God Schibsted-jul!

Schibstedtopper, med konsernsjef Kjell Aamot i spissen, sitter med opsjonsgevinster på 62 millioner kroner. En solid andel av disse må løses inn for nyttår.

GJØR MEG STOLT: Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted ga styret 5-6 interne kandidater til toppjobben som alle hadde gjort ham stolt.
Publisert:

- Jeg har aldri beklaget meg over egne vilkår så lenge jeg har jobbet i Schibsted, og det gjør jeg ikke nå heller, sier Aamot til Aftenposten.
Siden årtusenskiftet har Schibsteds konsernledelse og andre topper i Schibsted-systemet fått opsjoner. Gjennom årene har aksjekursen variert, men totalt sett steget kraftig. Toppen ble nådd tidligere i år med noteringen på over 300 kroner.
Utfordringen for de glade opsjonseiere er derfor å løse inn opsjonene til riktig tid. I år har det blitt innløst bare en liten post her og der, mens årets store innløsningsrush fremdeles gjenstår.
Problemet nå er at aksjekursen i Schibsted har falt mye de siste ukene, etter at konsernsjef Kjell Aamot la frem resultater som skuffet aksjemarkedet i begynnelsen av november.
Aamot får mest.

Årsaken til årlige innløsningsrushet er at en del av opsjonene blir verdiløse ved årsslutt noen år etter at de er tildelt. I år er situasjonen at tilsammen 105 000 opsjoner må løses inn før rakettene skyter i været på nyttårsaften for å ha verdi. Gjøres dette, kan de løses inn til en kurs på 98 kroner.
Med gårsdagens aksjekurs på rett rundt 250 kroner pr. aksje, har opsjonene samlet en verdi på over 16 millioner kroner. Dette er opsjoner som er tildelt i 2003.
30 000 av opsjonene som må løses inn tilhører konsernsjef Aamot, og har alene en verdi på nær 5 millioner kroner. Schibsted-sjefen mener opsjonsordningen fungerer som den skal.
- Det gjør jeg, men hvorfor jeg mener det krever et mer utdypende svar enn jeg har mulighet til å gi i dag, sier Aamot, som ikke hadde tid i går ettermiddag til å gå ytterligere inn på problemstillingen.
Direktørfest.

De andre som må løse inn opsjoner nå før nyttår er Schibsteds konserndirektører Trond Berger, Jan Erik Knarbakk, Birger Magnus, samt Schibsted-direktørene Olav Mugaas, Einar Hanseid og Aslak Ona. Sjefredaktør Bernt Olufsen i VG har også noen opsjoner som utløper til nyttår.
- Jeg har ikke lyst til å kommentere mine egne betingelser utad, sier finansdirektør Trond Berger i Schibsted.
- Men det løses vel inn noen opsjoner snart?
- Det ligger en frist der, så det sier seg selv når den er ved nyttår, sier Berger.
Totalt er det tildelt over en halv million opsjoner til toppledere i Schibsted-systemet. I dag har disse en samlet verdi på nær 62 millioner kroner.
I løpet av 2007 er det i tillegg tildelt 182 500 opsjoner, men disse er ennå ikke opptjent, og innløsningskursen ligger dessuten langt over dagens aksjekurs. Schibsted-toppene plikter til å kjøpe og eie aksjer i Schibsted for deler av opsjonsgevinsten. Konsernsjefen må eie aksjer til en verdi som minst tilsvarer to årslønner, mens konsernledelsen må eie aksjer tilsvarende én årslønn. De øvrige må eie aksjer for en halv årslønn.
Fornøyd Sunde.

Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde mener opsjonsordning i selskapet ikke rammes av kritikken som har vært ført mot opsjoner i for eksempel Hydro. Han viser spesielt til plikten man har til å kjøpe aksjer i selskapet for deler av gevinsten man får på opsjonene.
- Programmer som er gode kan alltid bli bedre. Derfor har vi en revidering på gang, sier Sunde, som ikke vil gå nærmere inn på detaljene i dette.

Publisert:

Her kan du lese mer om