Rødt fra Norske Skog - igjen

Dundrende rødt underskudd for Norske Skog, men likevel noen tegn til bedring.

NYE TAP: Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt legger frem røde tall for 9. kvartal på rad torsdag morgen.
Publisert:

- Tross fallende etterspørsel opplever vi høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner og samlet sett bedrede marginer. Dette viser at de ansatte manøvrerer skuta godt. Men vi vil aktivt fortsette arbeidet med å kutte kostnader og bedre produktiviteten, og om nødvendig stenge eller konvertere papirmaskiner, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Selskapet presenterte torsdag morgen kvartalstallene for de tre siste månedene.

Niende strake underskudd

Resultatet før skatt endte på minus 1.001 millioner kroner - nesten en dobling siden forrige kvartal.

Dette er niende gang på rad kvartalsresultatet før skatt er negativt.

Men selv om selskapet fortsatt har et solid underskudd, er det noen lysglimt i horisonten for en av verdens største papirprodusenter.

Selskapets ledelse fortalte under forrige kvartalspresentasjon at de fremover ventet lavere tilbud av papir i Europa som følge av flere fabrikknedleggelser.

Papir-produsenten mener disse utsiktene fortsatt står ved lag.

- Dette, kombinert med forventninger til prisøkninger i andre halvår, samt en fortsatt gunstig kronekursutvikling og stabile råvarekostnader ser marginbildet lysere ut, sier Ombudstvedt.

Har redusert gjeld

Selskapets brutto driftsresultat (EBITDA) endte på 214 millioner, en bedring fra 174 millioner i første kvartal.

Driftsinntektene økte til 3.227 millioner, opp fra 3.186 millioner i kvartalet før.

Meglerhuset Arctic Securities finjusterte tidligere i juli estimatene på Norske Skog, og ventet bedre enn først antatt resultater, etter en gunstig valutakurs-utvikling i det siste.

- Vi mener salget av 51 prosent av aksjene i Pisa i Brasil støtter likviditetssituasjonen på kort sikt, men at dette vil føre til noe lavere EBITDA-bidrag fremover. Vi anser aksjen fortsatt som en opsjon og anser høyere priser og bedre makroøkonomi som potensielle katalysatorer, skrev Arctic i rapporten.

Meglerhuset ventet på forhånd at selskapet ville ha en netto gjeld på 6,9 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Gjelden nå er 6,64 milliarder kroner, redusert fra 6,88 milliarder i forrige kvartal.

Siden mars har gjelden økt med 159 millioner kroner på grunn av en svak kronekurs, skriver selskapet i børsmeldingen.

LES OGSÅ:

Publisert: