Telenors styreleder:
– Dette er en vanskelig dag for Telenor

Styreleder Gunn Wærsted lover at Telenor skal lære av Vimpelcom-saken.

Publisert:

– Dette er en vanskelig dag for Telenor. Det er en vanskelig dag for de ansatte og for oss som er glad i og stolt av Telenor.

Slik åpnet styreleder Gunn Wærsted pressekonferansen hvor advokatfirmaet Deloitte presenterer sin granskningsrapport av Telenors håndtering av Vimpelcom-saken.

– Alle som har fulgt Telenor vet at Vimpelcom har vært et svært komplisert minoritetseierskap for Telenor.

Hun fortalte at Deloittes rapport forelå onsdag ettermiddag og at Telenor ønsker å signalisere åpenhet ved å legge hele rapporten ut på hjemmesiden..

– Dagen er også en viktig dag og en milepæl for Telenor. Målet har vært å få fakta på bordet og med det få et godt grunnlag for å vurdere vår egen håndtering og for å lære, sa Wærsted før hun overlot ordet til Deloittes granskere.

Les også

Telenor-topper uenige om hvem som varslet hvem

– Stilte spørsmål

Deloittes Anne Helsingeng sa i sin innledning at de har funnet bevis for at de Telenor-oppnevnte styremedlemmene i Vimpelcom har vært aktive og har etterspurt dokumentasjon på at Vimpelcoms etablering i Usbekistan skjedde i tråd med den strenge amerikanske korrupsjonslovgivning.

Men Helsingeng understreket at de ikke kan konkludere med om Telenor-oppnevnte styremedlemmer har gjort tilstrekkelig fordi de ikke har hatt tilgang til Vimpelcoms styreprotokoller og heller ikke har hatt mulighet til å intervjue andre styremedlemmer i Vimpelcom.

– Vi kan ikke gjøre en vurdering av om de Telenor-nominerte representantene har opptrådt etter god styreskikk. Skulle vi sagt noe om det måtte vi hatt tilgang til styredokumentene og annen dokumentasjon fra Vimpelcom, noe vi altså ikke hadde.

– Vi måtte også hatt tilgang til andre personer, inkludert ledelsen i Vimpelcom, sa hun.

Deloitte mener Telenor ikke hadde etablert en styringsstruktur som var egnet til å håndtere kritiske situasjoner som Vimpelcoms etablering i Usbekistan etterhvert ble.

Deloitte mener den manglende styringsstrukturen kunne sette Telenors folk i Vimpelcoms styre i en vanskelig situasjon.

Les også

Telenor har avdekket to nye kritikkverdige forhold

«Spørreskjema»

Helsingeng fortalte om en av bekymringsmeldingene som kom om Vimpelcom i 2011.

Varsleren var svært kritisk til de juridiske vurderingene som Vimpelcom fikk utarbeidet og som ble lagt frem for styret for å vise at etableringen i Usbekistan ikke var i strid med loven.

– Han reagerte også på rapportene som til dels var basert på et skjema som Takilant selv fylte ut der de selv måtte svare ja eller nei på om de bedrev korrupsjon, fortalte Helsingeng.

Vimpelcom innrømmet i fjor høst at utbetalingene til Takilant i forbindelse med etableringen i Usbekistan var korrupsjon.

Les også

Wærsted: Ingen Telenor-ansatte har vært delaktige i korrupsjon

Telenors tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksaas gikk inn i Vimpelcom-styret i desember 2011.

– Baksaas har sagt til oss at han først fikk vite om varslene i 2014, men vi mener det ville vært hensiktsmessig om de to styremedlemmene informerte Baksaas når han kom inn i styret i desember 2011, sa Helsingeng.

Deloitte understreker at de ikke konkluderer med at noen Telenor-ansatte har gjort noe galt i saken.

Men Deloitte mener det er uheldig at bekymringsmeldingen fra en Telenor-ansatt i 2011 ikke ble kjent for konsernsjef Baksaas på et tidligere tidspunkt, noe som kunne gitt Telenor mulighet til å gripe inn i saken på en annen måte og på et tidligere tidspunkt.

De mener også de Telenor-ansatte som satt i Vimpelcom-styret var i en vanskelig situasjon.

– Dobbeltrollen, å sitte som konsernsjef og styremedlem i et selskap man har en stor investering i, som kom under etterforskning, har vært vanskelig for Baksaas. På grunn av taushetsplikt er det vanskelig å vite hva Baksaas visste og ikke visste, fortalte Deloittes granskere.

Aaser reiste til Amsterdam

I 2012 satte det svenske tv-programmet «Uppdrag granskning» et program som satte kritisk søkelys på Telia Soneras etablering i Usbekistan som også innbefattet transaksjoner med Takilant.

Helsingeng refererte til at både ledelsen i Telenor og styreleder Svein Aaser stilte spørsmål ved om det var tilsvarende forhold knyttet til Vimpelcoms etablering i Usbekistan.

Aaser reiste til Amsterdam sammen et medlem av Telenors konsernledelse for å møte daværende Vimpelcom-sjef Jo Lunder om saken.

Deloitte konkluderer med at styret i Telenor etter programmet om Telia Sonera ble sendt i 2012 hadde et aktivt engasjement i saken. Det ble også etablert en egen undergruppe i styret for å følge Vimpelcom-styret.

– Men i etterkant kan man konkluderer at man i gjennomgangen som ble gjort i 2013 ble for opptatt av forskjellene i forhold til til Telia Sonera-saken, sier Deloitte.

Men Deloitte understreker at styret på det tidspunkt ikke var kjent med bekymringskmeldingen fra 2011.

Totalvurderingen av styret er imidlertid at de har håndtert saken på en aktsom måte.

– Krevende å lese

Etter Deloittes presentasjon understreket styreleder Wærsted at rapporten konkluderer med at hverken Telenor eller Telenor-ansatte har gjort noe ulovlig. Men hun innrømmer også at rapporten innebærer kritikk av Telenor.

– Særlig må jeg si det er krevende å lese om den betrodde Telenor-medarbeideren som hospiterte hos Vimpelcom som varslet om sine bekymringer, sa Wærsted.

– Hans bekymringer ble hørt, men ble dessverre ikke kommunisert til konsernsjef før i 2013, til styret i 2014 og til næringsministeren før i 2015.

Wærsteds konklusjon blir dermed tydelig.

– Det blir dessverre klart at systemene vår ikke fungerte og at det er utøvd sviktende dømmekraft. Dette er kritikkverdig og dette er alvorlig, sa Wærsted.

Konsernsjef Sigve Brekke sier at han mener at konserndirektørene Richard Aa og Pål Wien Espen burde ha håndterte varslingsmeldingen fra 2011 på en annen måte.

Brekke varslet samtidig at Telenor gjennomfører flere tiltak og endringer i styringsstrukturen i konsernet for å styrke etikkarbeidet.

Bekymringsmelding

En sentral del av rapporten omhandler Telenors håndtering av en alvorlig bekymringsmelding i 2011 fra en ansatt utlånt til VimpelCom. Vedkommende formidlet sin bekymring om mulig korrupsjon til ledere i Telenor og Telenors nominerte styremedlemmer i VimpelCom. Bekymringen oppgis imidlertid til å ikke ha gått videre til Telenors daværende konsernsjef, Jon Fredrik Baksaas, før i mars 2014, og til Telenors styre i desember 2014. Denne informasjonen skal ha ble delt med Nærings- og fiskeridepartementet i oktober 2015.

Direktører trekker seg

Fredag morgen ble det kjent at finansdirektør Richard Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen fratrer fra Telenor. Begge har vært suspendert siden Deloitte startet Vimpelcom-granskingen.

Fridtjof Rusten og Ole Bjørn Sjulstad, som også har vært suspendert under Deloittes gjennomgang, går tilbake til sine tidligere posisjoner i Telenor.

– Vi må erkjenne at vi i denne saken ikke lykkes i å håndtere en viktig bekymringsmelding i henhold til Telenors etiske standarder. Det er imidlertid bra å se at en Telenor-ansatt reagerte på mulige kritikkverdige forhold og sa ifra om det, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Les også

Mæland: To møter førte til Aasers avgang i Telenor

Les også

Vimpelcom-ansatt varslet om mulig korrupsjon

Les også

Jo Lunder hevder Vimpelcom-kollegaer manipulerte

Publisert: