Finanstilsynet etter Einar Aas-saken: Har avdekket svakheter hos Nasdaq Oslo

Nasdaq får kritikk for sin internkontroll og medlemsoppfølging i forbindelse med milliardsmellen til krafttrader Einar Aas i fjor høst. Finanstilsynet stiller også spørsmål ved at markedsplassen har latt «utenforstående» handle i Aas' navn.

TILSYN: Finanstilsynet har gjennomgått virksomheten til handelsplassen Nasdaq Oslo etter milliardkollapsen til krafttrader Einar Aas.
  • Hans Henrik Torgersen
  • Asgeir Aga Nilsen
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Finanstilsynet har gjennomgått virksomheten til Nasdaq Oslo i lys av milliardkollapsen til krafttrader Einar Aas i fjor høst.

Finanstilsynet har gjennomført undersøkelser av markedsatferden på handelsplassen Nasdaq Oslo forut for og under misligholdssituasjonen hos Nasdaq Clearing.

I rapporten skriver tilsynet at de har avdekket at en ikke navngitt stedfortreder i tillegg til å opptre på vegne av Aas, også inngikk handler på Nasdaq Oslo gjennom Einar Aas’ medlemskap.

Les også: (+) Einar Aas får beholde deler av skattepotten: Slik ble signaturen hans verdt 200 millioner

«Utenforstående» handlet for Aas

Finanstilsynet skriver at de ikke kan se om Nasdaq Oslo har noen dokumentasjon som viser at de som har opptrådt som stedfortreder for Einar Aas, har hatt kompetanse innen derivathandel.

Tilsynet stiller derfor spørsmål ved om det har vært forsvarlig fra Nasdaq Oslos side å la fullmektigen handle på Einar Aas’ vegne.

Finanstilsynet mener Nasdaq Oslos undersøkelser og oppfølging av dette forholdet har vært utilstrekkelig. Nasdaq Oslo får også kritikk for å ikke ha opplyst om stedfortrederens rolle på egen hånd.

Les på E24+

Oppgjøret etter Einar Aas: Eget utvalg må godkjenne millionsalgene

Tilsynet skriver at «å gi utenforstående tilgang til å legge inn ordrer under medlemskapet til en enkeltperson, innebærer, etter Finanstilsynets vurdering, særlige utfordringer når det gjelder både Aas' og Foretakets risikostyring».

– Vi har rettet kritikk mot flere sider av virksomheten, herunder internkontroll og medlemsoppfølgingen. Dette er forhold som vi vil følge opp videre med foretaket, sier Finanstilsynets direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy. Hun viser ellers til rapporten.

I rapporten skriver tilsynet at Nasdaq Oslo i for stor grad har forholdt seg til oppfølgingen som ble gjort av Nasdaq Clearing, og ikke i tilstrekkelig grad har vurdert om børsmedlemmene til enhver tid oppfyller de kravene som stilles til medlemmene.

I rapporten fra Finanstilsynet, under avsnittet for endelige merknader, skriver tilsynet at virksomheten til Nasdaq Oslo i stor grad har vært sammenblandet med Nasdaq Clearing i Sverige. Det mener tilsynet kan ha ført til uklare ansvarsforhold og rapporteringslinjer, samt manglende håndtering av interessekonflikter mellom selskapene.

– Vi har tatt imot rapporten fra Finanstilsynet og vi går nå gjennom innholdet i detalj for å se hvilke eventuelle beslutninger vi trenger å gjennomføre. Vi kommer til å fortsette arbeidet sammen med både myndigheter, våre medlemmer og andre interessenter, skriver Nasdaq-talsperson David Augustsson i en sms.

Einar Aas' advokat, Marius Moursund Gisvold i Wikborg Rein, sier til E24 at de ikke ønsker å kommentere Finanstilsynets rapport.

Må følge opp

Tilsynet hos børsen Nasdaq Oslo ble gjennomført i lys av Einar Aas' mislighold av marginkrav knyttet til clearing av derivatkontrakter hos Nasdaq Clearing AB.

I sine merknader skriver Finanstilsynet at Nasdaq Oslo må følge opp både internkontrollen og medlemsoppfølgingen.

I meldingen skriver Finanstilsynet at det den svenske Finansinspektionen som har ansvaret for følge opp Nasdaq Clearing, som var den finansielle motparten til Einar Aas i derivat-veddemålet – og at den rapporten fortsatt ikke er klar.

Derivatkontraktene var derimot inngått på Nasdaq Oslo – og det er denne avdelingen Finanstilsynet har sett nærmere på.

Einar Aas kom i november til enighet med kreditorene om en gjeldsavtale. Den sikrer at krafttraderen beholder huset i Grimstad og unngår konkurs, men han må samtidig selge unna andre eiendeler for å betale kreditorene.

Kreditorene, blant dem store kraftselskaper som Fortum, Vattenfall og Statkraft, måtte ut med en drøy milliard kroner for å fylle opp Nasdaqs sikringsfond, som led store tap da Einar Aas' portefølje ble tvangssolgt.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Finanstilsynet kritiserer Odin Forvaltning for villedende inntrykk av avkastning

  2. Finanstilsynet om meglerhus: Ansatte kjøpte aksjer før analyse-slipp

  3. Finanstilsynet med kritikk av Arctic Securities etter aksjehandel

  4. Finanstilsynet etter noterings­bølgen: – Oslo Børs må gjøre flere tiltak

  5. DNB Næringsmegling ilagt gebyr for dårlige hvitvaskingsrutiner