Kommentar

Det er kanskje nå man bør kjøpe Borr Drilling om man tror på riggmarkedet?

Det viktigste i Borr Drillings kvartalsregnskap er ikke underskuddet i fjor, men utsiktene til at riggselskapet snur underskudd til overskudd. Det at Borr-kursen er 20 prosent lavere i dag enn ved børsnoteringen er egentlig litt rart.

Det nok overoptimisme å spore da aksjekursen i Tor Olav Trøims Borr Drilling i fjor steg til en toppkurs på 43,20 kroner.

Her kan du lese mer om