Flere forsvinner fra Odfjell etter tapte Statoil-kontrakter

Torsdag ble det kjent at Odfjell Drilling mister borejobber til Archer. Flere hundre ansatte kan følge etter til konkurrenten.

MINDRE Å GJØRE: Odfjell Drilling mistet borekontrakter på flere Statoil-plattformer til konkurrenten Archer.
Publisert: Publisert:

– Det er klart at denne tildelingen var skuffende for oss, sier kommunikasjonssjef Gisle Johanson i Odfjell Drilling til E24.

Torsdag ble det kjent at Statoil har utøvd opsjoner på boretjenester på 17 faste installasjoner på norsk sokkel.

I den forbindelse ble det klart at Archer overtar det aktuelle arbeidet på flere av plattformene som tidligere har tilfalt Odfjell Drilling.

Dette gjelder Visund, Njord, Sleipner A og Snorre A og B.

Johanson bekrefter at Statoils avgjørelse vil få konsekvenser for selskapet.

Overdrar personell

Les også

Kapret konkurrentens plattformer – aksjen går til himmels

Senest i januar i år varslet Odfjell Drilling at 230 ansatte, rundt en femtedel av riggselskapets arbeidsstokk på norsk sokkel, måtte gå.

Siden våren 2014 har selskapet nedbemannet med rundt 800 ansatte.

Nå skal flere forsvinne.

I og med at byttet av boretjenesteleverandør gjøres gjennom en såkalt virksomhetsoverdragelse, vil ansatte som blir berørt følge med til Archer dersom de ønsker der.

– Det vil nå bli en prosess med virksomhetsoverdragelse av personellet, og så må vi ta en gjennomgang av øvrige konsekvenser. Men dette vil føre til redusert aktivitet hos oss, bekrefter Johanson.

Han ønsker ikke å anslå nøyaktig hvor mange ansatte det er snakk om. Overfor Aftenbladet anslår en tillitsvalgt i Odfjell at det er mellom 300 og 400 som er ansatt på plattformene det er snakk om.

– Vi må komme tilbake til detaljene, sier Johanson.

Lave marginer

Som øvrige aktører i samme marked er Odfjell rammet av vanskelige markedsforhold, som følge av lavere oljepriser og lavere investeringsvilje hos oljeselskapene.

Dette er bakgrunnen for tidligere bemanningskutt, og bidro til at selskapet noterte et netto tap på 163 millioner dollar gjennom 2015.

– Når det gjelder inntjeningen er plattformboring i Norge en virksomhet med svært lave marginer. Så dette har begrenset konsekvens for vår inntjening, sier Johanson.

– Nå skal vi drive disse plattformene i seks måneder til. Det viktigste på kort sikt nå er å drive videre med høy kvalitet, slik vi har gjort i alle år, og å overføre virksomheten på en god måte til neste selskap.

Ti års arbeid til Archer

I Archer er stemningen naturlig nok vesentlig bedre enn hos konkurrenten.

En talsperson for selskapet, Kevin Cowieson, anslår på spørsmål fra E24 at den siste runden med arbeidstildeling gir minst 10 års fastlagt arbeid i ordreboken.

– Å levere sikre, effektive og kostnadseffektive løsninger i henhold til både Statoil og Archers forventninger vil alltid være utfordrende. Men Archer er trygge på at vi har den korrekte blandingen av utstyr, teknologi, personell og løsninger for å levere på kontrakten, skriver Cowieson i en epost.

Les også

Kapret konkurrentens plattformer – aksjen går til himmels

Les også

Statoil deler ut milliardkontrakter

Les også

Tror store deler av riggflåten kan gå rett i bøyene: – Det ser veldig dårlig ut

Publisert: