Knallsterkt fra Austevoll Seafood

Fiskekonsernet avsluttet 2009 på en meget bra måte, og aksjonærene kan se frem til et pent utbytte.

Publisert:

Med et driftsresultat før biomassejustering på 423 millioner kroner, kan Austevoll Seafoods

OSE

AUSS

aksjonærer se frem til et solid utbytte for 2009.

- Styret er tilfreds med at konsernet leverer et godt driftsresultat fra sine virksomhetsområder i 2009. Styret vil, med bakgrunn i konsernets soliditet og tilfredsstillende resultatutvikling, foreslå for selskapets ordinære generalforsamling at det betales ut et utbytte på 1,20 kroner per aksje i 2010, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Reuters estimater viser at analytikerne forventet et driftsresultat på 367 millioner kroner og et utbytte på 0,65 kroner.

Les også:

Spår et godt 2010

Fiskekonsernet tar med seg den gode utviklingen i fjerde kvartal, og ser nå veldig lyst på fremtiden.

- Utviklingen i etterspørselen etter atlantisk laks og ørret har vært positiv i 2009. Den gode utviklingen i år 2009 sammenholdt med forventninger om reduksjon i det globale tilbudet av atlantisk laks i år 2010, samt forventninger om begrenset vekst de nærmeste årene, gir grunnlag for fortsatt optimisme, skriver Austevoll.

Austevoll er også positive til utsiktene for selskapets andre forretningsområder.

- Fiskeoljeprisene har vist en svakt stigende kurve fra høsten 2009 og så langt i 2010, skriver Austevoll.

- Økt fokus på helse blant forbrukerne gjør at markedet for konsernets høykonsentrerte Omega-3 produkter forventes å fortsette sin positive utvikling, fortsetter selskapet.

Følg Austevoll Seafood på E24 Børs!

Til forsiden

Publisert:

Her kan du lese mer om