Fylkeskommunalt pensjonsfond vil bli eier i offshorerederi

Det alternative finansieringsforslaget i pressede Havila Shipping innebærer at pensjonister fra Akershus vil bli blant rederiets nye eiere.

OMSTRIDT: Det foreligger nå to restruktureringsløsninger for Havila Shipping. Interessentene bak begge forslagene mener at konkurs er alternativet til deres løsninger.
Publisert: Publisert:

Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) kan bli eier i Havila Shipping, melder Sunnmørsposten (bak betalingsmur).

– Vi støtter den alternative finansieringsplanen som er lagt fram. Vi oppfatter den som en fair løsning for alle interessenter, sier administrerende direktør Øyvind Stjernfeldt Juvet i AIPK til avisen.

Hva pensjonskassen eventuelt ønsker å gjøre med sin eierandel, ønsker Juvet ikke å kommentere.

Han er også taus på spørsmål om de er villige til å skyte inn mer penger i det pressede selskapet og hvem de eventuelt ser for seg skal drive virksomheten videre.

Setter hardt mot hardt

Årsaken til at østlandskommunens pensjonskasse nå kan bli eier av et nordvestlandsk rederi, er at de har investert i et av Havilas obligasjonslån.

Og det pågår nå en dragkamp mellom kreditorene i dette lånet og selskapets nåværende eierfamilie:

  • I forrige uke ble det lagt frem et forslag til restrukturering i Havila, som i korte trekk innebærer gjeldsreduksjon, tilførsel av ny egenkapital, salg av skip, tilbakekjøp av gjeld med rabatt og konvertering av gjeld til egenkapital.
  • Planen er kontroversiell. Dette skyldes ikke minst at dagens hovedaksjonær, Sævik-familien, blir sittende med en fortsatt eierandel på 51 prosent. Kritikerne mener at avtalen er skrudd sammen for å ivareta Sæviks interesser, at småaksjonærene blir overkjørt og at obligasjonseierne blir sittende igjen med smuler.
  • De usikrede kreditorene (obligasjonseiere) betales etter forslaget 143 millioner av lånene på 950 millioner, noe som betyr at de tar et tap på 807 millioner.
  • Avtalen er imidlertid betinget grønt lys fra obligasjonseierne i lånene Havi 04, Havi 06/07 og Havi 08. Og kreditorene i sistnevnte vil sette hardt mot hardt. De har fremmet et alternativt forslag.
Les også

Slik er kampen om Havila: – Dette er grisete

Truer med konkurs

Det alternativet forslaget innebærer at hele eller deler av obligasjonsgjelden ettergis, mot at obligasjonseierne overtar kontrollen i selskapet. AIKP har, ifølge Sunnmørsposten, investert 26 millioner i det aktuelle lånet.

Man kan således stille seg spørsmålet om AIKP egentlig ønsker å bli eiere i Havila, eller om de kun ønsker seg bedre betingelser i restruktureringen.

Øyvind Stjernfeldt Juvet opplyser imidlertid at han ikke tror at de vil skifte mening innen obligasjonseiermøtet, som finner sted den 23. november.

– Nei, det kan jeg ikke se vil skje. Vi mener vi har lagt fram for markedet en god alternativ plan for refinansiering av Havila, sier Juvet.

Begge sidene i striden har varslet at konkurs er alternativet til deres foreslåtte planer. Styret i Havila gikk i går hardt ut mot det alternative forslaget, og beskrev det som ikke bærekraftig og uakseptabelt for bankene.

– Vi ønsker ikke en situasjon der selskapet blir slått konkurs. Det mener vi er en løsning som ikke tjener noen, sier Juvet.

Les også

Offshorerederi tar krisegrep for tredje gang på under ett år

Les også

Havila advarer om konkurs hvis ikke redningsplanen godkjennes

Les også

Kampen om Havila: – Det er bare to
muligheter: Konkurs eller vår plan

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om