Resultatsmell for Schibsted

Schibsteds brutto justerte driftsresultat falt 15 prosent i tredje kvartal fra året før. Likevel gjorde mediekonsernet det bedre enn ventet.

Konsernsjef i Schibsted Kristin Skogen Lund.
Publisert:

Saken oppdateres

Schibsted hadde et justert brutto driftsresultat (ebitda) på 655 millioner kroner i tredje kvartal, viser ferske tall fra det internasjonale mediekonsernet.

Det er ned 15 prosent fra samme tid i fjor, da selskapet hadde en ebitda på 769 millioner kroner.

Fallet er i hovedsak drevet at kostnadsøkninger i News Media, altså i avisene til Schibsted, heter det i rapporten.

Likevel gjorde mediekonsernet det bedre enn analytikerne ventet, som trodde ebita skulle ende på 631,75 millioner kroner, ifølge tall fra Bloomberg.

Samtidig nedjusterer Schibsted sine forventninger til året.

– Vi anser det for øyeblikket som mest sannsynlig at vi ender 2022 med en lavere helårs ebitda for konsernet enn den tidligere kommuniserte forvetningen på 2,470-2,740 milliarder kroner, heter det i rapporten.

På inntektssiden gjorde mediekonsernet også det bedre enn ventet, mens resultat før skatt falt kraftig:

  • Samlede inntekter steg til 3,756 milliarder kroner i kvartalet, fra 3,667 milliarder kroner året før.
  • På forhånd var det ventet at konsernet hadde inntekter på 3,70013 milliarder kroner.
  • Før skatt hadde selskapet et resultat på minus 3,062 milliarder kroner. På samme tid i fjor var tallet 509 millioner kroner.

Vil kutte kostnader i avisene

Den kraftige nedgangen i justert brutto driftsresutltat skyldes i hovedsak økte konstnader i Schibsteds aviser.

– Kostnadene økte fra år til år, drevet av investeringer i innhold, men også betydelig høyere kostnader knyttet til trykk som følge av høyere priser på papir, elektrisitet og andre innsatsfaktorer, sier Kristin Skogen Lund i kvartalsrapporten.

Det var også et dårligere kvartal for annonseinntekter, spesielt for papiravisene.

– Gitt de økonomiske resultatene de siste kvartalene, samt fortsatt kostnadsvekst og økt makroøkonomisk risiko, jobber vi med å redusere News Medias kostnadsbase, hvor kostnader knyttet til vår trykkerivirksomhet vil utgjøre en betydelig del, sier Skogen Lund.

Mediekonsernet Schibsted inkluderer blant annet Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad, Aftonbladet og Svenska Dagbladet i Sverige. I tillegg inngår en rekke digitale tjenester som for eksempel Finn.no og Lendo.

Aksjeras

Det siste året har vært smertefullt for Schibsteds aksje som har falt 63,3 prosent. Så langt i år er aksjen ned 53 prosent.

– Det synes jeg er noe dritt, sa konsernsjef Kristin Skogen Lund i et intervju til E24 i sommer om aksjeraset.

– Samtidig er det en utfordring å håndtere det både internt og eksternt. Det handler om å beholde tilliten i markedet, motivasjonen internt og gjøre det vi kan for å bedre utviklingen, sa hun videre.

Åpner for å redusere eierandel i Adevinta

Rubrikkselskapet Adevinta, som Schibsted eier 33 prosent av, har også opplevd et kraftig fall i aksjen.

Schibsted har tatt store nedskrivninger (tap) knyttet til aksjefallet i Adevinta. I tredje kvartal tar de ytterligere 3,153 milliarder kroner i nedskrivninger.

I sommer uttalte Skogen Lund at hun ikke ville selge aksjene nå, fordi hun mente aksjen var altfor lavt priset.

I kvartalsrapporten skriver Schibsted at de vurderer å redusere sin andel i Adevinta med opp til 3 prosentpoeng for å bedre sin finansielle kapasitet.

– Selv om vi ikke planlegger å selge noen aksjer i Adevinta på gjeldende aksjekurs, gir det oss en viss fleksibilitet som en alternativ dersom nødvendig, heter det i rapporten.

Adevinta ble skilt ut fra Schibsted i 2019, og inkluderer digitale markedsplasser over store deler av verden.

I juni i fjor kjøpte Adevinta selskapet eBay Classifieds, noe som førte til at rubrikkselskapet fikk bedre omsetning i andre kvartal enn ventet.

E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Publisert:
Gå til e24.no