Analysebyrå: På denne oljeprisen blir kjempefeltet lønnsomt

Rystad Energy kutter sitt balansepris-anslag for Johan Sverdrup-feltet ytterligere, etter at Statoil i går varslet nye besparelser i milliardklassen.

GODT I GANG: Statoil ligger foran skjema med utbyggingen av Johan Sverdrup.

Foto: Staff Reuters
Publisert:

Uken var knapt sparket i gang da det ble kjent at det gigantiske Johan Sverdrup-feltet blir fem milliarder billigere enn tidligere anslått.

Statoil skriver i en melding at kostnadene for den første fasen av utbyggingen nå beregnes til 92 milliarder kroner.

I kjølvannet av dette har analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy gått gjennom sitt balansepris-anslag for Johan Sverdrup – der ser de på hvilken gjennomsnittlig oljepris som trengs for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektet.

Rystad justerer nå denne ned med to dollar sammenlignet før besparelsene ble annonsert.

E24 får opplyst at balanseprisen Rystad ligger inne med på Johan Sverdrup, nå er noe over 20 dollar per fat.

Med andre ord: oljepris på 20 eller høyere, og gigantutbyggingen er lønnsom.

Sverdup-feltet vil etter planen stå for 25 prosent av all norsk produksjon når det når toppen.

Les også

Ferske anslag på oljeinvesteringene: Fortsatt håp om 2018-løft

Lavere borekostnader

Rystads nye anslag er omtrent i tråd med Statoils egne anslag.

– Balanseprisen for første fase av utbyggingen var under 20 dollar fatet før den siste kostnadsreduksjonen. Nå er vi enda lavere, men jeg vil ikke røpe tallet, sa konsernsjef Eldar Sætre i Statoil til de fremmøtte under en seanse i Kosterfjorden i går, ifølge Petro.

«Under 20 dollar» for fase én på Johan Sverdrup ble første gang kommunisert i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag i London i februar.

Generelt har kostnadsnivået på norsk sokkel kommet betydelig ned de siste årene. Fallende oljepris fra sommeren 2014 medførte færre nye prosjekter, hvilket igjen utløste kutt og effektivisering for underskogen av aktører som leverer til oljeselskapene.

I forbindelse med det nyeste Johan Sverdrup-anslaget trekker Statoil frem «høy kvalitet i prosjektplanleggingen og – gjennomføringen», samt lavere bore- og brønnkostnader.

Venter mer

Ifølge analytiker Trond Omdal i Pareto Securities er kostnadene på Johan Sverdrup nå redusert med rundt 25 prosent siden planen for utbyggingen ble skrudd sammen.

Han mener at kostnadsreduksjonene var ventet i markedet, og ser begrensede utslag i verdiene per aksje for selskapene som er involvert (0,1 kroner per aksje for Statoil sin del).

MEGAFELT: Slik skal boligenheten på Johan Sverdrup se ut.

Foto: Statoil

Omdal tror imidlertid det kan komme mer.

«Vi venter ytterligere kostnadsreduksjoner drevet av fase to, og holder våre estimater uendret, hvilket innebærer en reduksjon på ytterligere 13 prosent i kapitalutgiftene målt i dollar, sammenlignet med det fulle feltestimatet på 132 til 148 milliarder kroner», skriver analytikeren i en kommentar.

Kjempeutbygging

Johan Sverdrup er ett av de største feltene som noensinne er funnet på norsk sokkel, med mellom to og tre milliarder fat i reservoarene.

Utbyggingen av første fase er nå rundt 60 prosent fullført, ligger før planen og under budsjett, ifølge Statoil.

Sverdrup skal produsere 440.000 fat per dag i første fase, og produksjonen skal starte sent i 2019.

I fase to skal Sverdrup få en ekstra prosessplattform, og fra 2022 skal produksjonen opp i 660.000 fat per dag.

På platå vil feltet levere en fjerdedel av all norsk petroleumsproduksjon, ifølge Statoil, som ikke har definert hvordan regnestykket er utført.

Fjorårets norske petroleumsproduksjon var på 3,97 millioner fat per dag, inkludert både råolje, naturgass og kondensater, ifølge Oljedirektoratet.

Statoil er operatør av Sverdrup-feltet med rundt 40 prosent eierskap, mens Lundin har 22,6 prosent, Petoro har 17,4 prosent, Aker BP har 11,6 prosent og Mærsk Oil har 8,4 prosent.

Mærsk ble for øvrig nylig kjøpt av franske Total, som dermed overtar dette eierskapet.

Les også

Total forlater Gina Krog for godt

Les også

– Mærsk-salg er største Nordsjø-transaksjon på 11 år

Les også

Statoil er i gang med «årets viktigste letebrønn»

Her kan du lese mer om