Fremvoksende markeder kan slå tilbake i 2019

Etter et heller dårlig år for verdens «fremvoksende markeder», spår strategene opptur i 2019.

KAN HJELPE REGIONEN OPP: Dersom Kina får fart på den økonomiske stimulansen, vil det kunne dra med seg store deler av markedet i Asia, mener strategene.
Publisert: Publisert:

MSCI Emerging Markets-indeksen er ned 16,55 prosent for året.

Det har med andre ord ikke vært et spesielt godt år for såkalte «fremvoksende markeder».

Investorene har flyktet fra disse markedene som følge av økt risiko og frykt for svekket vekst i forbindelse med handelskrigen. Samtidig har økonomien gått så det suser i USA, som har ført til høyere renter, sterkere dollar og en økt appetitt for amerikanske aksjer.

Nå tror imidlertid strategene at vinden vil snu.

– Forskjellen i inntjeningsvekst mellom USA og fremvoksende markeder, vil gå fra å være i favør for USA til de fremvoksende markedene, sier sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank til E24.

– Det er store muligheter for at fremvoksende markeder kan gjøre det godt i 2019. Om det skal skje trenger vi imidlertid at handelskrigen avtar, at Kina får fart på stimuleringen og at den amerikanske dollaren ikke styrker seg, sier sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea.

Sjefstrateg i Nordea, Leif-Rune Rein.

Kan dras opp av kinesisk stimuli

Både Danske Bank og Nordea har størst overvekt av fremvoksende markeder i sine anbefalte fondsporteføljer nå. Spesielt er det den asiatiske delen av markedet de har tro på.

Lie mener det er to argumenter for at de kan få rekyl i 2019.

– For det første tror vi at stimulansene som kinesiske myndigheter har gjennomført den siste tiden vil begynne å få en effekt, og synes i nøkkeltallene, fra og med andre kvartal.

– Kina er den viktigste handelspartneren for mange fremvoksende økonomier. Hvis vi får en bedring i kinesisk økonomi, vil vi se en positiv effekt også på de andre, forklarer Lie.

Kinesiske aksjer utgjør 31 prosent av MSCI Emerging Markets-indeksen. Det er også Kina som har måttet tåle mest nedgang i året som har gått, i tråd med eskalerende handelskrig og stadig svakere yuan mot dollar. Shanghai Composite har falt 24,59 prosent, og Hang Seng er ned 14,76 prosent for året.

Rein mener det ikke er inntjeningen i de kinesiske selskapene det står på.

– Det er ikke helt gitt at selskapene i Kina blir voldsomt rammet av handelskrigen. Det har ikke store reelle økonomiske effekter så langt, men investeringsviljen er dempet så lenge det pågår, sier Rein til E24.

Han har også tro på at stimuleringen fra kinesiske myndigheter vil gi effekt, men påpeker at de bruker litt andre verktøy for å gjøre dette nå enn tidligere.

– Tradisjonelt har Kina stimulert gjennom industri, som har gitt etterspørsel etter råvarer. Denne gangen vil de stimulere konsumet. Det er litt vanskeligere, og det kan hende effekten på andre land rundt Kina blir annerledes, sier Rein.

Sjefstrateg i Danske Bank, Christian Lie.

Svakere amerikansk økonomi

I 2019 er det ventet at veksten i amerikansk økonomi vil senke farten. Forventningene til inntjeningsveksten hos selskapene ligger for tiden på 8,3 prosent.

For 2018 kommer den inn på rundt 24 prosent, mye som følge av Trump-administrasjonens skattereform som har gjort seg synlig i kvartalsrapportene gjennom året.

Globalt er det ventet inntjeningsvekst på 8 prosent i 2019, og 8,6 prosent i Europa. For fremvoksende markeder, derimot, er estimatet på 9,5 prosent vekst.

– Åtte til ti prosent av inntjeningsveksten i USA skyldes skattereformen. Hvis du trekker ut ti prosent er forskjellen mellom USA og fremvoksende markeder plutselig ikke så stor lenger, sier Rein.

Dermed vil aksjemarkedene i fremvoksende økonomier begynne å fremstå mer attraktive igjen når USA ikke er den åpenbare vinneren lenger.

– Når det kommer en svekkelse i amerikansk økonomi, som fører til at Federal Reserve blir noe mindre offensiv i pengepolitisk normalisering, vil det gi svakere dollar. Da får fremvoksende økonomier også støtte fra valutakursutviklingen, sier Lie.

Valutakursene i verdens fremvoksende økonomier har vært svært skadeskutt gjennom året. I Kina falt yuanen til det laveste nivået på ti år. Valutakrisen i Tyrkia har også sendt bølger av bekymring gjennom markedet, og Argentinas peso har blødd i takt med skyhøy inflasjon – for å nevne noen.

Les også

Handelskrig har kostet USA og Kina flere milliarder dollar hver i 2018

– Dette har i stor grad vært knyttet til dette voldsomme momentet i amerikansk økonomi, med høyere renter og sterk dollar. Hvis vi får en vendepunkt tror vi pengene kan begynne å flyte tilbake til fremvoksende markeder, sier Lie.

– Akkurat det har vi også allerede sett at er i ferd med å skjer. Forrige uke så vi den største inngangen til Emerging Markets-aksjer siden februar, legger han til.

Forutsetter noe stabilisering i risikobildet

Oppsidescenarioet man nå snakker om forutsetter at vi får en stabilisering i risikobildet, påpeker strategene.

– Hvis vi skulle få en eskalering av handelskrigen, og turbulensen i markedet vedvarer og vekstfrykten øker, så er det ikke sikkert at fremvoksende markeder vil prestere bedre enn andre regioner. Men da vil vi jo se at alle regioner utvikler seg svakt, sier Lie.

Han mener også det er en overhengende frykt for at vekstusikkerheten skal bli en selvoppfyllende profeti, ved at uroen i finansmarkedene gir negative realøkonomiske konsekvenser og svakere vekst enn det vi forventer.

– Da vil pessimistene får rett, sier Lie.

Les også

Første år med børsfall siden 2011

Til syvende og sist handler det veldig mye om politisk risiko, som gjør 2019 vanskelig å predikere. Rein mener imidlertid at håpet om en løsning på konflikten mellom Kina og USA øker nå.

– Uroligheten i det amerikanske aksjemarkedet kan hjelpe på at Trump ønsker å få til en avtale, sier Rein.

Han påpeker også at dersom utviklingen fremover blir bedre enn det mange frykter, vil det være til størst fordel for fremvoksende markeder.

– Da vil alle markeder gå, og det billigste vil gå mest, som er de fremvoksende markedene, sier han med henvisning til at det generelt er priset inn en del negative forventninger når vi entrer 2019.

Publisert:
Gå til e24.no