Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel

Tilsynet har gjort undersøkelser av meglerhusets analysedekning og ansattes egenhandler, og kritiserer Arctic for blant annet manglende rutiner og prosedyrer.

Finanstilsynet har undersøkt egenhandler hos Arctic-ansatte.
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Bakgrunnen for at Finanstilsynet har gått meglerhuset Arctic Securities etter i sømmene, er blant annet Finansavisens oppslag om analysesjefens kjøp av aksjer i selskaper han anbefalte kundene.

I rapporten retter tilsynet retter kritikk mot Arctic, etter at undersøkelsene startet i fjor høst.

Finanstilsynet har hentet inn oversikter over transaksjoner og beholdninger for alle analytikerne i den norske virksomheten til Arctic. Dette er så holdt opp mot meglerhusets analyser.

Les også

Finanstilsynet undersøker ansattes egenhandler i Arctic Securities

Konklusjonen er at meglerhuset «ikke har sørget for å ha på plass rutiner og prosedyrer for å sikre at finansanalytikere, med kunnskap om sannsynlig tidspunkt for offentliggjøring eller innholdet i en investeringsanalyse, ikke handler for egen eller andres regning i finansielle instrumenter som omfattes av investeringsanalysen før mottagere av analysen har hatt rimelig mulighet til å vurdere og handle ut fra innholdet».

Kritiserer egenhandler

Tilsynet skriver også at meglerhuset «ikke har innrettet sin virksomhet på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom Foretaket og dets kunder eller Foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum».

Finanstilsynet har også gjort undersøkelser av blant annet meglerhusets interne instrukser, søknader om egenhandel og intern kommunikasjon.

Tilsynet trekker spesielt frem analysesjef Morten Nystrøms handler i selskapene BW Offshore, Quantafuel, BW Energy og Aker Biomarine.

Rapporten viser blant annet følgende om handelen i førstnevnte selskap:

Nystrøm handlet BW Offshore-aksjer 20. november 2018. Kort tid etterpå, den 2. desember, publiserte meglerhuset en analyse av BW Offshore hvor Nystrøm var oppført som «lead analyst».

Finanstilsynets vurdering er at «Analysesjefen på handelstidspunktet arbeidet med BWO-analysen og følgelig hadde kunnskap om innholdet av analysen og det sannsynlige tidspunktet for offentliggjøring av den, samt at analysen ville kunne få innvirkning på kursen på BWO-aksjen ved offentliggjøring».

Tilsynets konklusjon er at Arctic skulle ha ventet i fire uker med å offentliggjøre analysen, og viser til verdipapirhandelloven. Kjøpet var også et brudd på Arctics interne rutiner, ifølge rapporten.

Finanstilsynet skriver også at Nystrøms aksjebeholdning skulle vært opplyst i analysen. Denne manglende opplysningen er «i strid med kravene til investeringsanbefalinger», ifølge rapporten.

En skjerpende faktor er at analysesjefen «i kraft av sin stilling og i henhold til sin stillingsinstruks,har et særlig ansvar for å påse og bidra til at analyseavdelingens virksomhet utøves i samsvar med gjeldende regelverk», skriver tilsynet.

– Tar saken meget alvorlig

Selv om Arctics styre er uenig i deler av kritikken som Finanstilsynet fremsetter mot foretaket, noe som også fremgår i den endelige rapporten, tar både styret og ledelsen denne saken meget alvorlig», skriver Arctic i en pressemelding.

«Vi beklager at Finanstilsynet har funnet grunn til å komme med kritiske merknader, vi tar kritikken inn over oss og vi innretter oss etter denne», heter det videre.

Selskapet opplyser også at analysesjef Morten Nystrøm nå kommer tilbake i en ny stilling etter å ha vært permittert siden oktober.

Nystrøm sier i meldingen at han tar tilsynets kritikk til etterretning, men at han utover det ikke har noen kommentar til saken.

Leder av kredittanalyse i Arctic, Alexander Jost, overtar som ny analysesjef i selskapet.

Arctic opplyser at de nå har innført interne regler som omtales som «strengere enn bransjestandard» som baserer seg på anbefalinger fra Verdipapirforetakenes forbund.

Disse reglene innebærer at analytikere ikke kan utstede analyser om selskaper hvor de eier verdipapirer. De vil heller ikke kunne eie verdipapirer i selskaper som befinner seg innenfor samme sektor som de dekker og hvor Arctic har analysedekning. I tillegg vil analysesjefen ikke ha anledning til å handle aksjer i selskaper hvor Arctic har dekning.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arctic Securities

Flere artikler

  1. Arctics nye analysesjef kjøpte aksjer rett før positiv analyse

  2. Arctic forbyr ansatte å handle aksjer midlertidig

  3. Finanstilsynet om meglerhus: Ansatte kjøpte aksjer før analyse-slipp

  4. Paretos analysesjef kjøpte aksjer: Tre uker etter kom kollegaens kjøpsanbefaling

  5. Oslo Børs gir kritikk til selskaper