Lifecare-aksjonær langer ut mot styret

Lifecare-aksjonær Johnny Christiansen er svært kritisk til selskapets satsing på Digital Diagnostics, og mener styret har vært mer opptatt av å hausse aksjekursen og berike seg selv.

FÅR KRITIKK: Lifecare-toppene Christian Saure (t.h.) og Joacim Holter (t.v.) får skarp kritikk av aksjonær Johnny Christiansen. Tidligere toppsjef Rune Frisvold med børsbjellen i midten.

Trond Reidar Teigen / NTB
  • Lage Bøhren
Publisert:

«Fullstendig mangel på strategi og fokus på kjernevirksomheten. Er informasjonen gitt for å hausse aksjen for at sentrale aktører skulle selge seg ut?»

Lifecare-aksjonær Johnny Christiansen legger ikke fingrene i mellom i sitt brev til Lifecare-sjef Joacim Holter datert 2. november i år, som E24 har fått tilgang til.

Christiansen er tidligere administrerende direktør i børsnoterte selskaper som Sensonor og Tandberg Data.

I brevet stiller han en rekke spørsmål knyttet til Lifecares rutiner for internkontroll (også kjent som «compliance»), utdeling av opsjonspakker til styremedlemmer og nysatsingen Digital Diagnostics (Digid). Han ber om å få spørsmålene besvart på neste ekstraordinære generalforsamling 20. november.

«Hvem er IMS?» spør Christiansen, med referanse til den lite detaljerte børsmeldingen som annonserte Lifecares samarbeid med sveitsiske IMS Capital Partners om Digid i januar.

Lørdag i forrige uke fikk han svar. Da kunne E24 melde at IMS-sjef Aleksander Vucak er pågrepet av tysk politi, siktet for underslag og koblet til en nøkkelperson bak milliardsvindelen Wirecard.

Les også

Drama i Merkur-selskap: Lifecare-partner kobles til gigantskandale

Sendte børsmeldinger og solgte aksjer

Lifecares kjernevirksomhet har i alle år vært utviklingen av blodglukosesensoren «Sencell», som er en betydelig innovasjon innen behandlingen av diabetes.

Etableringen av Digid ble forhandlet frem av Lifecares tre styremedlemmer Christian Saure, Joacim Holter og Christian Hysing-Dahl, uten at Lifecares daværende sjef Rune Frisvold var informert.

Nysatsingen bidro til å sende selskapet i en helt ny retning.

Da IMS skjøt inn 75 millioner i selskapet i januar, øremerket til ferdigstillelsen av Sencell, stilte Lifecare med en motytelse i form av en lisens til å utnytte selskapets teknologi på andre forretningsområder. I april annonserte Lifecare at Digid hadde benyttet denne lisensen til å utvikle en ny hurtigtest for corona, og aksjen tok av.

I brevet lister Christiansen opp en rekke eksempler på det han anser som aggressiv markedskommunikasjon fra Lifecare knyttet til Digid.

Han trekker særlig frem to børsmeldinger signert daværende styreleder Saure i første halvdel av juni, som bidro til å sende aksjen opp 120 prosent.

Den første meldingen beskrev et «vitenskapelig gjennombrudd» for Digid, mens den andre opplyste at selskapet forventet nødvendige godkjennelser fra tyske og amerikanske helsemyndigheter «i løpet av noen uker», og at målet etter det var å bringe testen til markedet «i millioner».

Les på E24+

Slik skal børsraketten revolusjonere diabetesbehandling

Samme dag som sistnevnte melding skjøt aksjen opp hele 28 prosent. To dager senere kom en ny børsmelding om at Saure hadde benyttet oppgangen den dagen til å lempe ut aksjer for 7,1 millioner kroner, tilsvarende 44 prosent av sin totalbeholdning.

Joacim Holter, som nå er ny sjef i Lifecare, solgte aksjer for 400.000 kroner samme dag.

«Hvorfor formidler man at Digid skal levere millioner av enheter i juli? Hva skaper det av forventninger? Hva vet man egentlig om slik utvikling og beslutningsprosesser i Lifecare-styret når man formidler slike tidslinjer?» spør Christiansen i brevet.

Digid meldte om grønt lys fra tyske helsemyndigheter (BfArM) til å starte kliniske forsøk for coronatesten 25. august, men det har blitt stille rundt godkjennelse fra FDA i USA.

I midten av oktober stupte aksjen så kraftig at Lifecare så behov for å rykke ut med en egen børsmelding. Her fremgikk det at de kliniske forsøkene i Digid som opprinnelig var ventet ferdigstilt i løpet av oktober er utsatt til «tidlig i 2021».

Holter avviser overfor E24 at styret har bedrevet haussing av aksjekursen. Han har ikke satt Christiansens spørsmål på dagsorden for den kommende ekstraordinære generalforsamlingen, siden Christiansen ikke konkretiserte og begrunnet disse før fristen for utsendelse av innkallingen.

– Hvis Johnny Christiansen hadde gitt en begrunnelse for hvorfor sakene skulle settes på dagsorden, slik loven krever, hadde vi selvsagt tatt spørsmålene med på innkallingen, sier Holter.

VIL HA SVAR: Lifecare-aksjonær Johnny Christiansen. Her fra en generalforsamling i Grenland Group i 2009, der han kritiserte omfanget på et utbytte fra selskapet.

Arild Hansen, Telemarksavisa

Opplyste ikke om eierpost

Christiansen vil også ha svar på hvorfor det ikke er blitt meldt til markedet at Christian Saure sitter på fem prosent av aksjene i Digid.

Holter opplyser til E24 at Saure fikk kjøpe aksjene for 25.000 kroner i forbindelse med stiftelsen av Digid i desember 2019 med 500.000 i aksjekapital, mens forhandlingene om samarbeid fortsatt pågikk.

IMS fikk da kontroll med 50,1 prosent av aksjene, mens Lifecare ble sittende med 25 prosent. Saure og et utvalg ledende ansatte i Lifecare fikk kjøpe de resterende 24,9 prosent av aksjene.

Christiansen stiller spørsmål om Saures aksjekjøp er en meldepliktig transaksjon av nærstående som skulle vært redegjort for på generalforsamling.

Holter viser på sin side til at Christiansen stilte dette spørsmålet allerede i juni, og fikk et utfyllende svar på hvorfor dette ikke ble ansett som nødvendig.

Lifecare-sjefen forklarer at det ble innhentet en vurdering fra Advokatfirmaet Thommessen, som ble engasjert for å håndtere interessekonflikten mellom Saure og Lifecare i forhandlingene om Digid-avtalen.

– Den konkluderte at mitt eierskap i Digid ikke var problematisk, og at Lifecares interesser var riktig ivaretatt, sier Saure til E24.

– Hva slags verdsettelse av Lifecares lisens lå til grunn for at selskapet skulle eie 25 prosent av Digid, og ikke mer eller mindre?

– Lifecares styre har vurdert balansen i dette avtaleforholdet og konkludert med at vår ytelse kommer svært godt ut sammenlignet med motytelsen. Etter denne vurderingen, hvor styrets leder (Saure, red. anm.) hadde fratrådt styrebehandling, besluttet styret i Lifecare å akseptere og signere joint venture-avtalen, sier Holter.

I tillegg til Saure fikk også nøkkelpersoner i utviklingsteamet til Lifecare som Andreas Pfutzner, Frank Flacke og Konstantin Kloppstech kjøpe seg inn i Digid med eierandeler på henholdsvis seks, to og to prosent.

Saure opplyser at han ble tilbudt å være med på å stifte Digid «som følge av den kompetanse jeg har rundt de finansielle utfordringene et slikt selskap fort støter på, med store utviklingskostnader og få eller ingen inntekter i det korte bildet».

Les også

Lifecare-sjefen visste ingenting om skandalepartner

Nedsalg og styre-exit

Digid fikk imidlertid begrenset nytte av Saures kompetanse. Allerede 15.januar, samme dag som opprettelsen av Digid ble annonsert til markedet, solgte han 250.000 Lifecare-aksjer for i underkant av en million kroner.

På det tidspunktet satt han fortsatt igjen med 3,35 millioner aksjer, og var åttende største eier med 4,1 prosent.

Gjennom nye runder med nedsalg i april, juni og september kvittet han seg med ytterligere 2,85 millioner aksjer for i underkant av 14 millioner kroner, og sitter nå igjen med en halv million aksjer.

Lifecares største aksjonær de siste årene, Bech Invest, har også solgt seg helt ut gjennom ukentlige nedsalg siden juni, og innkassert nærmere 85 millioner kroner ifølge E24s beregninger.

Bech Invest er et investeringsselskap stiftet i 2014 av Christian Saure og Berent Friele, kaffearving Herman Frieles bror. Ifølge kunngjøringer meldt til Brønnøysund har ikke Saure hatt noen rolle i Bech Invest de siste par årene.

I slutten av juni trakk Saure seg som styreformann i Lifecare etter eget ønske. Noen uker senere forvant han også ut av Digids styre, og ble erstattet av Holter.

– Jeg trakk meg som styreformann fordi jeg følte at jeg etter fire år hadde fått gjennomført mange av de sakene jeg hadde satt meg fore da jeg startet i 2016. Selskapet var i en god stilling, og jeg ønsket å slippe til nye krefter med dypere medisinsk kompetanse som jeg tror er viktig framover, og som også var etterspurt fra flere av de store aksjonærene, sier Saure.

I sin periode som styreleder forsøkte Saure ved to anledninger å sikre utdelinger av store opsjonspakker til seg selv, Hysing-Dahl og Holter, men møtte motstand fra aksjonærene (se faktaboks under).

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Lifecare
  2. Wirecard
  3. Euronext Growth
  4. Teknologi

Flere artikler

  1. Drama i Merkur-selskap: Lifecare-partner kobles til gigantskandale

  2. Lifecare-sjefen visste ingenting om skandalepartner

  3. Lifecare-aksjonær: – Vi har jobbet aktivt for å styrke styret

  4. Lifecare vil ta snarvei til milliardmarked

  5. Lifecare fikk godkjennelse som varslet - aksjen opp 51 prosent