Oljefondet: Vi må være forberedt på fall på nær to tusen milliarder

Oljefondet leverte rekordavkastning i første kvartal, drevet av oppgang blant teknologiaksjene, men advarer om vanskelig prising og potensielt store svingninger.

SVINGNINGER: Oljefondets leder Yngve Slyngstad sier vi må være forberedt på store verdisvingninger, og at de globale teknologiselskapene er spesielt vanskelig å vurdere.
Publisert: Publisert:

Oljefondets rekordavkastning på 738 milliarder kroner i første kvartal er særlig drevet av oppgangen i store teknologiselskaper som Apple, Microsoft og Amazon.

Sammen med Alphabet (Google) utgjør de fondets største aksjebeholdninger.

Men det kan også bety store svingninger fremover.

Oljefondets største aksjeposter (millioner kroner).

Oljefondets leder Yngve Slyngstad sier det er spesielt vanskelig å prise disse selskapene.

– Flere av selskapene har fått en tilnærmet monopolsituasjon, men det er vanskelig å vite om det kommer reguleringer slik at de ikke kan utnytte den monopolsituasjonen som de til dels har på informasjonen, sier han til E24.

Omdefinerer økonomien

Et annet aspekt som vanskeliggjør verdsettelsen, er at de nye industriene kan gå inn og omdefinere måten økonomien er satt sammen på, og ta inntekter fra andre sektorer, forklarer Slyngstad.

– Derfor er det min vurdering at pluss 30 eller minus 30 prosent i verdsettingen av disse selskapene er noe man må være forberedt på innenfor et enkeltår – så stor usikkerhet er det, sier han.

– Det betyr i praksis at vi kjøper den gjennomsnittlige eierandelen vi har, og så justerer vi egentlig ikke så veldig mye på det, tilføyer Slyngstad.

Han opplyser at fondet har en eierandel på om lag en prosent (av aksjene som er på børs) i de store teknologiselskapene i USA, noe lavere i Kina, og at eierandelen er relativt stabil.

Les også

Rekordresultat for Oljefondet i første kvartal

Svingninger i fondets verdi

Over en tidshorisont på fem-seks år, ventes det ti prosent svingninger i fondets totale verdi, ifølge Slyngstad.

– Det betyr at vi må være forberedt på i hvert fall det dobbelte av det. Vi har tidligere hatt et fall på 20 prosent i fondets verdi, og det må vi også være forberedt på at kan komme igjen, sier han.

Med dagens verdi på fondet på drøye ni tusen milliarder kroner, utgjør det 1.800 milliarder.

– De siste ti årene har vi hatt en avkastning vi ikke kan forvente å få igjen, sier Slyngstad videre.

Realavkastningen (etter fratrekk for skatt, kostnader og inflasjon) ligger på nær åtte prosent det siste tiåret, fem prosent mer enn det langsiktige avkastningsmålet, ifølge NBIM, som forvalter fondet.

Les også

Oljefondets verdi har steget med 5,6 millioner i minuttet

Les også

Amazon knuser forventningene i første kvartal

Les også

Knalltall fra Facebook og Microsoft

Publisert: