NRK: Grønt lys for Vimpelcom-høring

Riksadvokaten har sendt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og sagt at ingenting nå står i veien for ny Vimpelcom-høring.

ÅPNER FOR HØRING: Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener faren for alvorlig bevisforspillelse i Vimpelcom-saken nå er over.
Publisert:

Det var egentlig planlagt en ny Vimpelcom-høring i desember i fjor, men både Økokrim og Riksadvokaten insisterte på at denne ble utsatt. Grunnen var frykt for at informasjon da vil komme frem som kan skade den pågående etterforskningen.

Nå har Riksadvokaten bestemt seg for at en høring likevel kan gjennomføres på forsvarlig vis, uten fare for alvorlig bevisforspillelse.

«Det foreligger fortsatt en viss bevisforspillelsesfare i den sak som Økokrim etterforsker. Men denne faren er – etter vår beste vurdering – i dag ikke av en slik art, karakter og styrke at den kan rettferdiggjøre at påtalemyndigheten opprettholder anmodningen om en fortsatt utsettelse av den bebudede høring.»

Det skriver Riksadvokat Tor-Aksel Busch i et brev sendt Stortingets kontroll- og konsitusjonskomité onsdag, først omtalt av NRK.

Les også

Vimpelcom-bestikkelser skal tilbake til Usbekistan

– Intet tyder på at arbeidet vil skades

Riksadvokatens kontor ønsker ikke å utdype beslutningen overfor E24, men viser til brevet.

Der skriver Riksadvokaten at ny Vimpelcom-høring kan skje før 1. juni dersom kontrollkomiteen finner det «hensiktsmessig og ønskelig».

«I så fall er det intet som tyder på at Økokrims videre arbeid med saken av den grunn vil kunne bli skadelidende», skriver Riksadvokaten i brevet.

– Vi får diskutere når en høring skal finne sted. Jeg mener det bør skje i løpet av våren, sier kontrollkomiteens leder Martin Kolberg til VG.

Han mener Telenor-topper hittil har redegjort seg svært forskjellig om saken.

I sin begrunnelse for klarsignalet trekker Riksadvokaten frem at detaljer fra den amerikanske og nederlandske etterforskningen nå er gjort tilgjengelig. Det skjedde for få dager siden, i forbindelse med Vimpelcom-forliket.

USA og Nederland har etterforsket saken i lang tid, og etter sterkt press gikk Vimpelcom med på å innrømme korrupsjon. Selskapet har godtatt en gigant-bot på 795 millioner dollar, tilsvarende 6,8 milliarder norske kroner.

Les også

Jo Lunder hevder Vimpelcom-kollegaer manipulerte

Telenor og Lunder fortsatt i søkelyset

Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hva som egentlig skjedde bak kulissene da Vimpelcom brukte bestikkelser for å sikre telelisenser i Usbekistan – og hvem som visste hva.

Her hjemme er myndighetenes oppmersomhet hovedsakelig rettet mot to hold:

  • Telenor, som er deleier i Vimpelcom og har sittet tungt inne i Vimpelcom-styret. Ifølge næringsminister Monica Mæland er det fortsatt «en rekke spørsmål» knyttet til Telenors håndtering av saken. Selv har Telenor kuttet bånd til tidligere lederskikkelser, blant annet tidligere toppsjef Jon-Fredrik Baksaas.
  • Nordmannen Jo Lunder, som var Vimpelcom-sjef fra 2011 til 2015. Han ble korrupsjonssiktet av Økokrim i november i fjor. Lunder står fremdeles som siktet i saken, bekreftet Økokrim til E24 denne uken. Han nektet for å ha hatt befatning med forholdene, men har pekt på flere andre personer i ledelsen.
Les også

Vimpelcom innrømmer lovbrudd

Krever alle kort på bordet

Telenors nye styreleder Gunn Wærsted måtte inn på teppet til næringsminister Monica Mæland onsdag, som følge av den nyeste utviklingen i saken hvor Vimpelcom vedtok korrupsjonsboten.

– Det vi er opptatt av er Telenors håndtering av saken. Det er slik at Telenor er tydelig på at de burde og kunne håndtert saken bedre. Jeg er opptatt av at de nå legger alle kort på bordet, og drar lærdom av saken, sa Mæland til fremmøtt presse.

Telenors styreleder forsikret på sin side at de tar saken svært alvorlig.

– Denne saken må vi ta læring av for å unngå at vi kommer i samme situasjon igjen, sa Gunn Wærsted til E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om