Resultatfall for Storebrand – tjente 670 millioner i tredje kvartal

Forsikringsselskapet leverte samtidig langt bedre enn analytikernes forventninger.

LEGGER FREM KVARTALSTALL: Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad.
Publisert:

Storebrand fikk et konsernresultat (før skatt og amortisering) på 670 millioner kroner i tredje kvartal, mot 912 millioner i tilsvarende periode i fjor.

Analytikerne hadde ventet et konsernresultat på 537 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Driftsresultatet ble 717 millioner kroner i kvartalet, mot 762 millioner kroner i fjor. Forsikringsresultatet økte med 41 prosent mot samme kvartal i fjor.

– Konsernet fortsetter å levere lønnsom vekst innen forsikring. Inntektene økte organisk med 15 prosent og 22 prosent inkludert oppkjøpet av Danica, skriver selskapet.

Analytikerne anslo et resultat etter skatt på 312 millioner kroner. Fasiten viser 386 millioner, mot 598 millioner i tredje kvartal i fjor.

Konsernets solvensgrad falt med 21 prosentpoeng til 174 prosent. Solvensgraden er et mål på selskapets kapital i forhold til betalingsforpliktelser. Den fallende solvensgraden knyttes til gjennomføringen av Danica-oppkjøpet, urolige markeder og regulatoriske faktorer.

– Krevende tider

– Verden står fortsatt overfor geopolitisk og finansiell uro, noe som bidrar til at både næringsliv og privatpersoner kan kjenne på økonomisk usikkerhet. Våre kunder skal være trygge på at Storebrand jobber dedikert for å sikre langsiktig økonomisk trygghet i krevende tider. Storebrand leverer et sterkt driftsresultat på 717 millioner kroner, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Slik var resultatutviklingen for de ulike forretningsområdene:

  • Sparing: 401 millioner – opp fra 476 millioner kroner i fjor
  • Forsikring: 210 millioner – opp fra 162 millioner kroner i fjor
  • Garantert pensjon: 148 millioner kroner, opp fra 315 millioner kroner i fjor
  • Øvrig: minus 89 millioner kroner mot −40 millioner kroner i fjor

– Vår forsikringsvirksomhet har lønnsom vekst, med 22 prosent årlig vekst i forsikringspremier og en combined ratiocombined ratioComined ratio kan oversettes til tapsgrad, og måler forholdet mellom tap og gevinster. på 88 prosent. Innen sparesegmentet har innskuddspensjonspremiene vokst med 21 prosent og vi ser en økning i netto tilførsel av kapital. Veksten er både organisk og fra oppkjøpet av Danica, som vi ønsket velkommen inn i konsernet dette kvartalet, sier Grefstad.

Storebrand-aksjen har falt rundt 11 prosent på børsen i år.

Publisert:

Her kan du lese mer om