Dof-opprørere vil kaste offshorerederiets styre

Aksjonærer i det kriserammede offshorerederiet Dof krever nytt styre - kort tid etter at selskapets foreslåtte redningsplan ble stemt ned.

Dof har lenge operert i et kriserammet offshoremarked, som har ført til at gjelden har hopet seg opp.
Publisert:

Det spisser seg til i kampen om det gjeldstyngede offshorerederiet Dofs fremtid.

I en melding torsdag formiddag fremgår det at Dof har mottatt et krav om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for å behandle et forslag om valg av nytt styre i selskapet.

Kravet er sendt på vegne av Bjarte Brønmo privat og Georg Wilhelm Bjørnestands Sans Invest as, som samlet eier mer enn 5 prosent av de utestående Dof-aksjene.

Leif Salomonsen vil bli foreslått valgt som ny styreleder og øvrige kandidater vil bli presentert før generalforsamlingen, fremgår det. Dof-styret vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling som senest blir anholdt 14. desember i år.

Les også

Dof-aksjonærene stemte ned redningsplan

Ikke nok til å stanse en restrukturering

Fredag sist uke stemte aksjonærene i Dof over redningsplanen som ble avtalt med kreditorene i sommer etter flere år med forhandlinger. Resultatet var at planen ble stemt ned.

Den hadde på forhånd møtt på motstand hos en gruppe aksjonærer som anbefalte å stemme nei. De frykter å gå glipp av markedsoppturen de venter snart vil befeste seg.

Aksjonærgruppen, som organiserte seg for å kjempe for sine interesser, flagget allerede ved starten av året en eierandel på 34 prosent i en melding til Oslo Børs, og meldte i september om 35,8 prosent. Redningsplanen krevde to tredjedels flertall.

Generalforsamlingen var avgjørende for veien videre for Dof, som har blitt truffet av flere kriser de siste årene og etterlatt en milliardgjeld som har blitt stående ubetalt.

Dof-ledelsen har vært klar på at et nei på denne generalforsamlingen ikke ville være nok til å stanse en restrukturering. Nylig la Dof frem både en plan B og en plan C i tilfellet aksjonærene skulle vende tommelen ned fredag.

«Dof og kreditorene har for et slikt scenario blitt enige om å gjennomføre den foreslåtte restruktureringen av Dof som en tvungen prosess etter den norske rekonstruksjonsloven eller gjennom en konkurs i Dof, som tidligere kommunisert», skrev selskapet i en melding fredag ettermiddag.

En rekonstruksjon ville utvanne eksisterende eiere enda mer enn redningsplanen som det ble stemt om, påpekte selskapet. Hvis heller ikke rekonstruksjonsprosessen blir godkjent av eierne, vil Dof erklære seg konkurs.

Les også

Dof med større tap i tredje kvartal

Brev fra kreditorene

Dof har også publisert et brev som kreditorenes advokater har sendt til selskapets styre.

Der understreker kreditorene tre ting:

  • det er ikke er rom for ytterligere forhandlinger
  • de finansielle kreditorene vil om nødvendig gjennomføre en «en tvungen rekonstruksjon og/eller konkurs» i Dof
  • de finansielle kreditorene vil medvirke til at DOF-konsernets verdi opprettholdes uavhengig av aksjonærenes medvirkning

De finansielle kreditorene i Dof gjør det klart at det ikke finnes noen alternativer til den fremforhandlede redningsplanen, uten at hele den forfalte gjelden på om lag 23 milliarder norske kroner gjøres opp, skriver Dof i meldingen.

«Det er skuffende at Dofs aksjonærer ikke godkjente restruktureringen som Dof og flertallet av de finansielle kreditorene ble enige om gjennom restruktureringsavtalen som ble kunngjort 22. juni 2022», skriver kreditorene i brevet til Dofs styre.

Les på E24+

Konkurs er det beste for virksomheten i Dof

Venter rekonstruksjon

Dof-kreditorene venter at Dof nå vil søke om rekonstruksjon. De påpeker også at styremedlemmene har et personlig ansvar for å sikre kreditorenes og selskapets interesser.

«Selv om vi har notert oss det negative utfallet på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan vi ikke se hvordan dette utfallet kan være i Dof-aksjonærenes interesse, ikke minst fordi denne handlingen trolig vil føre til betydelige bekymringer for Dof og andre interessenter, inkludert de ansatte», skriver kreditorene.

De sikrede långiverne som står bak brevet er ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas, flere Cross Ocean-fond, CVC Credit Partners Global Special Situation Holdings, L.P., CVC European Credit Opportunities (no. 8) S.à.r.l., Danmarks Skipskredit A/S, Danske Banks norske virksomhet, Deutsche Bank AG, DNB Bank ASA, Eksportfinansiering Norge, Nordea Bank Abps norske filial, Sculptor Investments S.a.r.l, Sparebanken Møre, Sparebank1 SR-Bank og Sparebanken Vest.

Brevet er skrevet på vegne av kreditorene og er signert av advokatfirmaene Wikborg Rein, Wiersholm og Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Publisert:
Gå til e24.no