Storebrand med rekordhøyt driftsresultat i tredje kvartal

– Med full gjenåpning av det norske samfunnet og tilhørende høy økonomisk aktivitet, markerte dette kvartalet en viktig milepæl, sier sjefen for forvaltnings- og forsikringsgiganten Storebrand.

Konsernsjef i Storebrand, Odd Arild Grefstad, presenterer kvartalstallene. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert:

I årets tredje kvartal faller konsernresultatet (før skatt og amortisering) til 912 millioner kroner fra 1,012 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.

Underliggende driftsresultat stiger derimot til ny rekord (justert for avkastningsbaserte resultater) på 762 millioner kroner fra 672 millioner på samme tid i fjor.

– Med full gjenåpning av det norske samfunnet og tilhørende høy økonomisk aktivitet, markerte dette kvartalet en viktig milepæl. Storebrand leverer sitt sterkeste underliggende driftsresultat noensinne dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i pressemeldingen.

Skadeforsikring og privat livsforsikring vokste 47 prosent sammenlignet med fjoråret, delvis drevet av sterke bidrag fra distribusjonspartnerskap og overtagelsen av kundeporteføljen fra Insr.

Økt solvensgrad

Konsernets solvensgrad økte med 6 prosentpoeng fra forrige kvartal, til 178 prosent. Solvensgraden er et mål på selskapet kapital i forhold til betalingsforpliktelser. Økningen er drevet av høyere langsiktige renter og et sterkt konsernresultat i kvartalet.

Overgangen til et mindre kapitalkrevende konsern går etter planen. Vekstområdet innskuddspensjon utgjør nå over 50 prosent av balansen og avløpet av den garanterte virksomheten er forventet å frigjøre kapital over tid.

Forvaltningskapitalen steg til 1.058 milliarder kroner fra 921 milliarder kroner.

Slik var resultatutviklingen for de ulike forretningsområdene:

Sparing: 476 millioner – opp fra 394 millioner kroner i fjor

Forsikring: 162 millioner – opp fra 173 millioner kroner i fjor

Garantert pensjon: 315 millioner kroner, opp fra 308 millioner kroner i fjor

Øvrig: −40 millioner kroner mot 137 millioner kroner i fjor

Opprettholder mål

– I et tiår preget av lave renter, har vi sett en sterk og økende etterspørsel etter alternative investeringer som Private Equity, eiendom og infrastruktur. Som langsiktig pensjonsleverandør har Storebrand lang erfaring med alternative investeringer. Dette har bidratt til god avkastning for våre pensjonskunder, sier Grefstad.

Storebrand holder fast ved sitt mål om å levere et resultat før skatt og amortisering på 4 milliarder kroner i 2023.

Selskapets ambisjon om å levere økende utbytter til aksjonærene opprettholdes også, med et mål om å betale ut rundt 10 milliarder kroner innen 2030.

Publisert:
Gå til e24.no