Nesten milliarden for SR-Bank i første kvartal

SR-Bank fikk et resultat før skatt på 921 millioner kroner i første kvartal - opp fra 880 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. - En god start på året, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

konsernsjef i SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer.
 • Kjell-Ivar Gilje Grøndal (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

I en børsmelding skriver SR-Bank at resultatet preges av en god underliggende drift, ytterligere vekst og en positiv utvikling for næringslivet.

– Vi har fått en god start på året, med en samlet utlånsvekst på 5,6 prosent og med 7 prosent i andre inntekter. Vi ser også at satsingen vår i markedsområdene utenfor Rogaland gir uttelling, hvor vi i Oslo og Viken har vokst med 51 prosent de siste to årene. At vi har styrket vår satsing på SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner, gir oss større bredde i kompetansen i konsernet og i vår tilstedeværelse i Sør-Norge, sier Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank.

Økte kostnader etter oppkjøp

Konsernets netto renteinntekter for første kvartal 2022 ble 1.009 millioner kroner, mot 995 millioner kroner i første kvartal i 2021. Ifølge børsmeldingen ble netto renteinntekter påvirket av lavere utlånsmarginer grunnet stigende markedsrente det siste året. Den negative effekten ble motvirket av økt utlånsvolum og bedring av innskuddsmarginer.

Egenkapitalavkastningen i første kvartal 2022 ble 11,4 prosent etter skatt, mot 11,6 prosent for samme periode i fjor. Netto nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser ble 15 millioner kroner i første kvartal 2022, en reduksjon på 106 millioner kroner fra første kvartal i 2021, som var preget av pandemien.

Driftskostnadene for første kvartal var på 695 millioner kroner, opp fra 612 millioner kroner i samme kvartal i 2021. En stor del av økningen er knyttet til SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartners oppkjøp av Tveit Regnskap i april i fjor.

Krigen påvirker litt

«Krigen i Ukraina har påvirket enkelte deler av næringslivet i form av økte råvarepriser og transportkostnader, knapphet på råvarer og redusert omsetning. Det er svært få kunder i SpareBank 1 SR-Bank som er direkte eksponert, og næringslivet er godt rustet til å håndtere utfordringene», heter det i meldingen fra SR-Bank.

– Med et dypt tragisk bakteppe, er det likevel verdt å glede seg over at bedriftskundene har levert gode resultater. Arbeidsledigheten er lav og bransjene som har hatt utfordringer har igjen økt aktivitet. Vi er på et høyere nivå i norsk økonomi enn før pandemien, som virker å være et tilbakelagt stadium. Usikkerheten har økt internasjonalt, og vi følger opp bedriftene for å opprettholde den gode risikoprofilen i utlånsporteføljen, sier Benedicte Schilbred Fasmer.

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet fra første kvartal har SR-Banks sjeføkonom, Kyrre Knudsen, gjort en analyse av hvordan norske bedrifter påvirkes av økte priser på energi og råvarer.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

«Selv om det er betydelige utslag av de økte prisene, særlig for noen bedrifter i enkelte bransjer, er det samlede bildet at norsk næringsliv er godt rustet til å håndtere utfordringene som de økte prisene innebærer», skriver Knudsen i sin analyse.

Han har gjort to hovedfunn:

 1. Summen av bransjer som kan få betydelig negativ påvirkning av krigen i Europa utgjør 16 prosent av de sysselsatte i norsk økonomi. Men mulig tilpasning blant disse tilsier at andelen skal være enda lavere. Vi anslår at bedriftene som får betydelige negative utslag utgjør mindre enn 10 prosent av de sysselsatte.
 2. Andel bedrifter som får økte inntekter er omtrent på linje med dette, og enda større når vi tar med ringvirkninger. Bransjer som påvirkes i liten eller noe grad utgjør det resterende.

Noen nøkkeltall fra resultatet til SR-Bank i første kvartal 2022:

 • Resultat før skatt: 921 mill. kroner (880 mill. kroner)
 • Resultat etter skatt: 753 mill. kroner (718 mill. kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,4 prosent (11,6 prosent)
 • Resultat pr aksje: 2,87 kroner (2,74 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.009 mill. kroner (995 mill. kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 430 mill. kroner (402 mill. kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: 192 mill. kroner (216 mill. kroner)
 • Driftskostnader: 695 mill. kroner (612 mill. kroner)
 • Nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser: 15 mill. kroner (121 mill. kroner)
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,6 prosent (2,3 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 10,8 prosent (21,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,6 prosent (18,1 prosent)
 • Kapitaldekning: 20,7 prosent (21,5 prosent)
  (1. kvartal 2021 i parentes)
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SpareBank 1 SR-Bank
 2. SR Bank
 3. Krigen i Ukraina
 4. Energi og råvarer
 5. Økonomi
 6. Næringsliv

Flere artikler

 1. – I ferd med å bli veldig umoderne med mannsdominans

 2. DNB tjente mer på utlån – økte overskuddet til nær ti milliarder

 3. Ukens Overblikk: Krig, kvinnedag og rekorder

 4. Milliardsmell for pensjonsgiganten KLP

 5. Orkla varsler ytterligere prisøkninger etter krigen i Ukraina