Finanstilsynet vil stanse inkassoselskap

Tilsynet vil frata inkassoselskapet Collectia tillatelsen til å drive med inkasso. Selskapet klager på vedtaket og kan inntil videre fortsette driften.

Publisert: Publisert:

Vedtaket om å kalle tilbake bevillingenbevillingentillatelse gitt av myndighetene til det norske inkassoselskapet Collectia går frem av en rapport nylig lagt frem av Finanstilsynet.

Grunnlaget for vedtaket er, ifølge tilsynet, vesentlige mangler ved risikostyring og internkontroll.

Disse manglene medførte en rekke langvarige regelbrudd i saksbehandlingen av inkassosaker, ifølge tilsynet.

Regelbruddene skal ha påført skyldnereskyldnereen skyldner er en som skylder en annen noe, her penger og oppdragsgivere økonomiske tap. Det er ukjent hvor store de totale tapene er.

Rapporten er datert 13. februar i år

Selskapet har klaget på vedtaket. Iverksettelsen av vedtaket er utsatt i påvente av behandlingen av klagen.

Knallhard kritikk

I den 43 sider lange rapporten fra Finanstilsynet går det frem hva som ligger bak at tilsynet vil frata selskapet tillatelsen til å drive med inkasso.

Ifølge tilsynet har selskapet hatt en rekke feil i saksbehandlingen:

  • Unnlatt å tilbakeføre overbetalingeroverbetalingernår de som skylder penger har betalt for mye ved en feil, som i stedet har blitt inntektsført
  • Feilaktig krevd merverdiavgift av inndrivningskostnadene inndrivningskostnadene kostnader ved å inndrive krav
  • Hatt mangler i retting av inkassosaker. Det har medført at selskapet har unnlatt å tilbakeføre innbetalte salærersalærerhonorar eller godtgjørelse til inkassoselskapene til skyldnere. Inkassoselskapet er forpliktet til det når det oppstår feil i inkassoprosessen
  • Inndrevet krav på vegne av oppdragsgivere som er konkurs, i strid med konkurslovgivningen
  • Gitt for korte betalingsfrister
  • Ikke slått sammen flere saker, slik regelen er at man skal gjøre. Det har påført skyldnere for høye kostnader
  • I enkelte saker tatt for høye provisjoner

Finanstilsynet peker også på brudd på pliktene vedrørende behandling av klientmidler.

Tilsynet reagerer kraftig på at selskapet ikke har satt seg inn i relevant regelverk for retting av saker som er håndtert feil.

I rapporten trekker tilsynet også frem at det er «svært kritikkverdig» at Collectia ikke har sørget for tilstrekkelig opplæring av sine ansatte.

Svarer

Anders S. Rosenbeck er konsernsjef for det Danmark-baserte eierselskapet Collectia Group. Han svarer på vegne av den norske virksomheten.

– Vi er overrasket over at Finanstilsynet kom til denne konklusjonen etter tilsynet som ble gjennomført i august i fjor. Vi mener at avvikene de påpeker hverken har en alvorsgrad eller et omfang som gjør det riktig å inndra bevillingen. Særlig fordi viktige systemforbedringer er gjennomført, ikke minst når det gjelder ledelse og organisasjon, sier Rosenbeck.

Rosenbeck sier at de siden oktober 2022 i den norske organisasjonen har gjennomført bytte av operativ, faktisk og daglig leder, i tillegg til at de har styrket «compliancecomplianceetterlevelse av lover og regler»-kompetansen i styret.

– Samtlige ansettelser bringer med seg tung erfaring fra bransjen. Vi har også gjort logistiske endringer, blant annet ved å redusere antall kontorer, flytte hovedkontoret til Oslo og ta i bruk et nytt og forbedret system for internkontroll og avviksrapportering, sier Rosenbeck.

Collectia fortsetter driften som normalt i Norge.

– Vi påklaget vedtaket til Finanstilsynet 7. mars og har i tillegg fått godkjent en utsatt iverksettelse. Det betyr at vi får drive videre frem til klagen er endelig vedtatt – en beslutning vi forventer flere måneder frem i tid, sier Rosenbeck til E24.

Publisert:

Her kan du lese mer om