DNB sliter fortsatt med oljebremsen, men: Denne grafen gir DNB-sjefen håp

DNB måtte sykmelde stadig flere utlån i fjor, men nå er noen av dem friskmeldt. Det gir håp til konsernsjef Rune Bjerke.

FRISKMELDER LÅN: Denne grafen gir håp til DNB-sjef Rune Bjerke. Den viser nemlig at andelen trøblete lån faller for første gang på seks kvartaler.
Publisert: Publisert:

DNB har tapt milliarder av kroner på utlån til selskaper innen olje og shipping.

Fortsatt sliter banken med problemlån i offshoresektoren, men konsernsjef Rune Bjerke peker på en graf som fyller ham med håp om bedre tider.

Grafen viser nemlig at bankens andel av sykmeldte utlån nå endelig peker nedover igjen, etter å ha pekt kraftig oppover gjennom det siste året.

– Den gir meg litt håp, sier Bjerke til E24.

– Det er første gang på seks kvartaler at kurven peker nedover. Det betyr at det har skjedd friskmelding av beløp som tilsvarer cirka 2,6 milliarder kroner siden forrige kvartal, sier han.

I årets tre første måneder ble lån for 2,6 milliarder friskmeldt. Etter dette utgjorde bankens sykmeldte utlånene 23,1 milliarder kroner, eller 1,3 prosent av bankens utlån.

Andelen trøblete lån toppet seg i fjerde kvartal i fjor, da utlån for hele 25,7 milliarder kroner var sykmeldt, noe som tilsvarte 1,49 prosent av bankens samlede utlån.

For ett år siden utgjorde disse problemlånene 14,9 milliarder kroner, eller 0,88 prosent av DNBs utlån.

Reduksjonen skyldes blant annet restruktureringer innen shipping og offshore, som gjør at noen låntakere kan overføres til den sunne delen av DNBs utlån, ifølge banken selv.

Les mer: Noe svakere fra DNB

HÅPETS GRAF: Dette er grafen som gir DNB-sjef Rune Bjerke håp. Den oransje linjen viser misligholdte eller trøblete lån som andel av DNBs totale utlån, som faller i første kvartal etter vekst gjennom seks kvartaler. De turkise søylene viser disse lånene i milliarder kroner.

– Fortsatt tøft

Til tross for ett kvartal med lavere andel sykmeldte lån vil DNB-sjefen ikke rosemale situasjonen i olje- og gassnæringen, som står for en god del av disse lånene.

Han sier at enkelte selskaper og bransjer trolig fortsatt har to tøffe år foran seg.

– Det er fortsatt tøft. Og det kommer til å bli tøft i flere segmenter i inneværende år og neste år og for noen også inn i 2019, sier Bjerke.

– Men situasjonen ser litt og litt lysere ut. Det ser vi både ved at det kommer nye investorer inn med mer kapital, og vi ser det ved at aktiviteten i enkelte nisjesegmenter tar seg opp. Vi ser det litt innen seismikk, kontrahering av skip som har ligget i opplag og økt subseaktivitet, og vi ser det på hvordan oljeselskapene omtaler investeringene sine fremover i tid.

Les også

DNB-sjefen om nettbanktrøbbel: – Vi er svært irritert

Har tapt 5 milliarder

DNB har en samlet eksponering på 131 milliarder kroner i oljerelaterte utlån. Banken sier at den samlet sett har satt av 5 milliarder kroner i tap på disse utlånene så langt.

– Til det som er olje- og gassrelatert i den porteføljen, så tror jeg det tallet er korrekt, sier Bjerke.

Det siste året har banken redusert de totale utlånene sine til oljerelatert industri med 24 milliarder kroner, fra 155 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2016.

Reduserer oljeeksponeringen

Banken måler sin totale eksponering mot oljesektoren med det som på engelsk kalles EAD eller «exposure at default», altså hvor mye banken maksimalt kan tape hvis alle selskapene som har lånt penger går konkurs.

– Vi har redusert det som er EAD, eller «exposure at default», med 7 milliarder i første kvartal, sier Bjerke.

– Er det på grunn av restruktureringer i offshorenæringen?

– Det er på grunn av tilbakebetalinger av utestående lån fra kunder og færre nye lån gitt til kunder i det segmentet, sier Bjerke.

Les mer om nedturen i supplynæringen: Milliardene som forsvant – vekstbransjen som ble symbolet på oljenedturen

Les også

Noe svakere fra DNB

Størst risiko i offshore

Ifølge DNB er det offshorenæringen som har slitt mest med å betale for seg. Utlån til offshore utgjør drøyt 50 milliarder kroner av DNBs utlån.

Nær halvparten av dette går til å finansiere supplyskip, mens 31 prosent har gått til riggselskaper og 22,5 prosent til annen offshorenæring for 22,5 prosent.

Slik fordeler DNB sine utlån til riggselskaper, supplyrederier og annen offshorenæring etter risiko:

  • misligholdte eller lån hvor betjeningsevnen er usikker: 11 milliarder kroner
  • høy risiko for konkurs: 29 milliarder kroner
  • mindre risiko for konkurs: 9 milliarder kroner
DNB problemlån i offshore-sektoren

Så mye kan DNB tape

Banken har så langt ikke gjort noen endringer i anslaget på hvor mye det vil tape på lån til shipping- og oljeindustrien. Fra 2016 til 2018 venter DNB nedskrivninger på opptil 18 milliarder kroner, særlig knyttet til oljen.

På fredagens pressekonferanse hadde Rune Bjerke denne beskjeden om anslaget:

– Til dere som lurer på hvorfor vi ikke justerer anslaget vårt for lånetap på 18 milliarder kroner, så kan jeg bare si at dette ikke er ett bestemt tall. Vi har sagt opp til 18 milliarder kroner, sier Bjerke.

Les også

Giek-sjefen: Denne faktoren er riggmarkedets store fordel

Lavere avskrivninger

DNB tok lavere nedskrivninger på utlån og garantier i første kvartal enn i samme kvartal året før.

Banken skrev ned verdier for 562 millioner kroner, som er 612 millioner mindre enn i fjor.

Årsaken er blant annet de mange restruktureringene som har skjedd i offshorenæringen.

– Flere av de kundene vi har hatt som har vært utsatt, har restrukturert. De har fått inn mer egenkapital, fått redusert gjelden, og noen av dem har også gått inn i mer bærekraftige strukturer som tåler tøffere konkurranse, sier Bjerke.

– Og det har gjort at når vi vurderer utsiktene for hver enkelt kunde og tar utgangspunkt i det markedet som er der, så oppstår det en tilbakeføringssituasjon, sier han.

Les mer: Folketrygdfondet: Tapte 100 mill. på restruktureringer

Les også

– Vi er svært irritert

Les også

DNBs overskudd har krympet

Publisert: