Finans Norge frykter utbyttenekt gir dårlig signal om norske banker

Finans Norge mener Finanstilsynets forslag om å forby utbytteutbetaling på grunn av viruskrisen kan skremme både eiere og investorer. – Det er ikke behov for en slik forskrift.

Tom Staavi, direktør i Finans Norge.
Publisert:

Finans Norge frykter konsekvensene av Finanstilsynets forslag om utbyttenekt for norske banker og mener det ikke er behov for en slik forskrift.

– Vi er i en helt spesiell markedssituasjon med coronakrise og valutakursuro, som skaper en svært krevende økonomisk situasjon for landet. I den situasjonen er bankene en del av løsningen, sier Finans Norge-direktør Tom Staavi til E24.

Finans Norge representerer om lag 240 finansbedrifter med 50.000 ansatte, inkludert DNB.

Finanstilsynet har i et brev til Finansdepartementet onsdag morgen foreslått å forskriftsfeste at banker og forsikringsselskap foreløpig ikke utbetaler utbytte for 2019.

Kan skremme internasjonale investorer

– Det er et veldig viktig poeng at det er en fare for at man sender et signal til internasjonale kapitalmarkeder om at det står verre til enn det det gjør i Norge ved å fatte et slik vedtak, sier Staavi.

Han understreker at Norge har en av Europas mest solide og velkapitaliserte banknæringer, og da er det ikke bra å gi inntrykk av det motsatte til internasjonale investorer.

– Norske banker er meget bevisste på sitt samfunnsansvar. Det er ikke behov for en slik forskrift, sier Staavi.

Individuell vurdering

Finans Norge mener norske finansinstitusjoner er best til å vurdere utbyttekapasiteten selv.

– Bankene er forskjellige og har ulik fundingsituasjon, så dette er beslutninger som naturlig tilhører det enkelte styret, sier Staavi.

– De er fullt ut i stand til å balansere hensynene de har til på den ene siden å sørge for at de har kapital tilgjengelig for å tåle fremtidige tap og på den andre siden forpliktelsene de har overfor kapitalmarkedet.

Han sikter da til eiere (aksjonærer), investorer og långivere, mens også i noen tilfeller kunder, der det blir utbetalt kundeutbytte.

– I den situasjoner vi er i nå, er det viktigere enn noen gang å sikre transparens og forutsigbarhet også for dem som stiller kapital tilgjengelig for finanssystemet.

Les på E24+

Les også: (+) En bølge med arbeidsledige nordmenn kan være nådestøtet for små forbrukslånsbanker

Hurtigbehandling

Forslaget fra Finanstilsynet må vedtas av Finansdepartementet før det kan tre i kraft. Finans Norge venter nå hurtigbehandling av saken.

Departementet sier til E24 onsdag morgen at forslaget skal behandles i løpet av kort tid.

Tidsperspektivet er nå helt avgjørende, da enkelte banker allerede har utbetalt av overskuddet for 2019.

DNB ville onsdag ikke kommentere utspillet fra tilsynet, men henviste til Finans Norge.

Banken har foreslått et utbytte på 14 milliarder kroner til aksjonærene, men etter tilsynets tidligere signal om utbyttebegrensninger, valgte DNB mandag å avvente utbyttespørsmålet til generalforsamlingen i slutten av april.

Staten er største eier i DNB med en andel på 34 prosent av aksjene. Dermed vil staten også være den største mottageren av en eventuell utbytteutbetaling.

Publisert:
Gå til e24.no