SAS får milliongebyr etter pilotstreiken

Flyselskapet informerte markedet for sent om streikeutbruddet. – Svært uheldig, sier SAS.

Publisert:

Den svenske børsen Nasdaq Stockholms disiplinærutvalg har i dag besluttet å ilegge et gebyr til SAS som følge av selskapets informasjonshåndtering i forbindelse med pilotstreiken.

Det går frem av en melding fra SAS.

SAS’ pressekontakt Tonje Sund sier selskapet ikke kommer til å opplyse om størrelsen på gebyret.

Av en separat pressemelding fra Nasdaq går det imidlertid frem at beløpet er på rundt 1,96 millioner svenske kroner.

Beløpet tilsvarer 1,8 millioner kroner, med dagens kurs.

Gebyret tilsvarer tre ganger SAS’ årlige avgift til børsen.

Nasdaq skriver at SAS-sjef Anko van der Verff la frem innsideinformasjon om at streiken brøt ut før selskapet oppga denne informasjonen i en børsmelding.

Også København-børsen Nasdaq Copenhagen gir SAS et gebyr for forholdet, skriver selskapet i en separat melding.

Beløpet på gebyret fra København-børsen er ukjent, men det tilsvarer en ganger årsavgiften til børsen.

Ikke gebyr fra Oslo Børs

E24 har spurt Oslo Børs om de ser på saken og om Oslo Børs kommer til å gi SAS et gebyr for dette forholdet.

«Vi kommenterer ikke på eventuell behandling av enkeltsaker, men Oslo Børs kommer ikke til å ilegge SAS noe gebyr i forbindelse med gebyret fra Nasdaq», skriver kommunikasjonssjef Cathrine Lorvik Segerlund ved Oslo Børs i en SMS til E24.

SAS er notert på børsene i Stockholm, København og Oslo.

Ifølge SAS ble publiseringen av børsmeldingen forsinket av tekniske årsaker.

Pilotene gikk ut i streik 4. juli.

«At nyheten nådde mediene noen minutter før pressemeldingen ble publisert er selvfølgelig svært uheldig», skriver SAS.

Interessen for meklingen mellom SAS og pilotene var stor. I forbindelse med at meklingen ble avsluttet var det viktig å informere om streiken så fort som mulig for å minimere konsekvensene av streiken for kundene, ifølge SAS.

«SAS har iverksatt tiltak for å styrke prosedyrene for å sikre at innsideinformasjon ikke når mediene før selskapet har fullført distribusjon av en regulatorisk pressemelding», skriver selskapet.

Krise

SAS-sjefen karakteriserte utbruddet av SAS-streiken som virkelig dårlige nyheter for kundene og selskapet.

Pilotstreiken varte i to uker, før partene kom til enighet.

SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne.

SAS har fått konkursbeskyttelse i USA, såkalt Chapter 11. I korte trekk betyr det at SAS’ kreditorer ikke kan begjære selskapet konkurs.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om