Norwegian kan få regnskapssmekk av Finanstilsynet: Undersøker bokføringen av Bank Norwegian

Finanstilsynet har siden desember undersøkt Norwegians regnskaper og eierskapet i banken med samme navn. Hvis ikke tilsynet gir Norwegian medhold kan det få store utslag.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos (til høyre) og fungerende finansdirektør Tore Østby blir nå sett etter i kortene av Finanstilsynet.

Foto: Terje Bendiksby NTB scanpix
Publisert:,

Norwegian slapp torsdag resultatene for fjerde kvartal, som viste at selskapet gikk med milliardunderskudd. Det er første gang siden 2014 at norwegian leverer røde tall, og aksjen starter ti prosent ned.

I regnskapet kommer det også frem at Norwegian i desember mottok en forespørsel om å overlevere informasjon til Finanstilsynet angående 2016 og første halvår 2017.

– Norwegian har besvart henvendelsen, og som et resultat har det blitt oppnådd enighet på de fleste punktene som ble tatt opp av Finanstilsynet uten at det har nevneverdig påvirkning på regnskapsrapportene som har blitt offentliggjort av selskapet, skriver Norwegian.

Flyselskapet skriver også at de har blitt enige om å gjøre visse forbedringer og gi ytterligere informasjon i sin finansielle rapportering.

Det er derimot ikke alt de to er blitt enige om, for det fremkommer også at flyselskapet og Finanstilsynet er i dialog om hvordan Norwegian bokfører eierskapet sitt i Norwegian Finans Holding (Bank Norwegian).

Risikerer å måtte ta milliardtap

Ifølge Norwegian kan selskapet måtte kutte 1,993 milliarder kroner i verdien de har bokført bankaksjene sine i balanseregnskapet, hvis Finanstilsynet ber dem endre regnskapsmetode.


Det avgjørende er om Finanstilsynet konkluderer med om flyselskapet Norwegian har en «betydelig påvirkning» over bankens virksomhet eller ikke

I tillegg vil Norwegian måtte ta et tap i regnskapet (reversere tidligere gevinst) på 1,657 milliarder kroner, samt reversere en «fair value»-inntekt på 498 millioner og øke inntekt fra assosierte selskaper med 163 millioner.

Det avgjørende er om Finanstilsynet konkluderer med om flyselskapet Norwegian har en «betydelig påvirkning» over bankens virksomhet eller ikke.

Norwegian mener de ikke er i en slik posisjon, og at de dermed har bokført investeringen i banken på en korrekt måte.

Finanstilsynet hadde ikke fattet en endelig beslutning når kvartalsrapporten gikk i trykken, ifølge flyselskapet.

Les også

Første år med underskudd siden 2014: – Vi er ikke fornøyd i det hele tatt

Var farlig nær kreditorgrense

I andre kvartal i fjor solgte Norwegian seg ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosent, men inngikk en aksjelånsavtale for å beholde samme eksponering som før på 20 prosent. I fjor høst gjorde de en ny slik operasjon.

Aksjesalget i andre kvartal førte til at Norwegian i kunne bokføre en ren gevinst på 2,05 milliarder kroner i inntekten sin, ettersom aksjesalget er skattefritt. I tillegg fikk den bokførte egenkapitalen seg også et tilsvarende løft, på 2,047 milliarder


I andre kvartal i fjor solgte Norwegian seg ned i Bank Norwegian fra 20 til 17,5 prosent

I fjor sommer var den imidlertid nede i 3,54 milliarder kroner. Trekker man da ut de to milliardene som egenkapitalen økte med takket være den endrede måten man bokførte investeringen i Bank Norwegian på, havner man så vidt over 1,5 milliarder kroner.

Norwegians endrede bokføringsmetode i fjor ble mye omtalt. E24 skrev i juli at flyselskapets bokførte egenkapital var så lav at den hadde vært farlig nær, om ikke under, den kreditorpålagte minimumsgrensen på 1,5 milliarder, hvis det ikke hadde vært for salget av bankaksjene og den endrede bokføringen.

I Norwegians obligasjonslån er det nemlig blant annet krav om at selskapet til enhver tid har en bokført egenkapital på minst 1,5 milliarder.

Norwegian har per fjerde kvartal 2017 en bokført egenkapital på 4,09 milliarder kroner, marginalt opp fra 4,05 milliarder ved utgangen av 2016.