DNB-konsernet endrer egen målsetning

DNB venter lavere tap på utlån og varsler fortsatt oppbygging av kapital.

SKAL BYGGE KAPITAL: - Vi hever våre forventninger til en ren kjernekapitaldekning fra 12-12,5 prosent til 13,5-14 prosent, som følge av signalene vi har fått fra norske myndigheter, sier konsernsjef Rune Bjerke
  • Even Landre
Publisert:

Ledelsen i DNB-konsernet har satt seg nye økonomiske mål for å møte nye og strengere krav fra myndighetene om bankenes kapitaldekning.

Torsdag avholder ledelsen i DNB kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere i London.

Av presentasjonsmateriellet som er lagt frem, varsler Norges største bankkonsern at det har satt som mål en avkastning på egenkapitalen på over 12 prosent mot 2016.
Dette er basert på kravet om en kjernekapitaldekning på mellom 13,5 og 14 prosent. Kjernekapital er et mål på bankenes evne til å tåle tap.

- DNB vil bygge høyere kapital gjennom opptjent egenkapitalkapasitet på godt over 100 basispunkter per år, skriver konsernet.

Samtidig skriver DNB at det ikke har tenkt å foreta en emisjon.

- Som følge av en ny bankvirkelighet og nye regler, jobber våre medarbeidere for å optimalisere bruken av kapital og å øke lønnsomheten. Vi hever våre forventninger til en ren kjernekapitaldekning fra 12-12,5 prosent til 13,5-14 prosent, som følge av signalene vi har fått fra norske myndigheter, sier konsernsjef Rune Bjerke i en melding.

Han legger til at DNB er på vei til å møte de nye kapitalkravene, og viser til at de allerede er blant de globalt best kapitaliserte bankene.

- Selv om det fortsatt er litt usikkerhet med hensyn til de regulatoriske kravene, har vi flere tiltak for å sikre organisk kapitalvekst, sier Bjerke.

Les også: Bjerke: - Økte marginer er helt nødvendig

Venter lavere nedskrivninger
Samtidig reduserer bankkonsernert sin guiding for nedskrivninger på utlån og garantier til under 3 milliarder kroner for hele året 2013, og under 2013-nivået for kommende år.

Selskapets tidligere guiding for nedskrivninger i 2013 lød på mellom 3 og 4 milliarder kroner.

Innen shipping er nedskrivningene forventet å ende under det tidligere kommuniserte intervallet på mellom 1-1,5 milliarder kroner.

DNB vil holde sin utbytterate på omlag 25 prosent i oppbyggingsfase fram til 2016, og opprettholder sin langsiktige politikk med 50 prosent utbyttebetaling.

Strengere krav

Bankene har møtt strengere krav med å sette opp utlånsrentene.

I tillegg til kravene om kjernekapitaldekning har norske myndigheter varslet å innføre en såkalt motsyklisk kapitalbuffer.

Formålet med bufferen er å gjøre bankene mer robuste mot utlånstap i en framtidig lavkonjunktur og dempe faren for at de skal bidra til å forsterke en eventuell nedgangskonjunktur ved å redusere sin kredittgivning.

- Helt nødvendig
DNB oppnådde i årets tredje kvartal et resultat på 4,9 milliarder kroner, men har gjentatte ganger forsvart renteøkningen den gjorde før påske.

- Økte marginer er helt nødvendig for å nå myndighetenes krav til de norske bankene. DNB må øke lønnsomheten ytterligere de neste årene for å komme i mål med myndighetskravene som ligger på bordet nå, sa Bjerke.

Det siste året har DNB økt kjernekapitalen med rundt 200 millioner kroner hver uke for å tilfredsstille myndighetenes krav.

Torsdag formiddag sendes DNB-aksjen opp 0,93 prosent til 108 kroner.

Hittil i år har aksjen steget 53,41 prosent.

E24 BØRS: Følg DNB-aksjen

Les også:

  • Johnsen stiller strengere krav til bankene
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. DNB

Flere artikler

  1. - Det har blitt minst like ille som vi forutsatte

  2. - Kapitalkravene får effekt foreiere, ansatte og kunder

  3. Knallresultat fra DNB

  4. - På god vei mot å møte nye kapitalkrav

  5. - Økte marginer er helt nødvendig