Kvartalsrapporter

Norske Skog øker underskuddet: Energikrisen tynger resultatet

Selskapet kaller energi- og råvaresituasjonen i Europa for «eksepsjonell», og advarer om økte driftkostnader ut året og videre inn i 2022.

Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.
  • Hanna Ghaderi
Publisert:

Industriselskapet Norske Skog leverer et resultat etter skatt på minus 602 millioner kroner i tredje kvartal, fra minus 89 millioner kroner samme periode i fjor.

«Salgsprisøkninger i kvartalet ble motvirket av rekordhøye økninger i råvarekostnader, og da særlig energi», står det i kvartalsrapporten.

Selskapet skriver videre at de forventer en «betydelig prisoppgang» i løpet av årets andre halvår. Kvartalet ble negativt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdifastsettelse av energikontrakter i Norge på minus 551 millioner kroner.

Les også

Den globale energikrisen enkelt forklart

«Eksepsjonelle» energi- og råvarekostnader

– Det har vært betydelige prisstigninger i de europeiske markedene i løpet av tredje kvartal forårsaket av en eksepsjonell situasjon med volatile energi- og råvarekostnader i Europa. Disse kostnadsøkningene forventes å fortsette og kan nødvendiggjøre ytterligere prisøkninger i fjerde kvartal 2021 og inn i 2022, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Driftskostnadene ventes som en følge av situasjonen å forbli høye ut året og inn neste år for bransjen som helhet, skriver selskapet i rapporten.

På forhånd var det ventet et resultat på minus 41 millioner kroner, ifølge estimater fra seks meglerhus.

Sist kvartal snudde resultatet til minus, hvor selskapet gikk fra 194 millioner kroner i andre kvartal 2020, til minus 355 millioner kroner inneværende år.

New Zealand-salg

I rapporten skriver Norske Skog at salgsprosessen for anlegget Tasman på New Zealand har hatt «fremskritt» i kvartalet. Det innebærer oppgjør for salg av energikontrakter, og kostnader knyttet til permitteringskostnader hos de ansatte. Sistnevnte kostnad beløpet seg til 129 millioner kroner i kvartalet.

Anlegget ble stengt i juni etter at coronakrisen dempet etterspørselen etter avispapir i regionen.

Når avtalen er gjennomført ventes det en kontantstrøm på mellom 15 til 20 millioner New Zealand-dollar. Det tilsvarer mellom 90 og 120 millioner kroner.

For Natures Flame-anlegget som produserer trepellets i New Zealand, vil selskapet gjennomføre en utvidelsesstudie. De opplyser samtidig om at en salgsprosess for også dette anlegget sannsynligvis vil gjennomføres i løpet av 2022.

Les også

Budsjettsprekk og kursras for Norske Skogs miljøsatsing: – Uheldig og kjedelig

Satser på emballasje i Europa

Tidligere i oktober ble det kjent at industriselskapet har sikret låneavtaler på 265 millioner euro til europeiske emballasjeprosjekter. Disse avtalene ble gjennomført etter tredje kvartals slutt, og påvirker dermed ikke resultatet. Produksjonen ved to av prosjektene er forventet å starte i henholdsvis fjerde kvartal 2022 og 2023.

— Emballasjevirksomheten vil bli en betydelig del av Norske Skogs virksomhet fremover. Konverteringene av avispapirmaskinene ved Bruck og Golbey til emballasje vil diversifisere anleggsporteføljen vår ytterligere og skape nye langsiktige inntektsstrømmer fra 2023, kommenterer Ombudstvedt i rapporten.

Han legger til at det å bygge om maskinene og energianleggene vil øke verdien på industriområdene til Bruck og Golbey, og at de andre fiber- og energiprosjektene utvikler seg som planlagt.

Maskinene er forventet å oppnå full utnyttelse i løpet av tredje driftsår. Ved full kapasitetsutnyttelse så er emballasjeproduksjonen forventet å generere en årlig ebitda på 70-80 millioner euro, basert på historiske priser og marginer i emballasjemarkedet.

Norske Skog er en produsent av publikasjonspapir og driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert bølgepapp etter gjennomføringen av de pågående konverteringsprosjektene. I tillegg driver konsernet en papirfabrikk og et pelletsanlegg i Australasia.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Norske Skog
  3. Sven Ombudstvedt

Flere artikler

  1. Autostore økte markedsverdien med 23 milliarder i sterk uke for Oslo Børs

  2. PGS tapte 492 millioner kroner i tredje kvartal - aksjen rett ned

  3. Nordic Semiconductor fremskynder milliardmål

  4. Orkla økte omsetningen i tredje kvartal – men flaskehalser bremser resultatveksten

  5. Yara-sjefen bekymret: – Kan gå fra en energikrise til en matkrise