Brandtzæg: – En meget krevende situasjon som ikke er holdbar på sikt

Norsk Hydros ferske granskingsrapporter frikjenner langt på vei Alunorte-anlegget fra utslippsanklagene. Nå frir selskapet til lokalmiljøet.

Publisert: Publisert:

– Jeg har sett frem til denne dagen, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro.

Han presenterer mandag innholdet i de to granskingene selskapet har fått gjennomført av Alunorte-anlegget i Brasil. Rapportene konkluderer med at anlegget ikke har forårsaket forurensing av de nærliggende områdene.

Les også

Hydro saksøkes for Brasil-utslipp – kan miste skattefordeler

– Basert på interne og eksterne gjennomganger av regnfallet i februar er jeg veldig fornøyd med å kunne bekrefte det følgende: Det er ingen bevis for overspill av rødslam, og det er ingen bevis på at Alunorte har forurenset de lokale nærområdene, sier Brandtzæg.

Han bekrefter videre at selskapet har hatt utslipp av delvis behandlet regnvann i Para-elven, men ifølge rapportene har ikke dette hatt betydelig eller varig påvirkning.

– Dette er nøkkelfunnene og den viktigste bekreftelsen i dag, sier Brandtzæg.

Selskapet skal imidlertid ta grep relatert til vannbehandlingskapasiteten, nødplaner, opplæring og vedlikehold. Båndene til lokalmiljøet skal også styrkes.

– Rapportene viser at vi har rom for forbedring innen noen områder, medgir Brandtzæg.

Usedvanlig regnfall

Tom Røtjer, som har gjennomført Hydros interne gransking, understreker også at det ikke har vært utslipp av rødslam. Han spiller ned betydningen av regnvannsutslippene.

– Påvirkningen på elven var lav, sier han.

En representant fra miljøbyrået SGW Services, som har gjennomført den eksterne granskingen for Hydro, deltar også under fremleggelsen.

Han forteller at nedbøren i området var ekstrem i det aktuelle tidsrommet.

– Det var usedvanlig, selv etter Amazonas-standard, sier direktør og partner Sidney Aluani, som opplyser at det kom over 200 millimeter regn innenfor et tidsrom på få timer.

Dette skal ha medført at vannbehandlingssystemet ble presset til bristepunktet.

– Jeg tror dette var et stressende øyeblikk for de ansatte med reell risiko for overspill. Etter min mening gjorde de det beste de kunne gjøre i den situasjonen. Dersom jeg var der, kunne jeg ikke gjort det bedre, sier Aluani, og utelukker at regnvannet hadde noe påvirkning på Pará-elven.

– Da de slapp ut regnvannet, slapp de ut det reneste vannet tilgjengelig. Ellers ville det ha vært blandet med det forurensede vannet, og helt sikkert vært verre.

SGWs undersøkelser viser ellers at forekomstene av metaller i det lokale drikkevannet har vært ikke-eksisterende eller under lovlige nivåer med ett begrenset unntak.

– Meget krevende

Brandtzæg forteller at selskapet er i dialog med myndighetene i Brasil og landets miljømyndighetene, men at samtalene med de lokale myndighetene i Pará er satt på hold fordi man er uenige om en rapport fra Instituto Evandro Chagas.

I tillegg er det satt ned en rekke undersøkelseskomiteer som skal vurdere situasjonen.

– Alunorte befinner seg i en meget krevende situasjon som ikke er holdbar på sikt, sier Brandtzæg.

Han forteller at selskapet forsøker å støtte lokalmiljøet med rent vann, helsehjelp og gjennom tettere dialog. Det er i dag annonsert et program verdt 250 millioner kroner.

Les også

– Finnes ikke bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene

Les også

Hydro saksøkt for å ha bygget deponi på reservat

Les også

– Testene peker tilbake på aluminiumsproduksjon

Publisert:

Her kan du lese mer om