Ser kun én løsning på PGS-krisen: – Blir lite igjen til aksjonærene

PGS varsler om gjeldstrøbbel og på Oslo Børs stuper kursen 49 prosent. Analytiker mener store deler av milliardgjelden må gjøres om til aksjer, en kriseløsning som vil barbere aksjonærenes verdier.

PGS’ markedsverdi ble med torsdagens kursras dyttet ned til under en milliard kroner. De siste par årene har aksjekursen falt tungt, blant annet i lys av oljekrisen i 2014 og coronastupet i 2020.
Publisert:

Analytiker Kim André Uggedal i SEB mener det kun er én fornuftig løsning på gjeldsproblemene til PGS.

– Det er å gjøre en større restrukturering av gjelden, hvor man bør konvertere en stor del av gjelden til egenkapital, slik vi har sett i en del andre oljeserviceselskaper som har stor gjeld, som for eksempel riggsektoren, sier han til E24.

– Da tror vi det er veldig lite, om noe, som blir igjen til aksjonærene i PGS.

Seismikkselskapets varslede risiko om at det muligens ikke klarer å betale gjeldsforfallene for 2022 og står i fare for brudd på lånevilkår allerede i første kvartal, sendte aksjekursen i kjelleren torsdag.

Les også

PGS tapte 1,5 milliarder i 2021 – risiko for brudd på lånevilkår

En langsommere innhenting for det pressede seismikkmarkedet, som er preget av overkapasitet og mange båter som står uten arbeid, rammer selskapet hardt og bidro til et nytt milliardtap i 2021.

PGS har derfor hyret inn rådgivere for å finne ut av ulike måter å møte de kommende gjeldsforfallene i år.

Merner PGS trenger gjeldssanering

– Vi har hatt kursmål på 1 krone aksjen og argumentert for at de har mer gjeld enn verdien av eiendelene i lang tid. Det er ikke forandret etter denne rapporten, sier analytiker Uggedal.

Torsdag faller PGS-aksjen med 49 prosent til 2,2 kroner, som den femte mest omsatte på Oslo Børs.

PGS var også i gjeldstrøbbel høsten 2020, men fikk da på plass en kriseløsning som i stor grad handlet om utsettelse av gjeldsbetalinger.

Senere i år er det igjen tid for gjeldsforfall. 135 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,2 milliarder kroner, forfaller i september.

PGS har en samlet gjeld på nærmere 1,1 milliarder dollar, eller rundt ti milliarder kroner. Samtidig hadde den bokførte egenkapitalen krympet til 245 millioner dollar ved utgangen av 2021.

– Vi har også stilt det samme spørsmålet på de siste tre kvartalspresentasjonene. Hvor komfortabel er dere med å ta ut september-forfallet med kontantstrøm fra drift? For tre måneder siden var de veldig komfortable med det. Og nå sier de altså at det er risiko for at det ikke går. De peker på en utfordrende vintersesong. Det er intet nytt. Vintersesongen er alltid vanskelig, sier Uggedal.

PGS-ledelsen sier at de ikke har noen kommentarer til analytikernes synspunkter.

Analytiker Kim André Uggedal i SEB følger aksjene til PGS.

PGS har på kort sikt gjeldsforfallet i september, samtidig som selskapet står i fare for å bryte lånebetingelsene i første kvartal, påpeker Uggedal.

– Vi tror ikke de klarer det, men om de skulle komme i mål med det – skyve på gjeldsforfall og få noen lettelser fra kreditorene – løser ikke det problemet med altfor mye gjeld som gjør at de havner i disse situasjonene med jevne mellomrom.

Ifølge analytikeren skal de normale avdragene til PGS begynne å løpe igjen etter september, etter at selskapet fikk utsettelser i forbindelse med kriseløsningen høsten 2020.

– Det er rundt 30 millioner dollar i kvartalet. Så kommer det 200 millioner dollar i september 2023. Så kommer det rundt 490 millioner dollar i 2024. De kan egentlig ikke skyve dette september-forfallet mye mer. For da kommer de inn i de andre forfallene.

Les på E24+

Selskapet PGS fikk 122 millioner ekstra i koronastøtte. Regjeringen innrømmer at ordningen ga «vilkårlige utslag».

– Kontantposisjonen er svært bekymringsfull

DNB Markets-analytiker Jon Masdal skriver i en oppdatering, kalt «Accelerated end game», at meglerhuset tror at gjeldsnivået til må «reduseres betydelig» og at utfallet av en slik prosess står og faller på kreditorene.

– Kontantposisjonen er svært bekymringsfull, skriver analytikeren om beholdningen på 170 millioner dollar, ned fra 191 millioner dollar i tredje kvartal.

– Dette er en tøff knute for PGS. De kommer til forhandlingsbordet med den egenkapitalen de har. Og den er borte, sier analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank til E24.

Han peker samtidig på at PGS trenger bankenes velvilje for å håndtere det han venter ender med et brudd på lånevilkårene.

PGS-sjef Rune Olav Pedersen har ledet selskapet siden 2017.

– For tidlig å favorisere noen alternativer

PGS-ledelsen er knappe i svarene sine rundt gjeldsproblemene, både overfor E24 og på en spørsmålsrunde med investorer og analytikere etter kvartalspresentasjonen.

De ønsker ikke kommentere hvem som er hyret som rådgivere.

– Flere av meglerhusene som følger dere mener det er nødvendig med en restrukturering. Hvordan ser dere på et slikt utfall?

– Vi har refinansiert og skjøvet på gjeldsforfall flere ganger tidligere på en måte som har hensyntatt interessene for både aksjonærer og kreditorer. Den underliggende virksomheten til PGS er god og genererer bra med kontantstrøm selv i et marked som fortsatt er svakt. Vi tror vi klarer å håndtere situasjonen på en måte som tilfredsstiller alle interessenter i selskapet.

– Hva tenker dere om at markedet ikke virker å tro på kommunikasjonen – lys av kursfallet på 40 prosent?

– Vi kommenterer ikke på vår egen aksjekurs, sier sjef for investorrelasjoner og selskapskommunikasjon, Bård Stenberg.

– Hvordan vurderer dere sannsynligheten for at den kommuniserte risikoen om gjeldsforfallet i 2022 resulterer i en emisjon?

– Som sagt vurderer vi alle muligheter for å adressere kommende gjeldsforfall og det er for tidlig å favorisere noen alternativer fremfor andre.

– Under presentasjonen ble det sagt at det er lite sannsynlig med salg av multiklientbiblioteket. Hva er årsaken til dette?

– Multiklient-virksomheten vår den viktigste inntektskilden for selskapet og en vesentlig del av strategien vår. Det er derfor lite sannsynlig at vi selger multiklient biblioteket vårt og slutter å samle inn ny multiklientseismikk, sier Stenberg.

PGS har på sikt en ambisjon om å komme til et netto gjeldsnivå som ikke overstiger 600 millioner dollar.

Les også

PGS tapte 1,5 milliarder i 2021 – risiko for brudd på lånevilkår

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om