Kollapsen fortsetter i år: Tørrlastskip under tapsgrense

Tørrlastskipenes inntjening i spotmarkedet har siden i høst falt fra 87.000 dollar til 12.400 dollar dagen. – Hvis det fortsetter å falle og holder seg lavt en periode, tror jeg aksjene fortsatt har noe nedside, sier analytiker.

Illustrasjonsfoto. Blant de toneangivende tørrlastrederne på Oslo Børs er John Fredriksen og Tor Olav Trøim.
Publisert:

En inntjeningsknekk på 38 prosent denne uken dytter nivået til under grensen som skiller om skipene tjener eller taper penger på frakten, kalt «cash break-even».

– Første kvartal er normalt sett preget av sesongmessige lavere volum, dårligere vær og høyere flåtevekst, fremhever analytiker Ingeborg Almås i Clarksons Platou.

«Cash break-even» er nivået som må til for å dekke driftskostnader og gjeldsforpliktelser. For de største skipene som frakter råvarer som kull og jernmalm, Capesize-skip, er dette normalt på rundt 14.500 dollar per dag.

Fredag avsluttet Baltic Capesize-indeksen, som måler inntjeningen til skipene i spotmarkedet, på 12.407 dollar per dag, godt under nivået på 87.000 dollar i høst – det høyeste siden 2008.

– Capesize-segmentet har sett det største fallet i ratene, noe som i stor grad skyldes negativ tonnmileffekt på grunn av lavere brasiliansk eksportvolum av jernmalm. Ekstremvær har den siste tiden midlertidig redusert produksjonskapasiteten og derav også shippingbehovet. I tillegg er etterspørselsbildet akkurat nå litt svakere med høye jernmalmlagre og lav stålproduksjon i Kina i forkant av kinesisk nyttår og OL, sier Almås.

Hun mener usikkerheten ligger i hvordan pandemien og den kinesiske eiendomssektoren, som rystes av Evergrande-trøbbelet, utvikler seg.

– Samt hvor fort produktiviteten i verdens logistikkjeder forbedres. En rask normalisering vil kunne slippe mye tonnasje ut i markedet.

Les også

Advarer om betydelig shipping-uro i år: – Enda høyere risiko

– Ikke sikkert det blir like sterkt

Analytiker Håvard Lie i Danske Bank Markets påpeker at flere av rederiene har vært forberedt på det seneste ratefallet og dermed sluttet laster for første kvartal til høyere nivåer eller sikret seg i papirmarkedet.

Han forventer et «svakt første kvartal for tørrlastmarkedet, med gradvis bedring utover året».

– Og alt i alt et relativt stramt marked for tørrlast også i 2022, hvor etterspørselen overgår tilbudet.

Lie «tror ikke festen i tørrlast er over».

– Men det er ikke sikkert at det blir like sterke rater som vi så i mye av 2021. Mye av usikkerhetsmomentet for hvor stramt markedet blir i år ligger i hvor mye kø som vil være utenfor lossehavnene, og spesielt i Kina, sier analytikeren.

Positive analytikere

Han mener de nevnte opphopningene i havnene på grunn av virusrestriksjoner, som løftet markedet i fjor fordi det tok ned flåteeffektiviteten, blir sentralt å følge med på starten av året.

– Vi ser at «port congestion» stiger nå, og spesielt i Kina, på grunn av covid-relaterte nedstenginger. Om «port congestion» fortsetter å stige, tror jeg rateestimatene våre for første halvdel av 2022 kan ha en oppside.

– En annen potensiell kortsiktig positiv trigger for markedet er forventet økt aktivitet i befraktningsmarkedet i forkant av kinesisk nyttår om noen uker, sier Lie.

Analytiker Vetle Wilhelmsen i Sparebank 1 Markets tror også tørrlastmarkedet vil ta seg opp igjen utover året.

– Men det er ikke gitt at vi får et like bra år som 2021 viste seg å bli. Mitt estimat på gjennomsnittlige capesize-rater i 2022 er for øyeblikket på 26.000 dollar per dag, som er noe lavere enn hva dette tallet var for 2021.

Analytiker Lars Bastian Østereng i Arctic Securities har også et positivt syn på tørrlaståret.

– Vi skal nok gjennom kinesisk nyttår og OL før vi får et nytt løft, men med den lave flåteveksten og det vi tror blir et solid etterspørselsbilde, så tror vi at man vil se tilbake på 2022 som et bra år.

Les også

Privatinvestorer solgte unna i shippingvinner

Aksjedobling i fjor

På Oslo Børs er flere tørrlastrederier notert, der John Fredriksens Golden Ocean og Tor Olav Trøims 2020 Bulkers er de toneangivende innen Capesize-skip.

Gjennom fjoråret var begge kursvinnere, med oppgang på henholdsvis 135 prosent og 128 prosent. Fra i høst begynte imidlertid aksjene å svinge mer, preget av tidvis markante fall.

– Hvis ratene fortsetter å falle og holder seg lavt en periode, tror jeg tørrlastaksjene fortsatt har noe nedside, men dette vil nok i så fall være en god kjøpsmulighet, sier Lie i Danske Bank.

Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets synes «bildet er langt fra mørkt sektoren gitt at vi er i lavsesong».

– Det som er verdt å merke seg er at aksjene aldri har vært priset som om ratene skulle holde seg på de høye nivåene vi har sett de siste månedene. Sånn sett vil jeg si det vi ser nå er akkurat som forventet og ingen grunn til panikk.

John Fredriksen og Tor Olav Trøim er to av de toneangivende tørrlastrederne på Oslo Børs, gjennom henholdsvis Golden Ocean og 2020 Bulkers. Trøim var Fredriksens høyre hånd før de to brøt fra hverandre i 2014.

Han har tro på både Golden Ocean og 2020 Bulkers på børs.

– På våre rater ser vi potensial for 21 prosent og 25 prosent direkteavkastning i utbytte fra henholdsvis 2020 Bulkers og Golden Ocean. Begge stille sterkt med moderne og effektiv flåter, og er selskaper som er tro til å betale utbytter til aksjonærene sine, sier Lian.

Golden Ocean legger frem sine tall for fjerde kvartal 28. februar, mens 2020 Bulkers presenter kvartalsrapporten allerede 26. januar.

Saker om Golden Ocean og 2020 Bulkers’ tredje kvartal:

Les også

Golden Ocean tjente 1,7 milliarder i tredje kvartal – betaler mesteparten i utbytte

Les også

Sterkt 2020 Bulkers-kvartal: – Massive utbytter

Publisert: