Sbanken-kunder starter opprør for å stoppe DNB-oppkjøp

Bankkunder vil kjøpe aksjer for å stanse DNBs oppkjøp av Sbanken. Men det vil kreve mye kapital. – Neppe noe vi klarer alene, sier initiativtager Christian Jahr.

VIL STOPPE DNB: Sbanken-kunde Christian Jahr startet Facebook-siden hvor Sbanken-kundene har gått sammen i forsøket på å stanse salget av Sbanken.
Publisert:

Sbanken-kunder har reagert kraftig på at banken kan ende opp i DNBs eie, etter at Norges største bank varslet et bud på 11,1 milliarder kroner.

Nå forsøker en gruppe på sosiale medier å organisere et opprør for å stanse oppkjøpet.

Initiativet som ble startet i Facebook-gruppen «Redd Sbanken – Nei til DNB», vil gjøre dette ved å kjøpe aksjer, ifølge initiativtager og mangeårig Sbanken-kunde Christian Jahr.

Han forteller at han opprettet Facebook-siden etter å ha sett «et glødende engasjement» blant Sbanken-kundene.

– Der luftet jeg ideen om at vi skulle ta grep om saken selv og kjøpe aksjer for at kundene selv kan bli hørt i denne saken, og kanskje hindre at DNB blir eier. Det innlegget fikk massiv respons og flere har nå startet å kjøpe aksjer, skriver Jahr i en e-post.

Les på E24+

Historien om Sbanken: «Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer»

– Hvordan skal dere organisere og koordinere en slik aksjonærgruppe?

– Foreløpig er tanken en nettside som gir informasjon om hvordan folk kan både engasjere seg og der vi sammen kan samle stemmer. Dette er ikke noe jeg gjør alene, men her har jeg fått hjelp fra mange engasjerte kunder som vil bistå i dette arbeidet.

– Neppe noe vi klarer alene

Men for å kunne stanse oppkjøpet må Jahr og kundegruppen bla opp mye penger.

DNB trenger en eierandel på over 90 prosent for å få kontroll over hele Sbanken. Det er nok til å kunne kreve å få kjøpe også resten av aksjene, kjent som en tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærene.

Hvis aksjonærer som eier minst ti prosent av aksjene derimot sier nei, vil ikke banken kunne gjennomføre en tvangsinnløsning.

Les også

Sbanken avsluttet Renteradar-samarbeid dagen før DNB-bud

Ti prosent av Sbanken vil med dagens kurs koste rundt 1,1 milliarder kroner, et stort hinder.

Hvis man tar utgangspunkt i at de rundt 2.000 medlemmene i Facebook-gruppen kjøper aksjer, vil hver måtte ut med over 500.000 kroner hver.

– 1,1 milliarder kroner er mye penger, i Facebook-gruppen «redd Sbanken» er det 2.000 medlemmer, hvor realistisk er det at dere klarer å nå dette beløpet?

– Vi er realister. Og dette er neppe noe vi som småsparere og kunder klarer alene. Men kanskje dette initiativet bidrar til at noen større investorer også kaster seg på.

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide sier banken ikke har noen kommentarer til initiativet. Sbanken har ikke besvart E24s spørsmål.

2.000 medlemmer på kort tid

Jahr har selv vært aksjonær i Sbanken tidligere, men solgte aksjene. Han sier at han nå ser for seg å kjøpe aksjer for rundt 50.000 kroner.

Facebook-gruppen som ble startet torsdag etter nyhetene om DNBs oppkjøpsønske, teller nå over 2.000 medlemmer.

– Brorparten er engasjerte kunder, men vi har sett at også en rekke småaksjonærer engasjerer seg, forteller Jahr.

Les også

Ertzeid: Sbanken forsvinner. Braathen: For tidlig å si

Han trekker frem flere årsaker til engasjementet blant kundene, deriblant at Sbanken scorer høyt i kundemålinger.

– Mange opplever nok at Sbanken er motstykket til DNB, og derfor blir nok engasjementet stort når de opplever at det nettopp er DNB som kan bli den nye eieren. Dette er det få av kundene som klarer å identifisere seg med.

Har over 30 prosent

DNB har allerede sikret seg kontroll over en betydelig del av Sbanken.

Banken vil få en eierandel på 29 prosent av aksjene gjennom kjøpsavtaler med blant annet største eier, oppkjøpsfondet Altor. I tillegg har DNB kjøpt en eierandel på over fem prosent direkte i markedet.

Styret i Sbanken har også anbefalt sine aksjonærer å takke ja til tilbudet.

I en tidligere versjon av saken sto det at de 2.000 aksjonærene måtte ut med over fem millioner kroner hver. Det riktige er over 500.000 kroner. Dette ble rettet klokken 17.20.

Publisert: