Telenor-Brekke møtte USAs klimatopp John Kerry: Håper USA tar ledende rolle

Telenor-sjef Sigve Brekke mener det går for tregt med fornybar energi i mange u-land, og håper at USA kan ta en ledende rolle. – Viktig for oss å snakke med USA og John Kerry om dette, sier Brekke.

Telenor-sjef Sigve Brekke har vært i møte med USAs klimautsending John Kerry, og diskuterte behovet for samarbeid om å sikre mer fornybar energi i utviklingsland.
Publisert:

I november holdes det viktige klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, hvor politikere og andre aktører skal bli enige om hvordan verden kan nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Et sentralt tema blir klimafinansieringen på 100 milliarder dollar i året som rike land har lovet til fattige land. Denne har tatt seg opp de siste årene, men i 2018 lå den fortsatt under målet, ifølge OECD.

PS! Artikkelen oppga tidligere tallet i kroner i stedet for dollar. Saken ble rettet 11. oktober kl. 08.43.

Telenor-sjef Sigve Brekke var med på å diskutere blant annet finansiering i et møte med USAs klimautsending John Kerry i Geneve onsdag, sammen med sjefer fra den svenske energikjempen Vattenfall, det indiske konglomeratet Dalmia Bharat, BCG og det sveitsiske legemiddelselskapet Roche.

Møtet ble holdt hos World Economic Forum, hvor tidligere utenriksminister Børge Brende er president. Brende var også til stede i møtet.

– Kerry var i World Economic Forum, og de hadde invitert inn meg og noen andre konsernsjefer for å høre hvilken agenda han har som Joe Bidens klimautsending, sier Brekke til E24.

– Han ønsket også å lytte til våre syn. Jeg var der også som styremedlem i telekomindustriens forening GSMA, og snakket om industriens ønsker og hvordan våre medlemmer kan kutte utslipp, sier Brekke.

Telekomselskaper som Telenor ønsker i likhet med andre bransjer å bli klimanøytrale på sikt. Det er krevende for selskaper med mange kunder i kulldrevne utviklingsland i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Basestasjoner og annet utstyr må ha stabil tilgang på kraft.

– Dette gjelder hele mobilindustrien, som er til stede i alle verdens land. Skal vi bli karbonnøytrale, så trenger vi fornybar kraft, og mer stabil kraft. Vi er til stede i land som Pakistan og Bangladesh, der kraften er veldig ustabil, slik at vi må bruke dyre og forurensede dieselaggregat, sier Brekke.

Telenor-sjef Sigve Brekke møter USAs klimautsending John Kerry.

Ønsker samarbeid om fornybar energi

I tillegg er strømmen ofte produsert med kull, og ikke fornybar energi. Brekke håper at Kerry og USA kan bidra til å finne løsninger som kan sikre økt tilgang på fornybar energi i land hvor finansieringen ofte kan være krevende.

– Vi diskuterte hvordan vi kan samarbeide om å sikre fornybare energietableringer i disse landene, sier Brekke.

– Vi ønsker å forplikte oss til å kjøpe strøm på 10-15 år lange kontrakter, og at World Economic Forum og globale regjeringer jobber for å forbedre rammevilkårene og reguleringene i disse landene, slik at dette blir mulig, sier han.

Han peker på flere utfordringer for telekombransjen. Han ønsker å samle strømforbrukere i ulike industrier slik at man har sikkerhet for etterspørselen, og at myndighetene skal legge til rette gjennom reguleringer for å skape sikkerhet for dem som skal bygge ut fornybar energi.

– Reguleringene i energisektoren i mange av disse landene er gammeldagse, og ikke laget for produksjon av fornybar energi, men heller kullkraft og andre gamle energiformer, sier Brekke.

– I tillegg har ikke vi som bruker strømmen klart å komme sammen. Hvis for eksempel mobilindustrien og andre industrier kan finne sammen og sikre volumer på strømetterspørselen, så kan vi skape en sikkerhet for produsentene om at det vil være stabil etterspørsel, sier han.

Ikke finansiering på plass

Allerede i København i 2009 ble det enighet om å mobilisere 100 milliarder dollar årlig i klimafinansiering fra rike til fattige land i perioden 2020-2025. I 2019 ble det gitt rundt 79 milliarder dollar, ifølge den svenske regjeringen.

Denne uken leder Sveriges miljø- og klimaminister Per Bolund et formøte til COP26 om klimafinansiering i Milano. Han skal blant annet legge til rette for diskusjonene om forpliktelser etter 2025, ifølge en melding.

– Generelt sett går det fortsatt for smått til at vi klarer å nå klimamålene, sier Brekke.

Biden-regjeringen og spesialutsending John Kerry har vært tydelige på at klimafinansieringen må på plass. Telenor-sjefen håper at USA vil ta en lederrolle i dette arbeidet, og presse på.

– Det er derfor det er viktig for oss å snakke med USA og John Kerry om dette, sier Brekke.

– Vi er positive til at de kan ta en ledende rolle og bidra til å få med seg andre land på de nødvendige endringene, sier han.

– Går for tregt

Telenor har et mål om å være karbonnøytralt i Norden i 2030. Det tror ikke Brekke blir så vanskelig, men det er verre andre steder.

– Vi skal halvere utslippene i Asia innen 2030, og dette er en utfordring. Vi kan gjøre noe selv, men vi ønsker også å gjøre noe med underleverandørene. Da snakker vi om titusenvis til sammen, sier han.

- Går det for tregt med fornybarutviklingen i land som India, Pakistan og Bangladesh?

- Ja, det går for tregt. Vi må få fart på utviklingen, og da trenger vi en «call to action» blant industriaktører. De som etterspør kraft må gå sammen, og vi må få myndighetene med på laget. Da går det an å gjøre noe med dette, sier Telenor-sjefen.

- Vil klimatoppmøtet COP26 kunne sikre de endringene du ønsker?

- Det kan jeg ikke si. Men vi har de siste to årene beveget diskusjonen fra å være ett av mange talepunkter på den politiske agendaen til å bli noe konkret som vi konsernsjefer snakker om. Der har det vært en stor utvikling, sier han.

Publisert:
Gå til e24.no