Kongsberg Gruppen vil vokse 10 prosent i året

Kongsberg Gruppen har blitt hardt rammet av nedturen i oljenæringen, men selskapet mener de skal klare å gi gass fremover likevel.

VARSLER COMEBACK MOT 2020: Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen, mener han skal klare å levere 10 prosent årlig vekst og driftsmargin innen 2020. Aksjemarkedet svarte med å sende aksjen opp 1,3 prosent fra start.
Publisert:

HORTEN (E24): Det norske forsvars- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen arrangerer torsdag kapitalmarkedsdag i Horten, en by selskapet har omfattende virksomhet i.

Der presenterte selskapet nye mål for perioden 2016 til 2020:

  • En gjennomsnittlig omsetningsvekst på 10 prosent i året, både gjennom oppkjøp og egen vekst
  • En driftsmargin (målt i EBITA) på over 10 prosent
  • En avkastning på kapitalen på 10 til 15 prosent

– Vi har definitivt ambisjonen om å komme tilbake til en tosifret margin, og vi skal kjempe hardt for å komme oss tilbake til 10 prosent EBITA, sa konsernsjef Geir Håøy fra podiet.

– Det vi ser er at mesteparten av veksten vil komme mot slutten av perioden, men vi holder oss likevel til disse ambisjonene, la han til.

Den økte lønnsomheten skal selskapet få til gjennom interne forbedringer og effektivisering. Da selskapet la frem sine resultater for tredje kvartal i oktober, skrev E24 om at Kongsberg Gruppen skal spare 500 millioner kroner, og konsernsjefen fortalte at de jobber med større grep.

Vekstmålet er ambisiøst hvis man sammenligner med dagens situasjon. I årets tre første kvartaler har konsernets omsetning falt fra 12,5 til 11,9 milliarder, målt mot samme periode i fjor. Fallet i omsetningen skyldes hovedsakelig de svært tøffe tidene i olje- og offshoremarkedet, men også magrere tider innen shipping.

Ujevne forsvarsinntekter

Om Kongsberg Gruppen vil klare å innfri sine egne mål eller ikke avhenger både av hvor mye de kan forbedre sin egen drift og hvordan deres viktige markeder utvikler seg. Uten en oppgang i oljenæringen kan det bli vanskelig for konsernet å klare å snu utviklingen i det største datterselskapet Kongsberg Maritime, som er en ledende leverandør til olje- og offshorenæringen.

I de siste 12 månedene har for eksempel Kongsberg Maritimes driftsmargin mer enn halvert seg til 4,8 prosent, målt mot fjoråret.

Under presentasjonen poengterte finansdirektør Hans Jørgen Wibstad at forsvarsinntektene i KPS (Kongsberg Protech Systems) har en stor effekt på hvordan konsernets samlede veksttall ender opp.

Han viste til at konsernet i perioden 2005 til 2010 hadde en årlig omsetningsvekst på hele 21,8 prosent, blant annet takket være de store inntektene man da hadde fra ordrer på fjernstyrte våpenstasjon i KPS-virksomheten. Etter det har ikke KPS mottatt så mange nye ordrer, og har i stor grad levd på vedlikehold og ettersalg.

Etter omsetningsveksten på 21,8 prosent fra 2005 til 2010 har konsernets omsetning økt med 1,9 prosent årlig i snitt.

– Hvis man ser på perioden etter 2010 og holder KPS utenfor, har veksten ligget på 9,2 prosent, forklarte Wibstad.

Halvering i internasjonal skipsbygging

Historisk sett har Kongsberg Gruppen klart å holde resultatene ganske stabile fordi de har kunnet lene seg på gode markeder når andre sliter, fordi konsernet er engasjert både i forsvar, shipping, olje og romfart.

Torsdag gjorde Kongsberg-sjef Geir Håøy det klart at olje- og offshoremarkedet fortsatt er tøft, men Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal viste også hvordan shippingmarkedet har blitt mye svakere enn ventet.

– Vi ser at nedturen i markedet har en effekt på Kongsberg, men samtidig ser vi at våre løsninger kan bidra til å redusere kostnader, sa konsernsjef Geir Håøy fra podiet.

HELOMVENDING: Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal trakk frem analyser fra analysebyrået Lloyds. I april tilsa prognosene deres at det ville bli kontrahert (bestilt) 1.401 skip fremover. I september-rapporten hadde Lloyds nedjustert dette til 763 skip.

– Det interessante er hvor fort utsiktene har endret seg, sa Haugdal, og fortsatte:

– Markedet vil alltid endre seg, men det vi leser av dette er en nedgang i merchant-markedet (handelsflåten, journ.anm.) og særlig i Korea vil det bli et utfordrende marked innen merchant. Men dette vil ikke være i nærheten av nedgangen vi har sett offshore.

Haugsdal påpekte at markedet har snudd raskt før, og at dette kan skje igjen. For Kongsberg Maritime er derfor vedlikehold og ettersalg til de mange tusen skipene som allerede har Kongsberg-utstyr svært viktig.

Egil Haugsdal, sjef i Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime har ikke tidligere villet si hvor store disse inntektene er, men torsdag kunne Egil Haugsdal avsløre at inntektene i år estimeres å ende på rundt 2,5 milliarder kroner.

Det vil i så fall være en nedgang på 17 prosent fra fjorårets inntekter på drøye 3,0 milliarder.

– Ettersalg er stadig viktigere for oss i dagens marked, men det ser ut til å stabilisere seg, sa Haugsdal og fortsatte:

– Vi venter ingen ny boom i rigg og offshore (på nybygg, journ.anm.), men hvis oljeselskapene øker aktiviteten vil ettersalgsmarkedet øke ganske raskt.

Samtidig med at olje, shipping og offshore sliter mener både ledelsen og mange av analytikerne som følger Kongsberg at konsernet vil få medvind fra et forsvarsmarked i oppgang etter noen år med innstramming på offentlige forsvarsbudsjetter i flere land:

– Vi ser en verden i endring med flere sikkerhet- og geopolitiske utfordringer, sa Håøy og la til:

– Romfart og overvåkning gir også økt etterspørsel etter Kongsbergs løsninger.

Les også

Kongsberg Gruppen skal spare 500 millioner: Jobber med større grep

Les også

Har vært Kitron-aksjonær i 16 år: Nå selger de seg helt ut

Les også

Oljeleverandører søker fiskelykken

Publisert:

Her kan du lese mer om