Kongsberg Gruppen utsetter ekstrautbytte og dropper bonuser

Kongsberg Gruppen vil beholde 1,8 milliarder kroner som egentlig skulle betales ut til aksjonærene. Styret ønsker å se an corona-krisen og dropper samtidig lønnsøkning og bonusene til ledelsen.

Ole Berg-Rusten
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Da Kongsberg Gruppen i februar slapp resultatene for 2019 så det ut til at 2020 ville bli et festår for aksjonærene.

Totalt skulle 2,75 milliarder kroner sendes til aksjonærene i form av tilbakekjøp av aksjer, det ordinære utbytte og et ekstrautbytte på 1,8 milliarder kroner.

Ekstrautbytte kom blant annet som følge av at Kongsberg Gruppen solgte det amerikanske datterselskapet Hydroid for 3,2 milliarder.

Nå kommer det en kontrabeskjed fra Kongsberg Gruppen, med styreleder Eivind Reiten i spissen.

Det ordinære utbyttet på 2,50 kroner per aksje (totalt 450 millioner) kommer fortsatt, men det ekstraordinære utbyttet på 10 kroner aksjen er utsatt:

– Kongsberg Gruppen har en solid finansiell stilling og er i utgangspunktet godt rustet til å takle den ekstraordinære situasjonen. De økonomiske konsekvensene av det vi nå opplever er svært usikre, og det er viktig for Kongsberg Gruppen å beholde finansiell styrke fremover, sier Reiten i en uttalelse.

Styret ber nå aksjonærene, hvorav den norske stat eier halvparten av aksjene, om å gi dem en fullmakt til å betale ut pengene når «situasjonen er mer normalisert».

I tillegg har styret besluttet at det ikke blir noe lønnsøkning på konsernledelsen i år og det blir heller ikke noe bonus – den såkalte resultatavhengig delen av lønnen.

Kongsberg Gruppen er ikke det eneste selskapet som har tatt lignende grep. Kværner har meldt at de dropper hele utbyttet i år og at konsernsjefen tar et lønnskutt, nå som konsernet står midt i en storm med coronaviruset og en kriselav oljepris.

Les også

Bakgrunn: Kongsberg Gruppen vil sende 2,75 mrd. til aksjonærene

– Driften er foreløpig under god kontroll

Styreleder Eivind Reiten forteller til E24 torsdag kveld at situasjonen i markedene nå er så uoversiktlig at det ville vært uklokt å betale ut det ekstraordinære utbyttet før situasjonen er mer avklart.

– Det er ingen som i dag som kan si hvordan dette vil utvikle seg videre, sier Reiten.

– Hvordan går driften og produksjonen i konsernet nå?

– For øyeblikket er driften under god kontroll, men det er klart at den delen av den maritime virksomheten som krever reising – serviceingeniører og vår globale støtte til skipsfarten – den lider. De kan ikke utføre jobben sin nå på grunn av reiserestriksjoner, sier Reiten.

– Men i det store er ikke Kongsberg hardt rammet i denne fasen. Produksjonen går «normalt» nå, men det er iverksatt en rekke tiltak mot smitte og vi følger myndighetenes retningslinjer lojalt, fortsetter han.

– Forbereder dere konsernet på at produksjonen kan stoppe opp på grunn av logistikkproblemer eller kunder som kansellerer?

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at det skjer. Dette er en erfaren bedrift med evne til å håndtere mange utfordringer, sier Reiten og forteller at det trolig vil komme permitteringer i begrenset grad.

– Men det vil bli kommunisert til de ansatte først på en god måte, sier Reiten.

– Dere har jo mye penger på bok, samtidig som aksjemarkedet er under press nå. Ser dere på muligheter for å gjøre oppkjøp eller posisjonere dere strategisk i denne krisen?

– Man skal aldri utelukke det, men fokuset er å trygge arbeidsplassene og ta vare på kundene våre i denne situasjonen. Så får vi heller ha et halvt øye på dette, men det er ikke hovedfokuset nå, avslutter Reiten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Kongsberg Gruppen åpner pengesekken igjen: Sender to mrd. til aksjonærene

  2. Kongsberg Gruppen med corona-varsel: Produksjonsutfordringer og 400 permitterte

  3. Kongsberg Gruppen øker resultatene i fjerde kvartal: Varsler nytt ekstrautbytte

  4. Kongsberg Gruppen vil sende 2,75 mrd. til aksjonærene

  5. Betalt innhold

    Den store utbytteguiden: Sjekk om du mister utbetalingen