Slik vil Aker og Norway Royal Salmon drive oppdrett på åpent hav

Aker og oppdrettselskapet Royal Norway Salmon slår seg sammen for å satse til sammen 900 millioner kroner på et nytt fiskeeventyr.

VIL TIL HAVS: Slik ser Aker og Norway Royal Salmon for seg at de nye offshore oppdrettsanleggene vil se ut.
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

I nesten ett år har oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon og Kjell Inge Røkkes Aker jobbet med et prosjekt for å få til oppdrett offshore altså hvor anleggene flyttes ut i havet langt fra land, og ut fra norske fjorder.

Fredag annonserte de to selskapene planene, som innebærer en investering på 900 millioner kroner for å få på plass anlegg for 15 konsesjoner.

Testingen vil starte i Troms og Finnmark.

Nå skal de søke nødvendige utviklingstillatelser fra norske myndigheter, og avhengig av hvor raskt man får klarsignal, og resten av prosessen går som planlagt, kan man sette ut fisk om et par år.

Aker og NRS skal nå opprette et felleseid selskap, der de skal eie halvparten hver, som skal drive satsingen fremover.

– Først har vi en utviklingsfase av prosjektet og deretter en byggefase. Det er tidligst i høsten 2018 at det er snakk om å sette ut fisk i anlegget, sier konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon til E24.

Han forteller at samarbeidet med Aker har intensivert seg den siste tiden, og at det var de som opprinnelig tok kontakt med Aker for å få på plass et samarbeid.

Selv om Aker lenge har vært involvert i fiskeri og marine produkter, er dette en ny satsing fra Kjell Inge Røkkes industrikonsern.

– Dette er en industriell satsing for Aker, som da er spisset inn mot offshore havbruk, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker, til E24.

– Vi ser interessante muligheter sammen med Norway Royal Salmon, sier han videre.

På sikt er ambisjonen å kunne selge teknologien til bruk andre steder i verden.

Det er Aker ASA som vil gå inn på eiersiden i det nye felleseide selskapet, og dermed koordinere arbeidet fra Akers side. Både Aker Solutions og Aker BioMarine vil stille med sin ekspertise.

– Aker Solutions er én av Norges største ingeniørbedrifter og ledende innen offshore, sier Kigen.

Les også: Mohn hjelper kriserammet rederi

Nye muligheter for oljenæringen

Flere i aktører i den norske oljeleverandørindustrien har enten satt i gang eller vurderer satsinger inn mot oppdrettsnæringen når den nå skal utvikle nye produksjonsløsninger.

I tillegg til Aker har blant annet Kongsberg Gruppen startet arbeidet med å tilpasse sine løsninger for navigasjon, styring, overvåkning og kontroll av offshorefartøy til å kunne brukes i fiskemerder offshore.

Norway Royal Salmon trekker også frem viktigheten av at de to norske kjernenæringene innen fisk og olje slår seg sammen:

– Dette er jo snakk om en kunnskapsdeling, og kombinasjonen av kompetansen vi har innen oppdrett og den Aker har innen offshoreteknologi, passer svært godt, sier Høstlund.

(saken fortsetter under bildet.)

GIGANTMERDER: Salmar jobber via datterselskapet Ocean Farming med å utvikle denne offshoreløsningen for fiskeoppdrett.

– Det er vel lettere å få oljeleverandørindustrien med på dette nå som de sliter på hjemmebane?

– Det hadde jo vært synd hvis vi i Norge ikke skulle klare å dele kompetansen som sitter i oppdrett- og offshorenæringene, sier han og forteller at han er svært fornøyd med samarbeidet med Aker.

Kigen påpeker at Aker i dager sitter på mye kompetanse innen offshoreteknologi og fiskeri, mens NRS sitter på kompetanse innen havbruk og oppdrett.

– Sammen har vi utviklet et veldig interessant konsept, og det at vi søker om tillatelser for 15 konsesjoner er et tegn på vår interesse, sier Kigen.

– Vurderte dere offshoreoppdrett før NRS tok kontakt med dere om dette prosjektet?

– NRS kom til Aker med en gode idé som vi tente på. Sammen har vi utviklet et banebrytende konsept bygget på kompetanse fra havbruk, offshore og fiskeri i værharde området. Sjømat er en vekstnæring, sier Kigen.

Les også: Skal Øystein Olsens prognoser bli virkelighet må Statoil-sjefen gi grønt lys

Volum, volum, volum

Charles Høstlund sier at det ikke er kostnadene knyttet til lus og andre sykdommer ved oppdrett i fjordene som gjør dette til en satsing man ser lønnsomhet i, men at man får langt større volumer og tilgang på arealer som vi i dag ikke kan benytte grunnet teknologien vi har i dag.

– Dette er noe vi satser på for å få økt arealtilgang ved å bevege oss ut til eksponerte områder, noe som er viktig med tanke på miljøet, sier Høstlund.

I oppdrettsnæringen er det nå en rekke forskjellige aktører som er i gang med prosjekter for å utvikle nye produksjonsmetoder.

Marine Harvest utvikler et nytt konsept kjent som «egget» som er en tett merd til bruk i fjorder. SalMar utvikler et helintegrert offshoreanlegg der fôring og ettersyn skjer i selve merden, mens Norway Royal Salmon altså velger en løsning der serviceskip må til for å få inn fôr-, strøm- og kontrollkabler.

(saken fortsetter under bildet.)

I FJORDEN: «Egget» til Marine Harvest og Hauge Aqua er også under utvikling, men her satser man på oppdrett i norske fjorder og ikke til havs.

Marine Harvests løsning har kapasitet på rundt 1.000 tonn fisk per merd, ifølge iLaks.no, mens NRS' løsning etter planen skal romme hele 4.000 tonn.

– Konseptet er basert på to sirkulere elementer i en delvis nedsenkbar enhet, der fisken svømmer fra 10 meter under havoverflaten. På den måten er fisken mindre eksponert for været og ligger under «lusebeltet», sier Høstlund.

I anlegget er det en kunstig luftlomme nede i vannet som skal sørge for at laksen får mulighet til å svømme opp for luft når den trenger det.

– I tillegg kan vi heve anlegget når det trengs, sier Høstlund.

Anlegget som Aker og Norway Royal Salmon nå jobber med skal tåle en signifikant bølgehøyde på 15 meter, dette er langt mer ekstremt en dagens anlegg er dimensjonert for og hva de tåler, ifølge Høstlund.

– For å få til dette har vi valgt et delvis nedsenkbart konsept, og da må vi ha en serviceenhet, sier NRS-sjefen.

Les også

Tar krisegrep – selger den norske virksomheten for én krone

Les også

Fredriksen selger for 4,4 milliarder

Les også

Kværner-sjefen ønsker nye regler: Lenger permitteringer kan hindre ny nedbemanning

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker
 2. Norway Royal Salmon
 3. Aker Solutions
 4. Oljebransjen
 5. Oppdrettsnæring

Flere artikler

 1. Aker dropper satsingen på fiskeoppdrett offshore

 2. Betalt innhold

  Slik ser fremtidens oppdrett ut

 3. Oljeleverandører søker fiskelykken

 4. Betalt innhold

  Gigantoppdrett til havs krever stor sikkerhet

 5. Betalt innhold

  Fem teknologier som kan endre oppdrettsnæringen