Lokalbank får milliongebyr for «alvorlige brudd» på hvitvaskingsloven

Finanstilsynet gir Skagerrak Sparebank gebyr på to millioner kroner.

GIR GEBYR: Finanstilsynet mener en lokal sparebank har brutt hvitvaskingsloven og gir et gebyr på to millioner kroner.
Publisert:

Skagerrak Sparebank, som er en lokal sparebank i Nedre Telemark og Agder, får et overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven på to millioner kroner fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har avdekket vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Etter å ha gjennomført et stedlig tilsyn, vurderer Finanstilsynet at banken hadde gjennomgripende mangler i etterlevelsen av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket.

Banken har i et tilsvar fra tidligere i år, i februar, vist til forbedringer gjennomført etter tilsynet.

E24 har vært i kontakt med banksjef Jan Kleppe, som sier at de vil kommentere minst mulig om prosessen med tilsynet i mediene.

– Vi tar dette til etterretning, og vi har rettet på alt det tilsynet mener er mangelfullt, sier Kleppe på telefon onsdag.

Skagerrak Sparebank kan klage på vedtaket, men Kleppe opplyser at banken ikke kommer til å gjøre dette.

I vedtaket om overtredelsesgebyret skriver Finanstilsynet at banken manglet rutiner på flere områder og at lovbruddene skyldes «klart klanderverdig atferd» fra banken.

Tilsynet skriver at den manglende etterlevelsen av loven synes å være et resultat av «gjennomgående manglende kompetanse og prioritering».

«Lovbruddenes omfang, varighet og grovhet, samt graden av skyld, følger av at banken ikke har avsatt nok ressurser til oppfyllelsen av lovkravene, og at ledelsen ikke iverksatte de nødvendige tiltak selv når den visste, eller burde ha visst, at etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket var utilstrekkelig», skriver tilsynet.

Finanstilsynet mener banken særlig har oppnådd fordeler gjennom besparelser knyttet til den manglende etterlevelsen, og fordi det ikke er tilført tilstrekkelige ressurser.

Publisert:

Her kan du lese mer om