Selger stolper, rekkverk og veilys: Nå skal Saferoad på børs

Etter flere år preget av oppkjøp og sterk vekst skal gamle Ørsta Stålindustrier og Euroskilt nå børsnoteres.

Saferoad har blant annet levert utstyr til E6, her mellom Langset og Brohaug.
Publisert: Publisert:

– Vi føler nesten det er full trøkk overalt der vi driver, sier konsernsjef Morten Holum i Saferoad.

Tirsdag kom nyheten om at det norske infrastrukturselskapet skal noteres på Oslo Børs. Selskapet har røtter fra Nordvestlandet tilbake til 1947, men ble til i dagens form gjennom fusjonen av Ørsta Stålindustrier og Euroskilt i 2007.

Toppsjefen kan allerede vise til en kraftig vekst de siste årene, men er klar for å vokse mer. Med store satsinger på infrastruktur og vei i flere europeiske land, er han trygg på at markedet har mer å by på.

Selskapet har i dag 2.700 ansatte i 20 land, og den viktigste inntektskilden er veisikkerhet. Selskapet tilbyr alt fra midtrabatter og rekkverk til lyssystemer, skilt, støyskjerming og veimerking. Innen infrastrukturdivisjonen tilbyr selskapet blant annet stålbroer, rørsystemer og vannhåndtering. Selskapet leverer også forskjellige løsninger tilknyttet jernbanesektoren.

– Vi har et mål om å være børsnotert før sommeren, sier Holum, og understreker at tidsskjemaet ikke er fastsatt helt ennå.

Det er private equity-fondet Nordic Capital som er største aksjonær i selskapet. Nordic Capital er en stor aktør i Norden, og tok blant annet Europris på børs i 2015.

Nordic Capital kjøpte seg inn i Saferoad i 2009 til en ukjent pris av private equity-aktøren Reiten & Co.

Morten Holum, konsernsjef i Saferoad

Morten Holum har selv vært i selskapet siden 2009, først som finansdirektør og deretter som konsernsjef siden 2015. Før han kom inn i Saferoad jobbet han nesten 10 år i Norske Skog.

– Siden 2009 har det vært en stor vekst, med mange oppkjøp frem til 2011. Først kjøpte man seg opp for å ekspandere utover i Norden, og deretter utover i Europa, sier Holum.

I 2011 kjøpte selskapet seg også inn i veiinfrastruktursegmentet.

– Det er mye som har skjedd i selskapet de siste årene, og etter alle oppkjøpene har man forsøkt å bygge en plattform for langsiktig vekst og å strømlinjeforme virksomheten, sier Holum.

Vil vokse der de er

I dag er det Norge, Sverige, Polen og Tyskland som er de viktigste markedene, og det meste av produksjonen skjer i de tre førstnevnte. Saferoad-sjefen sier det er en forutsigbar utviklingen i markedet fremover drevet frem av en tung trend med satsing på utbygging og oppgradering av infrastruktur.

– Dette er attraktive land å være i, for det skjer mye innen infrastruktur der. Vi snakker om land som satser, og som har solide økonomier som har råd til det, sier Saferoad-sjefen.

Selskapet selger både til veimyndigheter og entreprenører, men det er sistnevnte som er den største kundegruppen. Kjente navn som Skanska og NCC er blant kundene.

For å fortsette å vokse fremover, tror ikke Saferoad-sjefen de trenger å gå inn i nye land.

– Vi har gode posisjoner i mange markeder per i dag, og vi ser for oss å videreforedle den posisjonen vi allerede har. Det skjer så mye spennende innen infrastruktur i de landene vi er i, at vi ikke trenger å ekspandere geografisk for å vokse videre, sier Holum.

Holum sier at det egentlig ikke er en annen aktør som er helt like som Saferoad, og at konkurrentene derfor varierer litt avhengig av marked og land.

– Hill & Smith i Storbritannia ligner litt, og de møter vi som konkurrenter i en del markeder, men generelt møter vi flere mindre konkurrenter, sier Holum.

Henter inn ukjent sum

Akkurat hvor mye penger som man ønsker å hente inn i forbindelse med børsnoteringen er ikke kjent, og Saferoad-sjefen henviser til største eier.

På spørsmål om hvor mye de planlegger å hente inn i friske penger, svarer Nordic Capital til E24 at de ikke vil gå ut med flere detaljer før det fulle prospektet offentliggjøres senere.

Nordic Capital vil også selge seg ned i selskapet i forbindelse med børsnoteringen, men skriver i en melding at de vil «forbli en betydelig aksjonær» etter børsnoteringen.

De pengene som kommer inn skal både brukes til å redusere gjeld, samt å kjøpe ut enkelte småaksjonærer.

– Det viktigste pengene skal brukes til å er å redusere gjelden, sier Holum.

– Så dere trenger ikke ny kapital for å finansiere ytterligere vekst?

– Kontantstrømmen fra driften er sterk nok til å finansiere den veksten og strategien som er lagt, sier Holum, som også tar forbehold om at uforutsette ting kan oppstå.

Holum forteller at de småaksjonærene som skal få tilbud om å bli kjøpt ut primært består av tidligere eiere i de selskapene som Saferoad har kjøpt opp gjennom årene.

– Dette er aksjonærer som har vært deleiere i konsernstrukturen vår, og som i mange tilfeller har vært med i en årrekke. Vi er nå ved en korsvei der de får et tilbud i henhold til avtalene som ble gjort ved oppkjøpene, sier Holum.

Saferoad nøkkeltall 201420152016
Underliggende omsetning 4,97 mrd. 5,51 mrd. 5,76 mrd.
Omsetningsvekst10,6 prosent 4,7 prosent
Underliggende driftsresultat (EBITDA) 402 mill. 414 mill. 478 mil.
Underliggende driftsmargin 8,1 prosent 7,5 prosent 8,3 prosent
Underliggende resultat før avskrivninger og skatt (EBITA) 277 mill. 276 mill. 337 mill.
Underliggende EBITA-margin 5,6 prosent 5,0 prosent 5,9 prosent

I annonseringen som ble sendt ut tirsdag rapporterer Saferoad underliggende resultater for perioden 2014–2016.

– Hvor store er engangspostene som dere har tatt ut?

– Det er ikke snakk om store poster i 2016, og det ligger noen mindre kostnader knyttet til forberedelsen av børsnoteringen. I 2015 var det en del ekstraordinære kostnader knyttet til at vi blant annet gikk ut av Russland og la ned noen anlegg. Slikt medfører alltid en del kostnader, sier Holum.

Les også

5 x «all time high» på samme kveld

Les også

Nettrival med H&M-frieri

Les også

Aker BP-sjefen om mulig gigantfunn i Barentshavet: – Vi ser store strukturer der

Publisert:

Her kan du lese mer om