Langt svakere resultat i Storebrand

Storebrand-aksjen fyker til værs etter resultatpresentasjon.

NY KONSERNSJEF: Odd Arild Grefstad tar over konsernsjefsjobben etter Idar Kreutzer.

Aleksander Andersen
  • Jo Andre Aakvik
Publisert:,

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler ble 346 millioner kroner, noe som ligger tett opp til analytikernes forventninger på 343 millioner kroner.

I fjor endte dette resultatet på 544 millioner kroner.

Nettoresultatet i andre kvartal endte på 137 millioner kroner, ned fra 447 millioner kroner i 2011.

Det er langt svakere enn analytikerne så for seg, på forhånd var det ifølge Reuters ventet et resultat på 227 millioner kroner.

Likevel, analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets synes for sin del «...tallene ser helt greie» ut.

- Tallene er selvsagt viktige, men jeg tror mange er like spente på å høre om selskapets syn på alt som skjer rundt det regulatoriske, sier Øyen.

Gjennom våren har Storebrand hatt en turbulent tid på Oslo Børs, og sving i takt med tolkningene av de foreslåtte reformene innen finansnæringen og og livselskapene.

Les også:

  • Kundene dør ikke fort nok – det kan koste Storebrand dyrt
  • Derfor stiger Storebrand

I sin presentasjon av resultat setter den nye konsernsjef Odd Arild Grefstad et soleklart mål for konsernet - det skal klare å oppfylle de nye reglene uten å gjøre en ny emisjon.

Faren for at selskapets skal bli tvunget til å gjøre en emisjon for å oppfylle nye regler, har bidratt til svingningene i aksjekursen.

Fallende inntekter

Uroen på verdens finansmarkeder påvirker selskapets negativt.

Premieinntektene er på linje med fjoråret - 5,8 milliarder kroner - men inntektene fra finansielle aktiviteter faller.

Med et historisk lavt rentenivå både i Norge og ute i verden, slår det negativt ut for Storebrand, som har en solid andel av sin kapital plassert i rentepapirer.

Likedan slår derivathandelen negativt ut i dette kvartalet. I perioden fra april til juni viser denne handelen minus 1,3 milliarder kroner, mot 1,1 milliarder kroner i pluss i fjor.

Totalt endte Storebrand opp med inntekter på 7,2 milliarder kroner i andre kvartal, en nedgang på 3,4 milliarder kroner.

Kursvinner

Selv om noen av resultattallene viser seg å være svakere enn ventet, stiger Storebrand-aksjen markant fra start på Oslo Børs.

Etter 50 minutters handel er Storebrand opp 9 prosent, mens Hovedindeksen er opp 0,9 prosent.

Bak målet

I kvartalsrapporten skriver Storebrand at selskapet ikke har nådd de finansielle mål som er satt.

«2. kvartal er preget av fallende aksjemarkeder og fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen i Eurosonen», skriver styret, og fortsetter:

«Finansmarkedene har vært preget av stor volatilitet, noe som medfører at konsernet ligger bak plan om å nå det målsatte resultatet. Styret derfor besluttet et program for å redusere konsernets kostnader med minst 400 millioner kroner innen 2014».

I rapporten skriver styret at kostnadskuttene vurderes med tanke på å økt bruk av automatisering og direkte distribusjon, reforhandling av kontrakter og nedbemanning.

Svensk hodebry

Brutt ned på de enkelte datterselskapene er det spesielt svenske SPP som gjør det svakere enn fjoråret.

Den svenske virksomheten viser et resultat på 43 millioner kroner i andre kvartal, mot 260 millioner kroner i fjor.

«I SPP påvirkes finansresultatet av svakere aksjemarkeder og fall i svenske renter i 2. kvartal», skriver styret i kvartalsrapporten.

I den norske livforsikringsvirksomheten øker derimot resultatet fra 167 til 183 millioner kroner.

Ny konsernsjef

Etter at konsernsjef Idar Kreutzer trakk seg til fordel for ledervervet i Finansnæringens Hovedorganisasjon i vår, ble Odd Aril Grefstad konsituert sjef.

Torsdag kveld ble det klart at han får jobben på permanent basis.

– Storebrand skal gjennom omfattende endringer de neste årene for å tilpasse konsernet til nye kapitalkrav og mer effektivt utnytte de muligheter som et voksende og endret marked for sparing til pensjon innebærer. Grefstad har de nødvendige holdninger og ferdigheter for å lykkes, sier styreleder Birger Magnus.

Grefstad har jobbet i Storebrand siden 2001, først som finansdirektør og deretter som administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring.

Siden Grefstad tok over som konsernsjef i Storebrand 1. juni, har aksjen steget fra 17.67 kroner til dagens 24 kroner.

Les også:

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Storebrand tjente nær en kvart milliard mindre

  2. Storebrand skuffer – tynges av svake finansmarkeder

  3. Resultatfall for Storebrand – fikk konsernresultat på 700 millioner

  4. Annonsørinnhold

  5. Storebrand jekker opp utbyttet – deler ut 1,17 milliarder

  6. Medvind fra aksjer for Storebrands forvaltning: Økte kapitalen med 61 milliarder