Norske Skog varsler lavere driftsinntekter

Negativ valutakursutvikling, dyrere energi og svakere marginer rammer Norske Skog i lommeboken. Selskapet får nå et nytt lån for å sikre driften.

ADVARER: Konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog varsler et svakere driftsresultat enn tidligere anslått.

Foto: Frode Hansen VG
Publisert:,

Norske Skogindustrier har mandag morgen sendt ut en oppdatering på den pågående rekapitaliseringsprosessen i selskapet.

Her fremgår det at selskapet vil ha et brutto driftsresultat på 700 millioner kroner for hele 2017. Dette er en nedjustering fra tidligere anslag, og skyldes høyere energikostnader, negative valutaeffekter og økt eksport til lav-marginmarkeder i Asia.

Valutaeffektene utgjør alene over 50 millioner kroner.

Norske Skog estimerte senest for to uker siden et brutto driftsresultat på 800 millioner kroner i det inneværende året. Dette var også en nedrevidering fra tidligere anslag.

Jakter fortsatt løsning

I meldingen fremgår det ellers at selskapet har fått på plass en ny låneavtale. En lånefasilitet på 16 millioner euro skal holde driften i gang mens dragkampen mellom obligasjonseiere og andre interessenter vedvarer.

Lånet er gitt av eiere av den sikrede obligasjonsgjelden med forfall i 2019.

Det nyvalgte styret i Norske Skog har arbeidet videre med rekapitaliseringen og hatt møter med de involverte.

– Vi er veldig fornøyde med at nøkkelinteressenter er villige til å støtte vår konkurransedyktige virksomhet med en 16 millioner euros likviditetsfasilitet. Likviditetsfasiliteten og kontantstrømmen fra driften vil sikre vår operative virksomhet gjennom rekapitaliseringsprosessen, sier konsernsjef Lars P. S. Sperre i en kommentar.

– Vi vil nå rette all vår oppmerksomhet mot å utvikle en langsiktig bærekraftig rekapitaliseringsløsning for konsernet.

Stygge tall

Norske Skog har over tid arbeidet med en løsning på sine gjeldsutfordringer, som stammer fra betydelig gjeldsfinansiert vekst i forrige tiår. Dette fant sted omtrent samtidig som markedet utviklet seg til det verre.

Les også

Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

I 2005 hadde Norske Skog 19 fabrikker i drift i fire verdensdeler. Tolv år senere er det bare de europeiske og australske fabrikkene som er igjen.

Fabrikkene i Sør-Amerika, Kina, Sør-Korea og Thailand er solgt, det samme er flere europeiske fabrikker.

Antallet ansatte i Norske Skog har også falt kraftig. I 2005 hadde papirprodusenten 9.372 ansatte i 14 land, inkludert nesten 700 deltidsansatte og midlertidige samt lærlinger. I fjor var antallet ansatte 2.462.

Selskapets bunnlinje har også vist stygge tall, med et samlet resultat etter skatt på minus 14 milliarder kroner siden år 2000.

Les også

Fra dopapir til biogass: Disse prosjektene skal løfte Norske Skog

Les også

Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

Les også

Norske Skog-sjefen: – Alle må forholde seg til at vi har et problem

Her kan du lese mer om