Det grønne skiftet

BNP Paribas om fornybar strøm og elbil: Gir langt mer energi for pengene enn olje

Fornybarprosjekter gir langt mer brukbar energi enn olje hvis energien brukes til biltransport, ifølge BNP Paribas. Det kan på sikt skape utfordringer for oljebransjen, mener banken.

ØKT KONKURRANSE: Investeringer i fornybar energi gir langt mer energi enn olje når energien brukes til personbiler, ifølge Mark Lewis i BNP Paribas Asset Management. For at bensin- og dieselbiler skal kunne konkurrere med fornybardrevne elbiler må oljen på sikt ned i en pris på 10–20 dollar fatet, ifølge hans regnestykker.

Kjetil Malkenes Hovland, E24
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Det å investere i fornybar energi gir mange ganger mer brukbar energi brukt til en elbil enn tilsvarende investering i olje brukt i en bensin- eller dieselbil, gitt dagens oljepris på 60 dollar fatet.

Det skriver Mark Lewis, leder for bærekraftsanalyse i BNP Paribas Asset Management i rapporten «Wells, Wires and Wheels».

Slike regnestykker kan få følger for det globale oljeforbruket fremover, for personbiler står for 36 prosent av oljeforbruket, påpeker Lewis. I tillegg går rundt fem prosent av verdens oljeforbruk til kraftproduksjon.

Rapportens forfatter møter E24 i Oslo, i forbindelse med Zerokonferansen, hvor han advarte Norge og oljebransjen mot å tro at den skyhøye avkastningen på oljeprosjekter vil vedvare selv i konkurranse med fornybar energi og elbiler.

– Det har slått meg lenge: Det er kriminelt, måten vi brenner olje på til transport. Det er så ineffektivt, sier Lewis.

Fornybar og elbil banker fossilbil

Han har regnet på hvor mye brukbar energi til veitransport som kommer ut fra fornybar energi sammenlignet med olje.

Han tar utgangspunkt i en investering på 100 milliarder dollar på vind- og solkraft hvor strømmen brukes i elbil, sammenlignet med samme sum til oljeprosjekter hvor oljen skal brukes i bensin- eller dieselbil.

 • Fornybare energiprosjekter hvor strømmen brukes i elbiler vil gi 6-7 ganger mer energi til fremdrift enn oljeprosjekter hvor oljen brukes til bensinbiler, ved en oljepris på 60 dollar fatet
 • Fornybare energiprosjekter hvor strømmen brukes i elbiler vil gi 3-4 ganger mer energi til fremdrift enn oljeprosjekter hvor oljen brukes til dieselbiler, ved en oljepris på 60 dollar fatet
 • hvis bensin skal være konkurransedyktig mot fornybar strøm i transportsektoren kreves det en langsiktig oljepris på 9 til 10 dollar fatet
 • hvis diesel skal være konkurransedyktig mot fornybar strøm i transportsektoren kreves det en langsiktig oljepris på 17 til 19 dollar fatet
 • hvis du skal få samme kjørelengde fra bensin som fornybar strøm de neste 25 årene vil det koste 6,2 til 7 ganger mer

«Dette er slående tall, og de antyder at økonomien i fornybar energi kombinert med elbiler kommer til å bli uimotståelige i løpet av det neste tiåret», skriver Lewis i rapporten.

ENERGI FOR PENGENE: Denne grafen viser hvor mange terawattimer vindkraft man kan skaffe seg til bruk i elbiler for en investering på 100 milliarder dollar, sammenlignet med olje som brukes til bensinbiler, ifølge BNP Paribas Asset Management.

BNP Paribas Asset Management

I startfasen

Vind- og solkraft er ennå i startfasen og kan på langt nær levere samme energimengde som oljebransjen, hvor det er investert enorme summer i oljebrønner, plattformer, lasteskip, raffinerier og bensinstasjoner, som gjør at bensin og diesel er tilgjengelig overalt og i store mengder.

- Hva bør et selskap som Equinor tenke om at fornybar energi gir mer energi til bruk i biler enn olje - blir det mindre etterspørsel?

