Norwegian bestrider klimagebyr – vil ta saken til retten

Klima og- miljødepartementet slår fast at flyselskapet må betale gebyret på 400 millioner kroner. Norwegian vil ta saken til retten.

Geir Karlsen er konsernsjef i Norwegian.
Publisert:

Klima- og miljødepartementet slår fast at flyselskapet Norwegian må betale et gebyr på 400 millioner kroner for manglende levering av klimakvoter i 2020.

Gebyret ble ilagt i september 2021, og Norwegian klaget på vedtaket.

– Vi opprettholder Miljødirektoratets vedtak om at Norwegian Air Shuttle må betale gebyr for manglende levering av klimakvoter. At Norwegian Air Shuttle ble rekonstruert i 2020 og 2021, fritar dem ikke for denne plikten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding fredag.

Norwegian må både betale gebyret på 400 millioner og skaffe de nesten 373.000 manglende klimakvotene. Kvotene vil koste Norwegian om lag 300 millioner kroner med en kvotepris på 800 kroner, ifølge klimadepartement.

Les på E24+

«Comeback» for aksjemarkedet: – Blitt billigere

Norwegian: Uenige

Norwegian er uenig i departementets avgjørelse og varsler at de nå vil søke en rettslig avklaring. Flyselskapet ber også om midlertidig unntak fra å betale gebyret inntil saken er endelig avklart.

– Vi ser frem til en ryddig og ordentlig avklaring av denne problemstillingen i retten, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en pressemelding.

Rekonstruksjonsprosessen i Norwegian etter de store økonomiske problemene i 2020 er bakgrunnen for at kvoteforpliktelsene ikke ble oppfylt.

Både den irske og den norske rekonstruktøren mente selskapet ikke hadde anledning til å oppfylle disse forpliktelsene, påpeker Norwegian.

Da gebyret ble varslet var den norske rekonstruktøren, Håvard Wiker, i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten. Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og forhindret fra å gjøre opp for kvotene, og at det kunne medføre straffansvar for selskapet å gjøre dette.

E24 har kontakt Norwegian for ytterligere kommentarer. Flyselskapet viser til pressemeldingen.

Mener streng håndheving er nødvendig

Alle kvotepliktige virksomheter i hele EØS‐området – inkludert luftfart – må levere inn klimakvoter basert på sine utslipp fra året før innen 30. april.

Klima- og miljødepartementet mener kvoteplikten gjelder «fullt til tross for rekonstruksjon».

Departementet mener det er nødvendig med en streng håndheving av kvoteregelverket. Det begrunnes med at Norge risikerer å bryte med internasjonale klimaforpliktelser om man tillater kvotepliktig utslipp som ikke dekkes av kvoter.

Videre vil det å ikke gi gebyr gjøre at Norwegian kommer i en «gunstigere økonomisk situasjon enn regelverket tillater».

Publisert:
Gå til e24.no