Her er de nye skatteforslagene fra Regjeringen

Regjeringen beregner at de nye skattegrepene vil gi 33 milliarder årlige inntekter til statskassen.

Publisert:

Regjeringen presenterte onsdag formiddag en rekke skattegrep rettet mot oppdrettsnæringen og kraftbransjen.

Her er forslagene:

Havbruk– grunnrenteskatt

 • Effektiv sats på 40 prosent.
 • Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.
 • Et bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn sikrer at kun de største aktørene vil betale grunnrenteskatten.
 • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
 • Skatteinntektene anslås til 3,65-3,8 milliarder kroner årlig.
 • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
 • Forslaget sendes på høring i dag med frist 4. januar 2023.

Vannkraft – Høyere grunnrenteskatt

 • Økning i effektiv sats fra 37 til 45 prosent.
 • Virkning fra inntektsåret 2022. Små vannkraftverk betaler ikke grunnrenteskatt og påvirkes derfor ikke av forslagene.
 • Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig.

Opprinnelsesgarantier

 • Inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnrenteskattegrunnlaget for vannkraft fra 2023.
 • Skatteinntektene anslås til om lag 1 milliard kroner årlig.

Landbasert vindkraft – Grunnrenteskatt

 • Effektiv sats på 40 prosent.
 • Virkningstidspunkt fra 1. januar 2023.
 • Grunnrenteskatteplikten vil gjelde for vindkraftverk som er konsesjonspliktige. Det vil si vindkraftverk som har flere enn 5 turbiner eller installert effekt på 1 MW eller mer.
 • Skatteinntektene anslås til om lag 2,5 milliarder kroner årlig.
 • Skatteinntektene fordeles likt mellom staten og kommunesektoren.
 • Forslaget sendes på høring før årsskiftet.

Høyprisbidrag – Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

 • 23 prosent av den delen av prisen som overstiger 70 øre/kWh.
 • Baseres på faktiske priser og gjelder all produksjon i kraftverket.
 • Ikrafttredelse:
 • I dag (28.09.2022) for vannkraft som er grunnrenteskattepliktig
 • Forholdet til Grunnlovens tilbakevirkningsforbud er grundig vurdert og har vært forelagt Justisdepartementets lovavdeling
 • Januar 2023 for øvrig vannkraft og vindkraft
Les også

Regjeringen vil innføre skatt på laksenæring og kraftbransjen

Publisert:
Gå til e24.no