Slik kan eiendomsselskapene i Norge profittere på brexit

I eiendomsselskapet Entra er alle inntekter og kostnader i norske kroner. Likevel det grunn til at valutabevegelsene i kjølvannet av brexit kan slå positivt ut for eiendomskjempen.

BREXIT-EFFEKT: – Vi har ingen direkte valutaeksponering. Alle inntekter og kostnader er i norske kroner. Hvis kronen skulle svekke seg mot andre viktige valutaer har det likevel en viss innvirkning, forteller finansdirektør Anders Olstad i Entra til E24..

Foto: Entra
Publisert:

– Vi våknet jo til en overraskelse, men vi sover ikke dårlig av den grunn, sier finansdirektør Anders Olstad i eiendomsselskapet Entra til E24.

Han mener, i likhet med mange andre, at det fortsatt er tidlig å si konsekvensen av brexit.

– Foreløpig har vi kun sett de største utslagene på valuta- og rentemarkedet, sier Olstad.

Og med bevegelsene som følger i kjølvannet av brexit i førstnevnte marked, har kanskje Entra grunn til å smile.

Brexit-effekt kan gi større lønnsomhet for Entra

– Vi har ingen direkte valutaeksponering. Alle inntekter og kostnader er i norske kroner. Hvis kronen skulle svekke seg mot andre viktige valutaer har det likevel en viss innvirkning, forteller Olstad.

Når den norske kronen svekker seg, blir det dyrere å handle varer og tjenester for norske importører.

Det fører i neste omgang til importert inflasjon, som gir utslag i den offisielle konsumprisindeksen som de fleste av Entras leiekontrakter er justert etter.

– Nesten alle våre leieavtaler er inflasjonsjusterte. Skulle norske kronen svekke seg ytterligere, vil det gi et utslag i leienivåene.

Etter resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia fredag styrket den norske kronen seg mot pundet, men svekket seg betraktelig både mot dollar og euro, henholdsvis med 4,27 og 1,17 prosent.

Mandag fortsatte kronen å gå svakere mot nøkkelvalutaene, mens den utover uken har tatt igjen litt av det tapte.

(Saken fortsetter under bildet.)

IMPORTERT INFLASJON: – Nesten alle våre leieavtaler er inflasjonsjusterte. Skulle norske kronen svekke seg ytterligere, vil det gi et utslag i leienivåene, sier finansdirektør Anders Olstad i Entra til E24.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Så en brexit er kanskje bra Entra?

– Det er ikke nødvendigvis feil hvis man ser det isolert opp mot leieprisene, sier Olstad – som diplomatisk legger til at de ikke liker å belaste leietagerne med mer enn det de skal måtte betale.

Litt dyrere finansiering

– «Brexit» kan gi en større usikkerhet i obligasjonsmarkedet, og kan medføre generelt økende lånekostnader for banker og bedrifter. Obligasjonsmarkedet er et viktig supplement i finansiering av kommersiell næringseiendom i tillegg til banklån, sier Olav T. Løvstad, sjef for næringseiendom hos DNB til E24.

Entra har 15 milliarder kroner i rentebærende gjeld, bundet opp mot en eiendomsportefølje verdt drøye 30 milliarder kroner.

70 prosent av gjelden er markedsbasert, med to milliarder kroner i kortsiktige sertifikater og resten i obligasjoner. Resterende lån kommer fra bankene.

ØKTE LÅNEKOSTNADER: – «Brexit» kan gi en større usikkerhet i obligasjonsmarkedet, og kan medføre generelt økende lånekostnader for banker og bedrifter. Obligasjonsmarkedet er et viktig supplement i finansiering av kommersiell næringseiendom i tillegg til banklån, sier Olav T. Løvstad, sjef for næringseiendom hos DNB til E24.

Foto: DNB

Finansdirektøren bekrefter Løvstads resonnement, og kan fortelle at gjeldsfinansieringen i obligasjonsmarkedet påvirkes av risikopåslaget.

– Siden fredag (brexit journ.anm.) har risikopåslaget i gjeld sklidd ut litt. Samtidig har de lange rentene gått ned, forteller Olstad.

– Er det slik at flere eiendomsinvestorer nå sitter på gjerdet i transaksjonsmarkedet i påvente av at risikopåslaget på obligasjonsgjeld skal komme ned?

– Nei, det tror jeg ikke. Det har ikke vært så mange gode eiendommer ute uansett det siste halve året. Det virker ikke som om aktørene har dårligere tilgang til finansiering, men at de betaler litt mer.

Eiendomsaksjene falt mindre enn Hovedindeksen

Fra fredag morgen, da resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia forelå, til stengetid onsdag formiddag har Hovedindeksen falt 1,76 prosent.

I samme periode har Entra-aksjen falt med drøye 0,3 prosent.

– Vi har ikke fått samme nedturen, som det andre selskaper har hatt, konstaterer Olstad i Entra.

Konkurrentene Olav Thon Eiendomsselskap og Norwegian Property har i samme periode falt med henholdsvis 0,11 og 0,68 prosent, også det bedre enn Hovedindeksen.

(Saken fortsetter under bildet.)

SLÅR INDEKSEN: Både Entra (gul graf), Norwegian Property (hvit graf) og Olav Thon Eiendomsselskap (grønn graf) har gjort det bedre enn Hovedindeksen ved Oslo Børs siden folkeavstemningen i Storbritannia fredag 23. juni.

Foto: Infront

– Det er vel tidlig å konkludere rundt hva Brexit medfører, sier Svein Hov Skjelle, administrerende direktør i Norwegian Property. Selskapet legger frem resultater for andre kvartal den 12. juli, og har gått inn i en såkalt stilleperiode.

Realprisene innen næringseiendom har aldri vært høyere, og i den seneste pengepolitiske rapporten fra Norges Bank konstateres det at den vedvarende høye prisveksten på kontorlokaler i Oslo kan gjøre næringseiendomsforetakene mer sårbare overfor prisfall og sviktende inntekter.

Skulle Europa og Norge gå inn i en lavkonjunktur på grunn av brexit vil også eiendomssektoren bli påvirket, understreker Olstad i Entra.

– Makrobildet er svært sentralt for eiendom. Både verdivurdering av eiendommen og hvilke leienivåer man får påvirkes av den generelle utviklingen i økonomien.

Her kan du lese mer om