Solstad Offshore har signert redningsavtale

Det kriserammede offshorerederiet skal gjøre om 11 milliarder kroner av gjelden til aksjer som verdsettes til mellom 130 og 150 millioner kroner. Men ikke alle har sagt ja til løsningen.

Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er begge storeiere i Solstad Offshore gjennom sine systemer.
Publisert:

Solstad Offshore, hvor Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er storeiere, publiserte natt til lørdag en oppdatering om restruktureringen av selskapet, etter omfattende forhandlinger med kreditorene i halvannet år.

– Det har vært en lang prosess, konstaterer toppsjef Lars Peder Solstad i meldingen.

Kreditorer i Farstad Shipping og Solship Invest 3 har imidlertid ikke sagt ja til restruktureringsavtalen. Solstad Offshore skal forhandle videre med disse kreditorene for å inkludere dem i avtalen.

Selskapet venter imidlertid at de kan gjennomføre restruktureringen som planlagt uten disse kreditorene på laget.

Avtalen innebærer at 10,9 milliarder kroner av selskapets drøyt 33 milliarder i gjeld skal gjøres om til aksjer.

Det er i tråd med den opprinnelige planen selskapet skisserte 31. mars.

Resten av selskapets pantesikrede gjeld skal legges i et nytt lån med fire år til forfall. En del på 900 millioner kroner av dette lånet skal så godt det går nedbetales med penger fra skip som skal selges eller skrapes, mens det som eventuelt gjenstår av denne delen vil bli gjort om til aksjer.

37 skip skal selges eller skrapes. «Nye» Solstad skal ha en flåte på rundt 90 skip.

Storaksjonærene og toppsjefen kan få en tredjedel

Etter restruktureringen vil dagens aksjonærer sitte igjen med 0,4 prosent av aksjene, men kan få muligheten til å kjøpe seg opp til to prosent.

Toppsjef Lars Peder Solstad og andre «industrielle aksjonærer», som trolig inkluderer Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksens Hemen Holding, får muligheten til å tegne seg for aksjer slik at de vil bli sittende med en tredjedel av selskapet.

De industrielle aksjonærene vil i tillegg få mulighet til å kjøpe seg inn i den gjenværende delen av lånet på 900 millioner kroner som skal gjøres om til aksjer, og dermed beholde en større andel av eierskapet.

I dag eier Aker Capital drøyt 20 prosent av selskapet, mens Hemen Holding sitter med nær 16 prosent.

I børsmeldingen skriver også selskapet at Ellen Solstad går ut av styret for å gjøre styret beslutningsdyktig i i restruktureringsprosessen.

Under et møte i mai vil selskapet be kreditorer i to lån se bort fra mislighold i disse lånene.

Kreditorene får aksjer verdt opptil 150 millioner

Egenkapitalinnskuddet for andelen på 36 prosent er på 72,5 millioner kroner. Det innebærer en prising av hele selskapet på drøyt 201 millioner kroner.

Kreditorene som får aksjer i bytte mot gjeld vil sitte med mellom 64 og 75 prosent av selskapets aksjer.

I bytte mot 11 milliarder kroner i gjeld får dermed kreditorene aksjer kun verdsatt til 130-150 millioner kroner.

Les også

Kriserammede Solstad Offshore varsler enighet med kreditorer

Offshorerederiet ble landets største i 2017 etter en sammenslåing av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply i kjølvannet av oljekrisen.

Hovedproblemet til Solstad Offshore og andre offshorerederier er kombinasjonen av lave rater og en høy gjeld, som gjør at de ikke får inn nok penger til å dekke utgiftene til renter og avdrag.

Aksjen ligger skadeskutt på Oslo Børs til en kurs på under 50 øre. Det tilsvarer en markedsverdi på 145 millioner kroner.

Toppsjefen er imidlertid optimistisk.

– Industrien vår går en utfordrende tid i møte i lys av Covid-19-pandemien og den lavere oljeprisen, men et restrukturert Solstad Offshore vil være i en mye bedre posisjon til å håndtere disse utfordringene, skriver Lars Peder Solstad i meldingen.

Les meldingen fra selskapet her
Les også

Solstad Offshore fortsatt ikke enige med kreditorene – venter å lande kriseavtale innen en uke

Publisert: