Kvartalsrapporter

Nordea venter enda større oljetap: Setter av nye 380 millioner

Nordea tror de samlede lånetapene vil bli mindre enn fryktet under coronakrisen, men for utlånene til kriserammede deler av oljebransjen er ikke tapsbølgen over.

TALLSLIPP: Nordea og Nordea Norge-sjef Snorre Storset la frem kvartalstall fredag.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

I tredje kvartal setter Nordeas norske virksomhet til side 35 millioner euro til tap på storkunder, noe som tilsvarer drøyt 380 millioner kroner, viser kvartalsrapporten fredag.

– Det er oljerelatert, bekrefter Nordea Norge-sjef Snorre Storset.

– Innenfor oljerelaterte bransjer har det vært restruktureringer i flere år, og vi ser at det sannsynligvis vil komme flere i årene som kommer, sier han til E24.

Leverandørindustrien har gått fra krise til krise de siste årene – først da oljeprisen stupte i 2014 og i år med coronasituasjonen og oljeprisfall.

Den tøffe situasjonen har gjort det nødvendig med nye finansielle redningsaksjoner, som ofte betyr at kreditorer må gi avkall på deler av sine krav.

Les også

Lånevekst og dempet coronatap for Nordea

Håndterer kriserammet næring

Storkundeområdet er den delen av Nordea i Norge med de største tapsavsetningene det siste året.

Den norske virksomheten håndterer noen av næringene som har blitt hardt rammet av krisen, ikke minst offshorebransjen.

Beløpene som er satt av til tap på storkunder siden tredje kvartal i fjor, summerer seg til 376 millioner euro, eller 4,1 milliarder kroner, ifølge kvartalsrapporten. Hvor mye av dette som er oljetap vil ikke Nordea ut med.

– Vi har satt av ganske mye på dette området. Det som skjer er at det overføres fra å være tapsavsetning til en mer individuell avsetning, sier Storset.

Les også

Nordea følger sentralbankens beskjed: Varsler null utbytte i 2020

Offshorerederiet Solstad er blant de individuelle låneengasjementene som har gitt tap. Nordea har sammen med andre banker gått med på å gjøre om lån til aksjer i den finansielle redningsoperasjonen i Solstad, og blitt medeier i rederiet.

Hvor lenge Nordea blir sittende som eier er usikkert.

– Det vil jeg ikke spekulere i. Som bank er vi ikke opptatt av at vi skal bli eiere i bedriften, men om det skal til for at vi skal hjelpe bedriften videre gjør vi gjerne det, sier Storset.

– Det får ta den tiden det tar å finne en god og bærekraftig modell for selskapet, sier han.

Les også

Fant ikke kjøpere til boreselskap – så kollapset markedet

– Har gått bedre enn fryktet

I de andre delene av Nordea ser tapssituasjonen vesentlig bedre ut. For banken sett under ett blir 193 millioner som var tapsført nå reversert.

Det betyr at den norske virksomheten så langt i år har avsatt rundt to milliarder kroner til tap.

– Til tross for at vi fikk en lav oljepris samtidig med corona, og det så dystert ut i mars, så har det gått bedre enn fryktet, sier Storset.

– Da vi gjorde avsetninger til tap på utlån i første kvartal hadde vi et mer dystert bilde av hvordan den første fasen (av pandemien) skulle utvikle seg. Det vi har sett er at gjeninnhentingen har gått bedre enn det vi hadde forutsatt, sier han.

Les også

NHO-rapport: – Krisen er foran oss

Storset trekker frem at mange har fått bedre privatøkonomi etter rentefallet, mens andre fortsatt sliter.

Bildet av bedriftene er også todelt, ifølge Nordea-sjefen. Spesielt i bransjer som lever av oppdrag fra oljeselskapene er det tøffe tider, i tillegg til reiseliv og kultur som er hardt rammet av coronasituasjonen, påpeker Storset.

– Det er et blandet bilde, men for mange har det gått bedre enn vi hadde forventet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kvartalsrapporter
  2. Nordea

Flere artikler

  1. Lånevekst og dempet coronatap for Nordea

  2. Bedre enn ventet fra Nordea

  3. Nordea mangedoblet overskuddet etter lave lånetap

  4. Nordea Norge-sjefen venter «normalt nivå» for ledigheten allerede i høst: – Ser et veldig positivt bilde

  5. Lavere overskudd for DNB – tjente 5,55 milliarder