Tennis-kompiser i bitter finanskonflikt: Christian Ruud saksøkes av investorer i Nord-Norge

Tennis-profil Christian Ruud og Eurosport-kommentator Ola Bentzen mener de har blitt lurt trill rundt av sin egen venn og forretningspartner, Per-Erik Viking Karlsson. Samtidig saksøkes alle tre av investorer som holder dem ansvarlig for milliontap.

FORRETNINGSPARTNERE: Christian Ruud (t.v.), Per-Erik Viking Karlsson (midten) og Ola Bentzen (t.h.) startet selskapet KBR Capital Partners sammen i 2012. I desember i fjor anmeldte Ruud og Bentzen sin tidligere forretningspartner Karlsson til Oslo politidistrikt for grov økonomisk utroskap og bedrageri. Anmeldelsen ble henlagt av politiet av kapasitetshensyn i januar. Ruud og Bentzen har klaget på henleggelsen.
Publisert:

– Vi har hatt en nær relasjon, spilt tennis sammen og gått på college sammen i USA, sier Ola Bentzen til E24.

Bentzen snakker om tidligere norgesmester i tennis, Per-Erik Viking Karlsson, som står i sentrum av en finanskonflikt, som først ble omtalt av iTromsø og Nordlys.

Karlsson og Bentzen drev og eide investeringsselskapet KBR Capital Partners sammen med Christian Ruud. Han er kjent som en av Norges beste tennisspillere gjennom tidene og er i dag trener for sønnen, Casper Ruud.

NORGESMESTER: I år 2000 vant Per-Erik Karlsson kongepokalen i NM-finalen i tennis. I den forbindelse ble Karlsson intervjuet og avbildet av journalist Per Abraham Grennæs i avisen Drammens Tidende.

KBR ble startet i 2012 og fikk navnet sitt fra forbokstavene i de tre kompisenes etternavn. Karlsson var daglig leder og styremedlem med en eierandel på 40 prosent. Bentzen var styreleder med 40 prosent av aksjene, mens Ruud var styremedlem med 20 prosent.

Selskapets forretningsmodell gikk ut på å investere i «forsikringslån og medisinske evalueringslån» i Canada. Norske investorer ble tilbudt en årlig rente på 14–16 prosent for å gi selskapet lån med løpetid på fem år. Pengene skulle deretter lånes ut videre til kanadiere som ville få oppgjør i forbindelse med ulykker og andre rettstvister.

Karlsson startet også flere selskaper i Canada som drev lignende virksomhet. Investorer fra Øst- og Vestlandet ble med på konseptet. Det samme gjorde investorer fra Nord-Norge.

Anmeldte sin egen venn

Nå frykter investorene at de har tapt store beløp på KBR og Karlssons selskaper i Canada. De mener at Karlsson har misbrukt deler av pengene på andre formål enn det som var avtalt, viser dokumenter som E24 og iTromsø har tilgang til.

Samtidig er KBR under tvangsavvikling. Rundt 50 investorer i Nord-Norge har levert krav på rundt 62 millioner kroner til boet. Fire privatpersoner og to selskaper har også gått til søksmål mot Karlsson, Ruud og Bentzen gjennom en forliksklage og holder dem ansvarlig for tapene.

– Det er en tragedie. Folk har investert basert på tillit og personlige forbindelser både i tennismiljøet og andre miljøer, sier advokat Carl Arthur Christiansen i Ræder, som representerer klagerne, til E24.

Men Ruud og Bentzen mener de er uskyldige og selv har blitt lurt.

TENNIS-PROFIL: Christian Ruud spiller tennis på hjemmebanen på Snarøya i Bærum i forbindelse med en reportasje i VG Helg.

I desember i fjor anmeldte Ruud og Bentzen sin tidligere forretningspartner Karlsson til Oslo politidistrikt for grov økonomisk utroskap og bedrageri. Anmeldelsen ble henlagt av politiet av kapasitetshensyn i januar. Ruud og Bentzen har klaget på henleggelsen.

– Det er mottatt en klage på henleggelsen, men det er ennå ikke tatt noen avgjørelse, sier politiadvokat Arne Valdemar Nielsen i Oslo politidistrikt til E24.

Ruud ønsker ikke å stille til intervju med E24. I en SMS skriver han at «KBR-saken ligger hos bobestyrer og Accomplish håndteres i en arbeidsgruppe. Utover det har jeg ingen kommentar».

Accomplish Capital er ett av Karlssons kanadiske selskaper, der både Ruud og Bentzen har investert.

Bentzen forteller til E24 at han investerte i Karlssons «interessante og overbevisende» konsept fordi han hadde kjent Karlsson «mesteparten av livet».

– Jeg trodde jeg kjente fyren veldig, veldig godt, sier Bentzen.

Ifølge advokat Henrik Jensen i Legalis, som representerer både Ruud og Bentzen, har begge investert millionbeløp og tapt penger. Jensen har ikke svart på E24s spørsmål om hvilke konkrete beløp det er snakk om.

Karlsson har ikke besvart E24s gjentatte henvendelser på e-post samt norsk og sveitsisk telefonnummer over flere uker. Han har blitt forelagt en rekke skriftlige spørsmål fra E24, fått muligheten til å imøtegå beskyldningene mot ham i denne saken og blitt oppfordret til å fortelle sin versjon.

INVESTERTE I CANADA: KBR Capital Partners lånte penger fra norske investorer og lovet dem faste renter fra finansiering av søksmål i Canada, her representert ved ulike rettssaler i storbyen Toronto i provinsen Ontario. Etter Christian Ruud og Ola Bentzen meldte selskapet oppløst i Norge i 2018, skulle Per-Erik Viking Karlsson flytte verdiene og virksomheten til et kanadiske selskap. Karlsson drev også flere andre selskaper i Canada, inkludert Accomplish Capital, der både Ruud og Bentzen investerte.

Fra faste renter til kollaps

Fra 2015 til 2019 fikk investorene utbetalt renter fra Karlssons selskaper.

Bentzen forklarer at forretningsmodellen lenge så ut til å fungere bra.

– Per-Erik (Viking Karlsson journ.anm.) har lagt frem rapporter underveis om hvordan ting har gått og lenge gjort som han lovet. Det er grunnen til at jeg har puttet inn mer penger over tid, sier han.

– Det er ikke bare at jeg har hatt tillit til ham, han virket også veldig kunnskapsrik, hardtarbeidende og seriøs. Hvis du spør andre i tennismiljøet, vil du nok få det samme inntrykket. Det er ikke bare jeg som har blitt lurt.

Problemene kom til overflaten i 2018, da KBRs revisor kritiserte selskapets årsregnskap for henholdsvis 2016 og 2017:

I årsregnskapet for 2016 skriver revisoren at selskapet ikke har vært «à jour med sine regnskaper», noe som gjør det umulig å uttale seg om «selskapets utvikling de siste 16 månedene».

Revisor skriver videre at KBR har tatt opp lån «med betingelser som selskapet ikke har oppfylt», noe som innebærer at kreditorene kan «heve avtalene og kreve lånene oppgjort». Revisor påpeker også at det er umulig å verdsette selskapets «vesentlige fordringer på selskap i Canada».

Les på E24+

Skattedirektøren om veien mot toppen: – Skal innrømme at jeg gikk litt i kjelleren

Konklusjonen i revisorberetningen er at selskapet bryter bokføringsloven, skatteloven og skattebetalingsloven, at det kan foreligge brudd på merverdiloven, samt at virksomheten kan kreve konsesjon fra Finanstilsynet.

I årsregnskapet for 2017 peker revisoren på «vesentlige brudd på bokføringsloven». Det konkluderes med at regnskapet ikke er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og at det ikke gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling, resultater og kontantstrøm.

«Selskapet har heller ikke tilfredsstillende rutiner for å sikre forvaltning av likvider. Banken disponeres av daglig leder alene og midlene brukes uten at det ligger tilstrekkelig under dokumentasjon,» skriver revisoren.

Høsten 2018 sendte Ruud og Bentzen melding om at KBR skulle oppløses, men Karlsson foreslo i stedet å flytte virksomheten og verdiene til det kanadiske selskapet True Blue Capital, noe investorene i Nord-Norge gikk med på.

FLYTTET TIL SVEITS: Per-Erik Viking Karlsson har meldt flytting fra Oslo i Norge til kantonen Zug i Sveits. En kanton er en administrativ enhet.

Våren 2019 fikk investorene utbetalinger fra True Blue. Høsten 2019 fikk de beskjed om at virksomheten gikk fint, men utbetalingene stoppet opp.

Karlsson sendte flere e-poster til investorer i 2020 der han la skylden på coronapandemien, men lovet snarlige utbetalinger – uten at dette skjedde.

I februar 2020 meldte Karlsson flytting fra Oslo til kantonen Zug i Sveits.

– Vi hadde kontakt med ham gjennom fjoråret, men utpå høsten ble det vanskeligere og vanskeligere, sier Bentzen.

Flere grupper på pengejakt

I fjor høst begynte investorer på Øst- og Vestlandet å kartlegge og granske Karlssons selskaper for å forsøke å spore et hittil ukjent beløp. De varslet senere investorer i Nord-Norge, som fant ut at KBR hadde blitt tvangsavviklet av Oslo byfogdembete i mai 2020 for manglende melding om endelig oppløsning.

Bostyrer Erik Sandtrø i advokatfirmaet Ro Sommernes sier til E24 at det «kom et skred av krav» til KBR-boet da tvangsavviklingen ble kjent i investormiljøet i Nord-Norge.

– Det var en periode de ikke hadde fått med seg hva som hadde skjedd, men de kom på banen etter hvert, sier Sandtrø.

BOSTYRER: Advokat Erik Sandtrø er bostyrer for KBR Capital Partners, som er under tvangsavvikling.

KBR hadde snaut to millioner kroner i gjenværende midler ved nyttår, noe som dekker kun en brøkdel av kravene på rundt 62 millioner. Nå må kravene gjennom en formell godkjenning.

– Det henger sammen med arbeidet med å finne ut hva som har skjedd, som vil gi et bedre grunnlag for å prøve fordringene. Det skjer ikke før vi har tygd gjennom historikken, noe som kan ta litt tid, kanskje noen måneder, ettersom vi må samle informasjon fra mange steder, sier Sandtrø.

Nå gjennomfører minst tre ulike investorgrupper, deriblant to grupper i Nord-Norge, sine egne private granskinger av Karlssons selskaper i utlandet. Christian Ruud deltar i en gruppe som gransker selskapet Accomplish Capital og kaller seg «task force».

Karlsson er blitt fjernet fra styret i flere kanadiske selskaper og erstattet med norske investorer, viser kunngjøringer til det kanadiske selskapsregisteret. Den tidligere tennisspilleren Andreas Forgaard har gått inn i avviklingsstyret i Accomplish Capital.

Forgaard ønsker ikke å la seg intervjue av E24, men skriver i en e-post at han er både aksjonær og kreditor i Accomplish Capital. Han skriver at det pågår en omfattende kartleggingsjobb, der målet er å få tilbakebetalt utestående verdier.

E24 har stilt Forgaard en rekke skriftlige spørsmål som ikke er besvart.

– Task force har besluttet at ingen informasjon skal til utenforstående/media før vi har full oversikt og alle tall er kvalitetssikret, skriver Forgaard.

TVANGSAVVIKLET: Den 11. mai 2020 ble KBR Capital Partners tvangsavviklet av Oslo byfogdembete.

Saksøkes av investorer i Nord-Norge

I midten av januar gikk investorer i Nord-Norge til sak mot KBR-styret gjennom en klage til Forliksrådet. Klagerne legger hovedansvaret på Karlsson, men mener at også Ruud og Bentzen burde ført bedre kontroll med selskapet.

I forliksklagen, som E24 har tilgang til, hevdes det at Karlsson, Ruud og Bentzen bør holdes ansvarlig for tapene fordi de «forsettlig eller grovt uaktsomt har tilsidesatt sine forpliktelser som styremedlemmer». De påpeker at KBR ikke kan redegjøre for hvor pengene er plassert eller dokumentere at overføringen fra KBR til True Blue faktisk fant sted i henhold til avtalen.

Klagerne påpeker at Karlsson har håndtert investeringene og ledet den daglige driften. De mener at han «åpenbart [har] misbrukt eller underslått de innlånte midlene», og at han sannsynligvis har brukt pengene til å «dekke underskudd på andre investeringer».

TROMSØ-INVESTORER: Investorer i Nord-Norge, blant annet i Tromsø, er blant dem som har investert millioner i KBR Capital Partners. Noen av dem har også saksøkt styremedlemmene i selskapet. Bildet viser Kirkeparken i Tromsø sentrum.

Klagerne understreker at Ruud og Bentzen «ikke på noen måte [har] fulgt opp sitt ansvar for å kontrollere hvordan de betydelige investeringer som ble gjort gjennom KBR ble håndtert».

– Når man driver verdipapirforetak, bør man føre en viss kontroll med virksomheten og midlene man forvalter, og se til at det blir ført skikkelige regnskaper, sier advokat Carl Arthur Christiansen, som representerer totalt 23 klienter i Nord-Norge som har investert i KBR og direkte i kanadiske selskaper.

– Det er flere ting jeg reagerer på. Penger har blitt investert i andre ting enn søksmålsfinansiering. Det er gitt feilaktig eller manglende informasjon om investeringene. Og det er gitt feil løpende informasjon om at alt har gått greit.

Men advokaten retter den sterkeste kritikken mot Karlsson.

– Vi må erkjenne at mye er rørt sammen i Karlssons svarte gryte. Det er mange involverte. Alt fra fattige pensjonister som så vidt har råd til kokekaffe, til profesjonelle investorer i vestkantmiljøet i Oslo som er blitt lurt, sier Christiansen.

Les på E24+

Begrepene du bør kunne som ny i aksjemarkedet

– Ingenting å skjule

Ola Bentzen er på ingen måte enig i at han og Ruud har opptrådt uaktsomt.

– Jeg er ikke enig i det i det hele tatt. Vi har blitt lurt og holdt bak lyset av Per-Erik (Viking Karlsson journ.anm.). Advokaten vår vil legge frem at vi har vært veldig engasjert i å få frem fakta i saken. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Bentzen sier at han har vært innforstått med at «investeringer med en slik rente innebærer en viss risiko», noe han regner med at også andre investorer har forstått.

– ​Det er naturlig nok ingen garantier når det gjelder investeringer, men det vi fikk forespeilet av Per-Erik (Viking Karlsson journ.anm.), virket veldig solid, sier Bentzen.

GÅR TIL SAK: Advokat Carl Arthur Christiansen representerer total 23 klienter fra Nord-Norge. Noen av dem har saksøkt styremedlemmene i KBR Capital Partners gjennom en klage til Forliksrådet.

Bentzen valgte å trekke seg fra KBR-styret i 2019, noe som førte til at Karlsson tok over som styreleder. Ruud ble sittende i styret frem til tvangsavviklingen.

– Hvorfor trakk ikke Ruud seg ut av KBR-styret da du trakk deg ut?

– Vi synes rett og slett det var riktig og fornuftig å ha én person i styret. Vi var opprinnelig tre eiere som alle satt i styret. Jeg skulle få et lite barn noen måneder etterpå, men det var greit å ha en som kunne følge med. Vi ønsket å rydde opp og legge ned selskapet på en ryddig måte. Det har vist seg å være vanskelig når Per-Erik (Viking Karlsson journ.anm.) etter hvert sluttet å samarbeide.

– Har Casper Ruud investert?

– Nei. Casper har ikke investert, og har ingenting med dette å gjøre. Det kan jeg garantere. Det er bare trist hvis hans navn og karriere blir dratt inn i dette.

Advokaten til Ruud og Bentzen, Henrik Jensen, jobber nå med et svar på forliksklagen mens han undersøker saken nærmere og forsøker å få politiet til å starte etterforskning.

E24 har stilt en rekke skriftlige oppfølgingsspørsmål til advokat Jensen, blant annet om når han forventer å svare på forliksklagen, om klientene Ruud og Bentzen har vært delaktige i å hente inn nye investorer, og hvorfor de ikke var klar over at KBRs virksomhet kunne kreve konsesjon fra Finanstilsynet. Spørsmålene er ikke besvart.

Publisert:
Gå til e24.no