Uenighet om klima-utelukkelser i Oljefondet: – Begynner å ligne på trenering

Norges Bank ber regjeringen om nye råd om hvordan selskaper skal utelukkes fra Oljefondet av klimahensyn. – Begynner å ligne på trenering, sier organisasjon.

NY UTSETTELSE: Miljøvernere har lenge ventet på at Norges Bank skal utelukke selskaper fra Oljefondet på grunn av klimahensyn. Etikkrådet har sendt tre anbefalinger om klimauttrekk til Norges Bank, men uenighet om prinsippene gjør at Norges Bank nå ber Finansdepartementet om nye avklaringer. Dette er et kullkraftverk i Neurath i Tyskland, eid av det tyske kraftselskapet RWE hvor Oljefondet fortsatt er en betydelig eier.

Foto: Ina Fassbender Reuters
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Ett og et halvt år etter at Etikkrådet ga sin første anbefaling om å utelukke Oljefondet fra å investere i et selskap av klimahensyn har Norges Bank fortsatt ikke fattet noen noen beslutning om slike uttrekk.

Det kommer frem i et brev fra Norges Bank til Finansdepartementet, datert 7. november 2018.

Det er styret i Norges Bank som avgjør om Oljefondet skal selge seg ut av selskaper av etiske grunner. Hovedstyret tok stilling til Etikkrådets anbefalinger den 24. oktober i år, ifølge brevet.

«Hovedstyret fattet ikke beslutninger om uttrekk av enkeltselskaper i møtet», skriver Norges Bank.

«Det må ses i lys av at det fortsatt synes å være ulike vurderinger i Etikkrådet og Norges Bank om hvordan det atferdsbaserte klimakriteriet skal anvendes», legger banken til.

Ifølge Norges Bank er det nemlig vanskelig å praktisere klimakriteriet slik det foreligger nå, og nå ber banken finansminister Siv Jensen om innspill.

«En vedtok derfor å be departementet om en nærmere avklaring av visse sider ved klimakriteriets anvendelse», skriver Norges Bank.

Les også

Oljefondet øker i kullgiganten RWE: – Direkte pinlig

– Begynner å ligne på trenering

Miljøvernere har kritisert Oljefondet for dets tunge eksponering i selskaper som står for store klimautslipp, og har ventet i flere år på at Norges Bank skulle sette i gang med klimauttrekkene. Nå er de enda mer utålmodige etter at det skal skje.

– Denne tidsbruken begynner å ligne på trenering. Hvor lang tid skal hovedstyret bruke på å sende denne saken frem og tilbake mellom banken og Etikkrådet? Nå må snart finansministeren komme på banen med en tidsfrist for iverksettelsen av klimakriteriet, skriver Framtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise i en epost til E24.

ØNSKER FORTGANG: Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender

Foto: Renate Madsen

– Når det tar så lang tid, virker det som om klimakriteriet enten ikke er enn prioritet for Norges Banks hovedstyre, eller at de ikke føler seg trygge nok til å vedtak eksklusjon. Hvis det er det siste, må Norges Bank sørge for å inneha den nødvendige kompetansen, skriver Riise.

Uenig med Etikkrådet

Det Norges Bank konkret er bekymret for er ifølge brevet om det kan gi uheldige signaler å utelukke selskaper som allerede er en del av for eksempel systemer for kvotehandel.

«Norges Bank ber Finansdepartementet vurdere om det er behov for å utdype tidligere omtale av betydningen av at enkelte selskaper opererer innenfor klimarammeverk, herunder karbonavgifter, eller systemer med karbonprising og kvotehandel», skriver Norges Bank.

Banken ber også departementet avklare hvilken atferd som skal ligge til grunn for klimauttrekk, og om det bare er klimautslippene i seg selv som skal legges til grunn.

Etikkrådets utgangspunkt er ifølge et brev til Norges Bank fra juni i år at «alle selskap med store utslipp har en særlig etisk forpliktelse til å bidra til å nå målene om en temperaturstigning godt under to grader», skriver Norges Bank.

Etikkrådet legger også til grunn at «om utslippene i utgangspunktet er uakseptable, må de reduseres mer enn gjennomsnittet for bransjen», påpeker banken.

På grunn av en feil lenke var det onsdag kveld kun Norges Banks brev til Finansdepartementet som var publisert på nettet, mens vedlegget med brevene som har gått mellom Norges Bank og Etikkrådet manglet.

Les også

Kull- og oljebruken må kuttes drastisk: – Mulig, men svært krevende

– Skandaløst

– Det er jo helt skandaløst at de gjør dette så vanskelig. Åpne øynene og se hva som skjer der ute – og bruk hodet! Vi skal ikke investere i selskaper som ødelegger klimaet, skriver Greenpeace-talsmann Martin Norman i en epost til E24.

Han mener det ikke kan være relevant om selskaper er med i ulike former for kvotesystemer eller betaler CO2-avgifter, hvis de er betydelige bidragsytere til globale utslipp og mangler troverdige planer om å begrense utslippene.

– Kvotesystemet fungerer ikke, så inntil det er fikset så ser jeg det som helt uproblematisk å selge et selskap som er med i et kvotesystem. Det er snakk om å selge seg ut av de verste selskapene, kvotesystem eller ikke, sier Norman.

Har tatt lang tid

Det var i 2016 at Oljefondet ble pålagt å utelukke selskaper basert på deres atferd på klimafeltet, men det har altså tatt sentralbanken svært lang tid å finne ut hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Etter klimakriteriet kan Norges Bank utelukke selskaper eller sette dem under observasjon dersom det er uakseptabel risiko for at de bidrar til handlinger eller unnlatelser som på selskapsnivå i uakseptabel grad gir utslipp av klimagasser.

Siden kom det ifølge Norges Bank en ny tilråding fra Etikkrådet om klimabaserte uttrekk i juni 2017 og enda en ny anbefaling i mars 2018.

I mai i år, ett år etter den første anbefalingen, skrev Norges Bank et brev til Etikkrådet for å be om en utvidet vurdering av prinsippene bak kriteriet for klimauttrekk.

Etikkrådet ga sine vurderinger i et brev til Norges Bank i juni i år. I september ble det også avholdt et møte mellom eierskapsutvalget i sentralbankens hovedstyre og ledelsen i Etikkrådet.

Nå blir det opp til finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet hva som skjer videre med eventuelle utelukkelser etter klimakritieriet.

Her kan du lese mer om

  1. Oljefondet
  2. Klima
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Intern uenighet om Oljefondets klimagrep: Får svar til sommeren

  2. Norges Bank slår tilbake etter kritikk

  3. Venter med nye klimaråd

  4. Annonsørinnhold

  5. Jubler etter Oljefondets klimagrep: – En stor seier

  6. Norges Bank dropper å vrake PetroChina: – Ser rart ut i 2020