– Hvis du investerer i et oljeprosjekt i dag venter du trolig de første fatene om fem eller ti år, og at feltet vil vare i 10-15-20 år. Den totale kapitalsyklusen er 25 til 30 år. Da må du være sikker når du gjør en investering som er lønnsom ved 60 dollar fatet, at du kan selge den for 60 dollar fatet, sier han.

– Men jeg er sikker på at når du kommer til 2030 eller i alle fall 2040 så er det på ingen måte mulig å selge olje til bensin og diesel til 60 dollar fatet, på grunn av denne nye konkurransen. Oljen må handle på 10 til 20 dollar fatet for å kunne konkurrere med elbiler kombinert med fornybar, sier han.

- Så hvis oljebransjen legger til grunn en oljepris på 60 dollar fatet i fremtiden, så må det i så fall være grunnet større etterspørsel fra andre typer forbruk, som petrokjemisk industri og plast?

- Det er helt riktig, sier Lewis.

- Men med tilbakeslaget mot plast i det siste, så kan det bli et veldig stort problem for oljeindustrien, legger han til.

Oljebransjens største trussel

Oljeindustriens forretningsmodell har aldri tidligere stått overfor en lignende trussel som den elbiler og fornybar energi utgjør, hevder BNP Paribas i rapporten.

Sol- og vindkraft krever nemlig store investeringer på forhånd, men selve kraften koster så godt som ingenting å produsere. Denne energikilden er også mye bedre for miljøet enn olje, er lettere å frakte, og kan erstatte rundt 40 prosent av oljen globalt hvis den bygges ut i stor nok skala.

Til tross for at fornybar-drevne elbiler gir mye mer energi for pengene enn olje og fossilbiler er det likevel ikke gjort i en håndvending å endre det globale energisystemet, påpeker han.

- Det har så langt ikke vært noen konkurranse for oljen. Men nå begynner du å få et alternativ. Det trenger fortsatt å vokse i skala, men skulle du bygge et nytt energisystem i dag ville du ikke valgt det systemet vi har i dag med olje, sier Lewis.

Han viser til flere fordeler med fornybar strøm og elbiler sammenlignet med fossiler som drivstoff i veitransporten, som helsefordeler, at strøm er enklere å frakte enn olje. Prisen på vind- og solkraft er også lavere og mer stabil på lang sikt, mens oljeprisen er notorisk volatil, skriver han.

– Irreversibel nedgang

Konklusjonen for oljebransjen og klimapolitikken er klare:

«For bensin- og dieselbiler er økonomien nå i irreversibel nedgang sammenlignet med vind- og soldrevne elbiler», skriver Lewis.

Noen tror kanskje ikke på advarslene, og de kan lære av den europeiske kraftsektoren, mener Lewis. Økt andel sol- og vindkraft har bidratt til at store kraftselskaper har tapt milliarder av euro på kull- og gasskraftverk de siste årene.

– De brenner fortsatt kull i kraftbransjen i Europa. Det er bare det at de ikke tjener penger på det. Så du kan si at oljen fortsatt vil trengs. Du vil bare ikke tjene penger på det, sier han.

– Oljebransjen sier også at naturlig produksjonsfall gjør at du uansett må bygge ut nye felt bare for å bremse produksjonsfallet?

– Da burde de legge opp en strategi for å erstatte færre av fatene de produserer. Jeg ser ikke noe selskap som har investeringsplaner som legger opp til det, sier Lewis.

Han mener at oljeselskaper og politikere ikke kan fortsette å tro på at avkastningen i oljeprosjekter vil være 15 prosent også i fremtiden, fordi konkurransen fra vind- og solkraft på sikt vil gjøre elbiler mer og mer konkurransedyktige. Han tror mange synes det er krevende å forstå denne endringen.

– Det er en psykologisk barriere der, sier Lewis.

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. BNP Paribas
 3. Fornybar energi
 4. Oljebransjen
 5. Oljeinvesteringer

Flere artikler

 1. Studie om 100 prosent fornybar energi i Europa: – Det er absolutt mulig

 2. Rystad Energy tror oljetoppen nås om mindre enn ti år

 3. Afrikansk energiboom kan gi muligheter for norske selskaper

 4. Annonsørinnhold

 5. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

 6. IEA: Største energisjokk på over 70 år: – Et svimlende fall