Norwegian vil øke flåten igjen – på ett vilkår

Norwegian vil kvitte seg med alle langdistanseflyene og kutte resten av flåten til maksimalt 50 fly. Midt i coronakrisen har selskapet likevel en plan for å skaffe flere fly enn det, men det er bare hvis finansdirektøren får den sikkerhetsventilen han krever.

Finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian. Arkivbilde.
Publisert:

Norwegian la torsdag frem en ny forrentingsplan der selskapet kom med noen store nyheter:

Langdistanseflåten skal bort, kortdistanseflåten skal mer enn halveres ned til 50 fly, det skal hentes inn fire til fem milliarder i frisk kapital og gjelden skal ned til 20 milliarder.

Hvis ledelsen og styret lykkes i arbeidet med planen kan det redde Norwegian fra en konkurs. Selskapet er for tiden under konkursbeskyttelse i Irland og Norge, og må presentere en redningsplan som nok kreditorer og leasingselskap kan støtte.

– Forenkler nedleggelsen av langdistanse den restruktureringen deres prøver å få partene til å støtte?

– Det vil jeg ikke si. Vi skal jo nå kvitte oss med 35 fly (langdistanseflyet 787 Dreamliner, journ.anm.,), så det er egentlig verre, sier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian til E24.

Norwegian hadde før coronapandemien 37 Dreamliner-fly.

I fjor høst tok leasingselskapet to fly tilbake. Av de resterende 35 er 11 eid av Norwegian og 24 leaset. De eide flyene er også belånt.

Norwegian ønsker å sitte igjen med fire til fem milliarder kroner i kontanter etter restruktureringen, altså det samme beløpet som skal hentes inn.

– Hvor mye kan dere få for disse langdistanseflyene?

– Vi er i dialog med bankene og leasinghusene om det, og disse diskusjonene står vi midt oppe i nå, sier Karlsen.

Les også

Flyanalytiker: – Norwegian gjør helt rett i å droppe langdistanse nå

Vil ha flere enn 50 fly – på ett vilkår

Norwegian sier i den nye planen at de også skal kutte antallet kortdistansefly (Boeing 737) til 50 kortdistansefly, noe som i realiteten er en dobling av det flåtekuttet som Norwegian presenterte i april i fjor.

Selskapet skisserte da en reduksjon der de skulle gå fra en opprinnelig plan på 168 fly i 2020, før coronakrisen, til mellom 110 til 120 fly etter krisen. Trekker man langdistanseflyene ut av de tallene, ville selskapet hatt rundt 100 kortdistansefly.

Nå er det altså maksimalt snakk om 50, men det er bare i første omgang skal vi tro finansdirektøren:

– Vi regner med å ha 70 fly i flåten i 2022, men det er kun dersom det lønner seg å fly 70 fly, sier Karlsen.

Han sier at man må lese tallet 50 fly ut ifra et bilde der man «i det korte bildet» ønsker å reetablere et flyselskap som har «en god balanse mellom gjeld og hvor mange fly» man regner er realistisk å fly.

– Så vi kommer til å øke den flåten utover 50, men det må være basert på hvilket marked vi har i 2022, sier Karlsen.

Han stiller nemlig et krav om at hvis Norwegian skal skaffe fly utover de første 50, så må avtalen om kjøp eller leasing inkludere et såkalt «Power by the Hour»-vilkår.

Dette har Norwegian benyttet seg av tidligere under coronapandemien, ved at leasingselskapene har gått med på at Norwegian kun betaler leie for flyene når de faktisk bruker dem.

– Vi må en reell PBH-avtale, sånn at hvis markedet ikke utvikler seg som man tror, så har vi også en fleksibilitet der vi ikke må betale for flyene hvis vi ikke flyr, sier Karlsen og legger til:

– På den måten sikrer vi likviditeten vår fremover.

Les på E24+

Norwegians plan verdsetter aksjen til 8 kroner, pluss en liten rettighet

Håpet er ute for langdistanse

Årsaken til at Norwegian dropper langdistanse er hovedsakelig at man ikke vet når dette markedet kommer tilbake. Selskapet tror fortsatt at kortdistansemarkedet vil være noenlunde tilbake til normalen fra sommeren 2022.

– Det vi vet er at det vil ta lengre tid enn kortdistanse, sier konsernsjef Jacob Schram til E24

Han legger til at det var Norwegian selv, og ikke press fra kreditorer og andre, som førte til at man tok beslutningen om å droppe langdistanse.

– I den finansielle situasjonen som vi står i vil det være en veldig stor risiko å fortsette med langdistanse når vi ikke vet hvordan det markedet vil utvikle seg, fortsetter han.

Les også

Næringsdepartementet vurderer ny Norwegian-søknad

Ønsker staten med

Etter at selskapet søkte konkursbeskyttelse i Irland varslet man i desember om at man ønsket å hente inn inntil fire milliarder kroner. Nå sier selskapet at de vil hente mellom fire og fem milliarder.

Dette skal skje gjennom en emisjon der dagens aksjonærer får tilbud om å bli med, en rettet emisjon mot utvalgte investorer og en utstedelse av hybridkapital.

Hybridkapital er en mellomting mellom en vanlig emisjon og et lån, og har blitt benyttet av blant andre SAS i deres corona-krisepakke.

Ifølge Norwegian har de allerede mottatt «skriftlig interesse» fra investorer som potensielt kan bidra med kapital i den rettede emisjonen, uten å spesifisere hva slags investorer dette er.

– Vi mener vi har likebehandlet partene så langt som mulig, sier Karlsen om staturen i pakken.

Norwegian fikk i fjor høst nei fra den norske regjeringen om mer hjelp.

Staten hadde da bidratt med tre milliarder i lånegarantier før sommeren og har på den måten per definisjon blitt en kreditor.

I januar har Norwegian igjen kontaktet regjeringen og spurt om de vil bidra.

– Kommer statlig hjelp på toppen av de fire til fem milliardene dere nå vil hente i frisk kapital?

– For å sikre tilstrekkelig likviditet og en god buffer har vi behov for fire til fem milliarder. Om det kommer fra staten eller andre får vi se med tiden, sier Karlsen.

Les også

Norwegian presenterer oppdaterte planer: Vil legge ned langdistanse og fokusere på Norden

Aksjonærene blir sittende igjen med smuler – igjen

De eksisterende investorene vil bli sittende igjen med rundt fem prosent av eierskapet i Norwegian etter restruktureringen, ifølge selskapet selv.

Dermed blir de vannet ut nok en gang, ettersom aksjonærene som satt i selskapet før den første restruktureringen i fjor vår også fikk eierandelene sin kraftig redusert.

Aksjonærene får samtidig mulighet til å bidra med inntil 400 millioner i kapital.

Kreditorene som er rammet er ventet å sitte igjen med 25 prosent av selskapet, mens nye investorer vil bli sittende med rundt 70 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no