Finansministeren må svare Stortinget om meglerhusenes egenhandel

Arbeiderpartiet ber finansminister Jan Tore Sanner (H) vurdere om egenhandel i meglerhus bør reguleres strengere. – Her ser det ut som det er mulig å operere innenfor en rekke gråsoner uten at det får konsekvenser, sier Svein Roald Hansen (Ap).

Svein Roald Hansen (Ap), sier han er overrasket over at lovverket for meglerhusenes egenhandel ikke er strengere allerede.
  • Pål A. Solheimsnes
  • Lage Bøhren
Publisert: Publisert:

– Bransjen har jo egne retningslinjer om at ansatte plikter «å utvise tilbørlig aktsomhet», men disse avsløringene er tegn på at skjønn og egenvurdering ikke er tilstrekkelig. Her ser det ut som det er mulig å operere innenfor en rekke gråsoner uten at det får konsekvenser.

Det sier Svein Roald Hansen, som sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, til E24.

Finanstilsynet kom for to uker siden med kraftig kritikk av Arctic Securities for at tidligere analysesjef Morten Nystrøm kunne handle aksjer i selskaper før hans egne positive analyser ble publisert.

Kan påvirke kursene

E24 har i ettertid avdekket hvordan analyser av selskaper på Euronext Growth kan påvirke kursene i selskapene kraftig.

Analysesjefene i både Arctic Securities og Pareto har tidligere investert i selskaper før positive analyser fra eget meglerhus har blitt publisert.

Nå blir saken også løftet opp i Stortinget, der Arbeiderpartiet ber om svar fra finansminister Jan Tore Sanner (H).

«I lys av avsløringene om at ansatte i meglerhus har presentert kjøpsanbefalinger i etterkant av egne kjøp og dermed kunnet påvirke aksjekursene til egen vinning, ser statsråden noe behov for å regulere egenhandel strengere enn i dag?», skriver Hansen i sitt spørsmål til finansministeren mandag.

Les også

Nesten bare kjøpsanbefalinger på Euronext Growth: – Den spiralen vi er inne i nå, vil få en stygg slutt

Finansminister Jan Tore Sanner må besvare Arbeiderpartiets spørsmål om meglerhusenes egenhandel.

Vil ha lovendringer vurdert

Verdipapirhandelloven inneholdt tidligere egne regler for ansattes egenhandel.

Blant annet gjaldt et strengt handelsforbud for ansatte i verdipapirforetak som arbeidet med eller hadde kjennskap til innholdet av en analyse som kunne få innvirkning på kursen. Forbudet gjaldt i fire uker før offentliggjøring av analysen.

Etter innføringen av EUs Mifid II-direktiv i 2018, ble imidlertid ansvaret for å regulere og kontrollere slik egenhandel i stor grad overført til aktørene selv.

Dermed er dagens praksis for meglerhusenes rundt egenhandel i stor grad basert på anbefalinger fra bransjeorganisasjonen Verdipapirforetakenes Forbund.

I etterkant av Finanstilsynets kritikk av Arctic Securities har flere meglerhus strammet inn. Men Arbeiderpartiet vil også få vurdert om lovendringer må til.

– I dagens situasjon med ekstremt lave renter, som trolig fører til at flere småsparere kaster seg på aksjer, bør regelverket tilpasses at folk med ulikt erfaringsgrunnlag deltar. Arbeiderpartiet er partiet for vanlige folk og småsparere, og vil følge opp slik at folk får den informasjonen de har krav på når de skal plassere sparepengene sine, sier Hansen.

Les på E24+

Småinvestorer har noe å lære av analytikeres egenhandel

Store utslag på analyser

E24 har gjennomgått 110 analyser av selskaper på Euronext Growth, som er publisert det siste året. Dagen analysene ble publisert fikk mange av selskapene kraftige kursutslag.

Aksjene steg fra start i 93 prosent av tilfellene, og endte i pluss 80 prosent av dagene. For syv av aksjene var det snakk om en kursoppgang på over 20 prosent, uten andre relevante nyheter.

Analysene var i nesten alle tilfeller kjøpsanbefalinger, og dette har fått tidligere toppanalytikere til å reagere kraftig.

Tidligere toppanalytiker Ole Petter Kjerkreit går hardt ut mot meglerbransjen, og er bekymret for kulturen.

– Slike funn er med på å undergrave tilliten til aksjeanalyse som fag. Det er jo ikke slik at alle selskapene på Euronext Growth er undervurdert, slik man kan få inntrykk av her, sa Ole Petter Kjerkreit til E24.

Han har 17 års fartstid i bransjen bak seg, i noen av Norges største meglerhus.

– Analyseformatet blir misbrukt, sa Kjerkreit.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Euronext Growth
  2. Jan Tore Sanner

Flere artikler

  1. Nesten bare kjøpsanbefalinger på Euronext Growth: - Den spiralen vi er inne i nå, vil få en stygg slutt

  2. Paretos analysesjef kjøpte aksjer: Tre uker etter kom kollegaens kjøpsanbefaling

  3. Analytikere skaper heftig kursoppgang i børsferskinger

  4. Aksjeanalyse spår kursdobling - bruker selskapets egne mål

  5. Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel