Farer nedover

Fara ligger an til å bli dagens taper på Oslo Børs.

Publisert:
Publisert: