Oljepengene

Dyrt å handle i «småaksjer»: Oljefondet kan få eie færre selskaper

Oljefondet eier 1,5 prosent av verdens aksjer fordelt på 9.202 selskaper, men det kan være dyrt å handle mye i «småaksjer». Nå vil staten vurdere om fondet bør eie færre selskaper.

Oljefondet sitter på aksjeposter i 9.202 selskaper, men i fremtiden kan det bli langt færre. Dette er fondets sjef Nicolai Tangen.

Stenersen, Tor
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Staten vurderer nå om Oljefondet skal få slippe å kjøpe og selge «småaksjer», for å spare penger.

Det kan bety at fondet i fremtiden kan få eie færre enn de 9.202 selskaper hvor det var investert ved nyttår.

Det kommer frem i et brev Finansdepartementet har sendt til Oljefondet. Der sier departementet at det vurderer slike endringer.

Oljefondet måler i dag avkastningen sin mot en indeks med rundt 9.000 selskaper (referanseindeksen), som det bruker som «veikart» for investeringene sine.

– I brevet til Norges Bank vises det til at Finansdepartementet har startet et arbeid med å gjennomgå referanseindeksen for aksjer, og at vi som ledd i dette ønsker å vurdere om antallet selskaper i referanseindeksen er hensiktsmessig eller bør reduseres, skriver statssekretær Kari Olrud Moen (H) i Finansdepartementet i en e-post til E24.

Les også

Oljefondet steg til nytt rekordnivå på 10.930 mrd.

– Relativt sett dyrere

I 2007 fikk Oljefondet lov av Stortinget og Finansdepartementet til å øke andelen aksjer fra 40 prosent til 60 prosent. Da fikk fondet også kjøpe seg inn i små børsnoterte selskaper.

Frem til da hadde fondet investert ut fra en referanseindeks med 2.400 store og mellomstore selskaper. Nå kunne det i stedet investere om lag 7.000 selskaper. Siden har dette universet blitt utvidet videre til over 9.000 selskaper.

– Antallet aksjer i referanseindeksen har økt betydelig siden 2007, da det ble besluttet å inkludere små selskaper i indeksen, skriver Moen.

– I brevet pekes det på at det relativt sett er dyrere å handle aksjer i små selskaper enn i større selskaper og at mange små selskaper også kan medføre økt kompleksitet og kostnader på andre områder, legger hun til.

Les også

Sanner tapper Oljefondet med ny krisepakke: Tar ut over 10 milliarder

900 poster under 10 millioner

Det er mange svært små aksjeposter i Oljefondet. Ved nyttår eide fondet for eksempel aksjer for fem kroner i selskapet Taihan Electric Wire Co Ltd.

De fleste postene er selvsagt langt større, men Taihan var et av totalt 904 selskaper hvor Oljefondet eide aksjer for mindre enn ti millioner kroner ved nyttår, ifølge beholdningslistene som fondet legger frem én gang i året.

Samtidig eier Oljefondet aksjer for over 100 milliarder kroner i selskaper som Apple og Microsoft, noe som viser det enorme spriket mellom de minste og de største aksjepostene i fondet.

Les også

Tar ut 620 milliarder kroner fra Oljefondet på to år

– Fornuftig å ta denne sjekken

– Det er en kjempespennende problemstilling. Det å eie over 9.000 selskaper er ikke nødvendig for å sikre diversifisering av fondet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets til E24.

Han tror at Oljefondet kunne ha eid færre selskaper og likevel vært bredt diversifisert. I mange små aksjer er det også vanskelig å drive et aktivt eierskap, påpeker han.

– Det er fornuftig å ta denne sjekken. Det vil være rart hvis de ikke ender opp med færre småaksjer enn i dag, sier han.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener man ikke trenger veldig mange aksjer for å få en god diversifisering.

Cicilie S. Andersen

Andreassen vil imidlertid ikke sette noe tall på hvor mange selskaper fondet bør eie.

– Det tør jeg ikke si. Du skal fordele på land og fordele på sektorer. Men generelt skal du ikke ha svært mange aksjer for å få til en god diversifisering av fondet, sier han.

– De små vil uansett ikke bidra så mye til dette fordi beløpene er så små. Jeg tror fondet har mye mer aksjer enn det som er nødvendig til å få diversifisering og forholdsvis lik avkastning med referanseporteføljen, sier han.

Les også

Vil kaste ut oljegiganter fra Oljefondet: Utpeker disse seks som «klimaverstinger»

Små aksjer kan være dyre

Oljefondet har vokst betraktelig de siste årene, og nådde denne uken nytt rekordnivå. Denne helgen snuser verdien på 11.000 milliarder kroner.

Spørsmålet er om fondet kan oppnå like god spredning av risikoen ved å eie færre selskaper, og samtidig spare penger. Det å handle i småselskaper kan være dyrt, skriver Finansdepartementet i brevet.

«Veksten har kommet i en periode hvor omsetteligheten i mange aksjemarkeder har falt, noe som har gjort det mer krevende å handle store beløp til lave kostnader», skriver Finansdepartementet.

«Mange små selskaper i indeksen kan også medføre økt kompleksitet og kostnader på andre områder. I forbindelse med utvidelsen i 2007 ble det bl.a. pekt på at utvidelsen ville gjøre Norges Banks eierskapsutøvelse og Etikkrådets arbeid noe mer krevende», skriver departementet.

Noen få aksjer er svært dominerende. Aksjeposten i teknologikjempen Microsoft på 150 milliarder kroner tilsvarer alene omtrent verdien av Oljefondets 4.000 minste aksjeposter.

– Godt og relevant spørsmål

– Det er et godt og relevant spørsmål som Finansdepartementet stiller her. Her er det mulighet for at vi kan få den samme risikojusterte avkastningen til lavere kostnader. Og hvis vi kan spare kostnader, så vil vi ha mer penger til sykehus og veier, sier Espen Henriksen ved Institutt for finans på BI til E24.

– I dag er det 9.000 aksjeposter, fra 150 milliarder i Microsoft til noen få tusenlapper i småselskaper. Hva er et fornuftig nivå?

– Spørsmål om diversifisering er veldig vanskelig. Jo flere selskaper, desto dyrere er det å gjennomføre forvaltningen. Samtidig er det slik at jo flere selskaper, desto større er diversifiseringsgevinstene. Det Norges Bank kan svare på er hvor mye de kunne ha spart i kostnader ved for eksempel å gå fra 9.000 til 6.000 selskaper i porteføljen, sier Henriksen.

– Så kan departementet selv regne på hva som er kostnaden ved mindre diversifisering. Og så blir det en avveining mellom de to, sier han.

Les også

Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

Skal svare innen februar

Oljefondet skal nå vurdere hvordan en eventuell reduksjon i antallet selskaper kan gjennomføres, ifølge bestillingen fra Finansdepartementet.

Oljefondet skal både ta utgangspunkt i dagens «veikart» (referanseindeksen) fra indeksleverandøren FTSE og i et alternativt «veikart» fra leverandøren MSCI.

Norges Bank skal komme med sine vurderinger innen 1. februar neste år.

Les også

Frykter at dopapir gir avskoging: Oljefondet uenig med Procter & Gamble

Les også

Tidligere Norges Bank-topp blir sjef for Forte Forvaltning

Les også

Tangen mener fornybar energi er dyrt: – Det er mange om beinet

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Oljefondet
 3. Norges Bank
 4. Finansdepartementet
 5. Microsoft
 6. MSCI
 7. Harald Magnus Andreassen

Flere artikler

 1. Søk i Oljefondets over 9.000 aksjer: Så mye eier du i Apple og Tesla

 2. Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

 3. Ny rekord for Oljefondet – passerte 11.000 milliarder

 4. Vil ha svar før jul: Ber Oljefondet vurdere «corona-effekten»

 5. Koster inntil 5,4 milliarder i 2021: Oljefondet kan bli dyrere i drift